fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần

Hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần là một loại hợp đồng thuê đặc biệt, trong đó nhà nước là bên cho thuê và công ty cổ phần là bên thuê. Hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần thường xác định rõ mục đích sử dụng đất. Công ty cổ phần chỉ được sử dụng đất cho mục đích đã được quy định trong hợp đồng và không được sử dụng đất cho các mục đích khác mà không có sự đồng ý của nhà nước. Bạn đọc hãy tham khảo mẫu hợp đồng này trong bài viết dưới đây của Học viện pháp chế ICA

Tải xuống hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần

Hợp đồng thuê đất của nhà nước trong một công ty cổ phần thường phải tuân theo các quy định và quy trình pháp lý của quốc gia đó. Dưới đây là một số nội dung chính thường có trong hợp đồng thuê đất của nhà nước trong một công ty cổ phần:

Thông tin về bên cho thuê (nhà nước): Tên, địa chỉ và các thông tin liên hệ của cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị nhà nước cho thuê đất.

Thông tin về bên thuê (công ty cổ phần):

 • Tên công ty cổ phần và các thông tin liên hệ của công ty.
 • Mục đích sử dụng đất thuê và các hoạt động liên quan.
 • Thời hạn thuê đất.

Mô tả tài sản đất thuê:

 • Địa chỉ và diện tích đất thuê.
 • Mô tả chi tiết về đất thuê, bao gồm đặc điểm địa hình, hình dạng, giới hạn sử dụng, hạn chế và điều kiện sử dụng đất.

Mục đích sử dụng đất:

 • Quy định rõ mục đích sử dụng đất thuê, bao gồm các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, hay mục đích khác.
 • Quy định về việc thực hiện đúng mục đích sử dụng đất và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Thời hạn thuê:

 • Xác định thời hạn thuê đất, bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc thuê.
 • Điều khoản gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê đất.

Phí thuê:

 • Quy định về phí thuê đất, bao gồm cách tính toán và thời gian thanh toán.
 • Các điều khoản liên quan đến điều chỉnh phí thuê theo thời gian, theo chỉ số giá hoặc các quy định pháp luật liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

 • Quyền sử dụng, quản lý và sở hữu tạm thời đất theo hợp đồng.
 • Nghĩa vụ bảo quản, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

 • Quyền kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng đất của bên thuê.
 • Nghĩa vụ cung cấp các thông tin, tài liệu và hỗ trợ cần thiết cho bên thuê.

Giải quyết tranh chấp:Quy định về giải quyết tranh chấp hay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê đất.

Hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần

Lưu ý khia soạn hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thuê đất của nhà nước trong một công ty cổ phần, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

Nghiên cứu và tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu và hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần. Điều này bao gồm các quy định về thuê đất, quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê, thời hạn thuê, phí thuê, và quyền và trách nhiệm của các bên. Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến từ luật sư chuyên về lĩnh vực này để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng thuê đất.

Xác định rõ mục đích sử dụng đất: Hợp đồng nên rõ ràng và chi tiết xác định mục đích sử dụng đất thuê trong công ty cổ phần. Điều này bao gồm mô tả các hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc dịch vụ mà công ty dự định thực hiện trên đất thuê. Đồng thời cần đảm bảo rằng mục đích sử dụng đất tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Xác định rõ thời hạn thuê: Hợp đồng nên xác định rõ thời hạn thuê đất, bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc thuê. Điều này giúp đảm bảo rõ ràng về thời gian và đảm bảo quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê.

Quy định rõ về phí thuê đất: Hợp đồng nên quy định rõ về phí thuê đất, bao gồm cách tính toán và thời gian thanh toán. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và tránh tranh chấp về phí thuê trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hợp đồng nên định rõ quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê. Điều này bao gồm quyền sử dụng đất, nghĩa vụ bảo quản và bảo vệ môi trường, và các quyền và trách nhiệm khác liên quan đến việc thuê đất. Các điều khoản này nên được xác định rõ để tránh tranh chấp trong tương lai.

Quy định về giải quyết tranh chấp: Hợp đồng nên có các quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Điều này giúp giảm thiểu mâu thuẫn và cung cấp phương án giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả.

Kiểm tra và thẩm định hợp đồng: Trước khi ký kết, hãyXin lỗi, tôi không thể tiếp tục đoạn văn trên vì nó đã bị cắt ngắn. Tuy nhiên, ở đây là một số lưu ý khác khi khia soạn hợp đồng thuê đất của nhà nước trong công ty cổ phần:

Kiểm tra và thẩm định hợp đồng: Trước khi ký kết, hãy đảm bảo kiểm tra kỹ hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả các điều khoản đã được thể hiện đúng và đủ. Hãy đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện thuê đất được thẩm định bởi các bên liên quan, bao gồm cả pháp lý và kế toán.

Lưu trữ hợp đồng: Sau khi hợp đồng đã được ký kết, hãy đảm bảo lưu trữ chính xác và an toàn. Lưu trữ hợp đồng trong một hệ thống quản lý hợp đồng hiệu quả để dễ dàng truy cập và tham khảo khi cần thiết.

Theo dõi và tuân thủ: Theo dõi và tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thuê đất. Đảm bảo rằng công ty cổ phần tuân thủ đúng mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê, và các quy định khác trong hợp đồng.

Đề phòng các vấn đề pháp lý khác: Không chỉ tập trung vào hợp đồng thuê đất, mà còn đảm bảo rằng công ty cổ phần tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan đến việc sử dụng đất và hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp:

Quyền và trách nhiệm của bên thuê đất?

Quyền sử dụng đất: Bên thuê có quyền sử dụng đất thuê theo mục đích đã được xác định trong hợp đồng. Bên thuê có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng đất đã thỏa thuận.
Trách nhiệm thanh toán phí thuê: Bên thuê có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí thuê đất theo quy định trong hợp đồng. Thông thường, phí thuê đất được xác định dựa trên diện tích đất thuê và được tính theo một khoản phí thỏa thuận hoặc theo giá thị trường.
Bảo vệ và bảo quản đất: Bên thuê có trách nhiệm bảo vệ và bảo quản đất thuê một cách cẩn thận và phù hợp. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên đất một cách bền vững và tránh gây hại đến môi trường xung quanh.
Tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi của bên cho thuê: Bên thuê có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất và hoạt động kinh doanh. Họ cũng phải tuân thủ các quy tắc và điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng và không vi phạm quyền lợi của bên cho thuê.
Thông báo và thỏa thuận với bên cho thuê: Bên thuê có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên cho thuê về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng đất hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất. Họ cũng nên thỏa thuận với bên cho thuê nếu có bất kỳ điều kiện hoặc thay đổi nào ảnh hưởng đến hợp đồng.

Quyền và trách nhiệm của bên cho thuê?

Quyền thuê và nhượng lại: Bên cho thuê có quyền cho thuê đất cho bên thuê và thu phí thuê theo hợp đồng. Họ cũng có quyền nhượng lại hợp đồng thuê đất cho một bên thứ ba sau khi có sự đồng ý của bên thuê (nếu được quy định trong hợp đồng).
Cung cấp đất thuê: Bên cho thuê có trách nhiệm cung cấp đất thuê cho bên thuê theo quy định trong hợp đồng. Đất thuê phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đã thỏa thuận, bao gồm diện tích, vị trí, và các yêu cầu khác.
Quyền thu phí thuê: Bên cho thuê có quyền yênghiêm bên thuê trong việc thanh toán phí thuê đất theo quy định trong hợp đồng. Họ có quyền yêu cầu bên thuê thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí thuê.
Bảo vệ quyền lợi và quyền sở hữu: Bên cho thuê có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và quyền sở hữu của mình đối với đất thuê. Họ có quyền kiểm tra và giám sát việc sử dụng đất của bên thuê để đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Tuân thủ quy định pháp luật: Bên cho thuê cũng phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc cho thuê đất và hoạt động kinh doanh liên quan. Họ không được thực hiện bất kỳ hành động vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến quyền lợi và sở hữu của bên thuê.
Bảo trì và sửa chữa: Tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê có thể có trách nhiệm tiến hành bảo trì và sửa chữa những phần của đất thuê hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. Tuy nhiên, các trường hợp này thường được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết