fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Nhiều dự án và hoạt động xây dựng hiện nay yêu cầu phải xin giấy phép an toàn phòng cháy chữa cháy, đây thực sự là một quá trình tương đối phức tạp. Đặc biệt, có nhiều người chưa hiểu hết về mẫu đơn đăng ký dịch vụ chữa cháy và thủ tục thực hiện. Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống đơn đề nghị xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy 2023

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chữa cháy và chữa cháy năm 2023 được liệt kê tại Điều 13, Khoản 4 Nghị định 136/2020/ND-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy và bao gồm các tài liệu sau:

Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: 

 • Văn bản đề nghị hay chính là mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy, để cơ quan nhà nước xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy số PC06); 
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15 và 16 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt): 

 • Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy, hay còn gọi là văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình; bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình;

Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình: 

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Theo mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy PC06).
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác; 
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này;
Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình: 

 • Mẫu đăng ký phòng cháy chữa cháy – văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc số PC06).
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có); 
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác; 
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 
 • Dự toán xây dựng công trình; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này; 
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh); 
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);

Lưu ý: 

Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. 

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. 

Hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Theo Điều 13 Nghị định 136/2020/ND-CP, các bước xin cấp phép phòng cháy và chữa cháy như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Đơn xin cấp chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy bao gồm, cùng với các tài liệu khác, sau đây:

 • Liên hệ trực tiếp với bộ phận một cửa của cơ quan có liên quan.
 • Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của cơ quan có liên quan (đối với các văn bản, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước).
 • Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ đối với hồ sơ

 • Nếu đơn xin giấy phép cứu hỏa của bạn hợp lệ và bạn có tất cả các tài liệu cần thiết, vui lòng lấy Mẫu tiếp nhận quản lý hành chính của Sở cứu hỏa (Mẫu số PC03) và điền các thông tin cần thiết.
 • Nếu các mẫu và tài liệu đăng ký dịch vụ cứu hỏa của bạn không đầy đủ hoặc không hợp lệ, bạn sẽ được hướng dẫn cách hoàn thành các tài liệu và nhập thông tin vào tờ rơi để bổ sung tài liệu nhằm hoàn thành các thủ tục hành chính của dịch vụ cứu hỏa. Cục phòng ngừa. Phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).

Bước 3: Trả kết quả là mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy?

Thẩm quyền cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh tùy vào dự án mà hai cơ quan này sẽ có thẩm quyền cấp khác nhau.

Thời gian cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy?

Tổng thời gian cho việc xin giấy phép phòng cháy chữa cháy đến bước có thể xuất hóa đơn cho khách hàng thời gian kéo dài khoảng 15 – 20 ngày làm việc. Tùy thuộc vào việc giấy tờ khách hàng cung cấp có đầy đủ, kịp thời cho cơ quan chức năng hay không.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết