fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về pccc

Hiện nay, nước ta là một nước đang phát triển, có mật độ dân số cao sinh sống và kinh doanh ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Nếu xảy ra cháy, nổ ở những khu vực này sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về pccc là văn bản dùng để yêu cầu cơ quan, đơn vị phê duyệt kiểm tra, phê duyệt thiết kế liên quan đến hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho một dự án, công trình hoặc chương trình xây dựng cụ thể.

Tải xuống văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về pccc

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Văn bản đề nghị phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy là hồ sơ được lập và trình để đề xuất các biện pháp, thiết kế liên quan đến hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình xây dựng. Tài liệu này nhằm mục đích đảm bảo rằng các phương án được cung cấp đáp ứng các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Văn bản đề nghị phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy thường bao gồm các thông tin sau:

Thông tin dự án: Bao gồm tên dự án, địa điểm xây dựng, mục đích sử dụng và phạm vi dự án.

Quy định về phòng cháy và chữa cháy: Liệt kê các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của địa phương và yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy mà thiết kế phải tuân thủ.

Phân tích nguy cơ cháy nổ: Đánh giá nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong tòa nhà dựa trên mục đích sử dụng, vật liệu xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cơ khí và các yếu tố khác.

Phương án phòng cháy và chữa cháy: Trình bày chi tiết về hệ thống phòng cháy và chữa cháy được đề xuất, bao gồm vị trí, loại thiết bị, công suất, công suất và hoạt động. Ngoài ra, cũng cần đưa ra các phương án khẩn cấp và các biện pháp hỗ trợ như hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống thoát hiểm khẩn cấp…

Bản vẽ kỹ thuật: Đính kèm bản vẽ thiết kế chi tiết hệ thống phòng cháy và chữa cháy, bao gồm cả mặt bằng bố trí thiết bị, đường ống, hệ thống dẫn đường và các yếu tố liên quan khác.

Văn bản đề nghị phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy được coi là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng, giúp đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản cũng như tuân thủ các quy định pháp luật trong vấn đề phòng cháy và chữa cháy. Phân tích nguy cơ cháy, nổ trong xây dựng giúp xác định các yếu tố có thể gây cháy, nổ và đưa ra các biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Phương án phòng cháy và chữa cháy được trình bày chi tiết, bao gồm việc bố trí các thiết bị, hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy và hệ thống sơ tán. Với việc cung cấp các thông tin chi tiết và bản vẽ kỹ thuật, văn bản đề nghị phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy đóng vai trò quan trọng trong quá trình phê duyệt, đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế đúng quy định và đạt tiêu chuẩn an toàn.

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về pccc

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về pccc

Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

Ghi lại một trong những nội dung sau: Cung cấp phản hồi về các dự án quy hoạch và phòng cháy chữa cháy; phê duyệt địa điểm xây dựng; Phản hồi về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cốt lõi; Phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công; Phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy phù hợp;

Tên dự án, công trình hoặc phương tiện cơ giới;

Nội dung thiết kế điều chỉnh; nội dung thiết kế cải tạo, chuyển mục đích sử dụng dự án, công trình; Nội dung thiết kế chuyển đổi các loại xe cơ giới có yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu.

Trình tự thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Việc phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án, công trình được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Trường hợp người hoặc đơn vị khác được ủy quyền thực hiện dịch vụ thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Nhân viên lễ tân kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp đơn;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu các mục thì gửi lại và viết đơn yêu cầu người nộp đơn điền hồ sơ bổ sung.

Nếu bạn nhận được tài liệu qua đường bưu điện: Người nhận lập phiếu giao hàng và chứng từ với nhân viên bưu điện.

Bước 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Bước 4. Theo ngày họp ghi trên biên nhận hồ sơ, các cá nhân, tổ chức đến địa điểm nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Câu hỏi thường gặp:

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC là gì?

Đối tượng phải phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy bao gồm:
Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch thị trấn;
Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/ND-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc điều chỉnh tính chất sử dụng làm ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản này. 5, Điều 13 Nghị định. 136/2020/ND-CP;
Xe cơ giới phải có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 21 Phụ lục V Nghị định 136/2020/ND-CP khi sản xuất mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các nội dung sau: và yêu cầu đấu tranh quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/ND-CP.

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế PCCC là bao giờ?

Thời hạn phê duyệt đồ án phòng cháy và chữa cháy được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
Đồ án quy hoạch xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;
Phê duyệt trang web: Không quá 05 ngày làm việc;
Thiết kế cơ bản: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án lớn quốc gia và dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với các dự án còn lại;
Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với các dự án, công việc còn lại;
Thiết kế kỹ thuật các loại xe cơ giới có yêu cầu đặc biệt bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết