fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Giấy phép hoạt động in

Ngày nay nhu cầu in ấn trong xã hội là vô cùng cao kéo theo rất nhiều công ty in ấn được thành lập. Pháp luật yêu cầu phải có giấy phép để thực hiện các hoạt động in. Giấy phép hoạt động in ấn là văn bản pháp lý hàng đầu để các tổ chức, doanh nghiệp, công ty dịch vụ in ấn, photocopy được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào bản chất của tài liệu in, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà in và nhà cung cấp dịch vụ sao chép có thể phải cấp phép hoặc đăng ký hoạt động in của họ tuân thủ sản phẩm này. Mời bạn đọc tham khảo đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in trong bài viết sau đây của Học viện đào tạp pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu giấy phép hoạt động in

Điều kiện xin giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

Có đủ cơ sở vật chất để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in và sau chế bản theo yêu cầu và hoạt động của xưởng in phù hợp với hồ sơ xin giấy phép hoạt động.

Có những giả định pháp lý về chế bản, in ấn và hoàn thiện.

Chủ sở hữu là tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức kinh doanh do công dân Việt Nam làm chủ) hoặc công dân Việt Nam. Đại diện là công dân Việt Nam, là người cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

  • In đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP – soạn thảo theo phụ lục)
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận nộp thuế, Quyết định thành lập công ty in sự nghiệp.
  • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở giáo dục in theo mẫu quy định (mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP – soạn thảo theo phụ lục)
Giấy phép hoạt động in

Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

Nhà in của các cơ quan, tổ chức ở địa phương phải chế bản, in các sản phẩm (kể cả báo, tạp chí) nêu tại Điều 2 Khoản 4, điểm a và c Nghị định số 60/2014/NĐ CP phải nộp hồ sơ xin phép in tới Sở Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp cơ sở in là chi nhánh có thực hiện chế bản, in, gia công sau in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu có yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước quản lý nhà nước về hoạt động in cấp giấy phép nêu rõ tác phẩm phù hợp để lắp đặt mới hoặc đổi mới nhà in. Chuyển thông tin vào cơ sở dữ liệu cập nhật quốc gia về hoạt động in ấn. Nếu không cho phép phải có văn bản trả lời với lý do rõ ràng.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp trung ương

Doanh nghiệp in thuộc các bộ, cơ quan trung ương, tổ chức và doanh nghiệp in thuộc doanh nghiệp, tổ chức nhà nước phải chế bản, in và in sau tài liệu in trước khi hoạt động. Đối với các sản phẩm nêu trong Nghị định 60/2014/NĐ-CP, Điều 2 khoản 4, điểm a và c (báo, tạp chí và các ấn phẩm khác theo quy định của Luật Báo chí, bao gồm cả tem chống hàng giả), bạn cần có mẫu đơn đăng ký xin giấy phép hoạt động in sẽ được gửi đến cục xuất bản. In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp cần thiết, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ cấp giấy phép ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với cơ sở vật chất của nhà in và sẽ cung cấp thông tin đó. cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in. Nếu không cho phép phải có văn bản trả lời với lý do rõ ràng.

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Câu hỏi thường gặp:

Khi hoạt động in có phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự hay không?

Theo Điều 3 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, nhà in không bắt buộc phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự và bảo vệ môi trường khi thực hiện hoạt động in. Do đó, đối với trường hợp hoạt động in thì không phải xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về an toàn, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp hoặc văn bản đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động in có cần bằng cấp về ngành in không? 

Quy định tại Điều 3- Nghị định 25/2018, hiện nay khi thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động in thì người đứng đầu cơ sở không bắt buộc phải có bằng cấp gì về chuyên môn ngành in. Song trong nghị định 25/2018 vẫn quy định với người đứng đầu cơ sở in là người này phải đáp ứng điều kiện sau: Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.” Qua phân tích trên, có thể khẳng định chủ cơ sở đỏ không cần phải có bằng cấp chuyên môn về in khi xin giấy phép hoạt động in.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết