fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Với xu thế phát triển kinh tế toàn cầu, nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng cao. Số lượng trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cần phải có giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ để hoạt động theo quy định của pháp luật. Xét thấy nhu cầu cấp thiết của nhiều công ty xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và tin học. Sau đây, Học viện đào tào pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn đọc xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, bạn đọc tham khảo nhé!

Điều kiện cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP để thành lập trung tâm ngoại ngữ, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Các điều kiện này phải được thể hiện bằng văn bản trong văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, sử dụng tổ chức và trang thiết bị, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cao nhất về mọi hoạt động của trung tâm.

Theo khoản 2 Điều 6 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm công bố kèm theo thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của bộ trưởng bộ giáo dục:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Đảm bảo một trong 2 điều kiện:
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 • Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu trung tâm quyết định thành lập trung tâm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận người quản lý (đối với trung tâm tư nhân, trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ – tin học là 05 năm.

Điều kiện, tiêu chuẩn của giáo viên trung tâm ngoại ngữ, tin học

Đội ngũ giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ tin học là những người chịu trách nhiệm giảng dạy và học tập, bao gồm giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng, giáo viên người Việt Nam, giáo viên bản ngữ (bất kỳ ngoại ngữ nào) và người nước ngoài.

Theo Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về chuẩn giáo viên trung tâm ngoại ngữ, tin học (chỉ cần một trong các tiêu chí sau):

STTĐối tượngTiêu chuẩn
1Giáo viên Việt Nam (dạy tin học)(1) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;(2) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2Giáo viên Việt Nam (dạy ngoại ngữ)(1) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;(2) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
3Giáo viên nước ngoài (dạy tin học)Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.
4Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể)Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
5Giáo viên là người nước ngoài (dạy ngoại ngữ)– Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;- Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;- Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP) như sau:

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giám đốc các đại học, học viện và Giám đốc các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn trường;

Thẩm quyền quyết định đối với nhóm lợi ích của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người đứng đầu tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có quyền thành lập trung tâm đào tạo thành viên theo quy định của pháp luật;

Giám đốc cơ sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường đại học, cao đẳng, đại học, cao đẳng sư phạm đặt ngoài khuôn viên nhà trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: 

 • Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; 
 • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; 
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người chịu trách nhiệm thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Người có thẩm quyền phải quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong thời hạn 05 ngày làm việc hoặc thành lập nếu có đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc về ai?

Giám đốc cơ sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định.
giám đốc các trường đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định cho phép hoạt động học tập của trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên trường.

Hồ sơ để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
Bản sao sổ cái, bản sao có chứng thực quyết định thành lập trung tâm của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
nội quy hoạt động giáo dục và giáo dục của trung tâm;
Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; cán bộ quản lý, giáo viên; giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nhà đất; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết