fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Điều kiện mở văn phòng luật sư năm 2023 là gì?

Tổ chức hành nghề luật sư là một loại tổ chức kinh doanh đặc biệt, hoạt động dựa trên quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012). Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm hai hình thức chính là Văn phòng luật sư và Công ty luật. Văn phòng luật sư là một tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân. Nó được sáng lập bởi một luật sư và được quy định bởi các điều kiện và trình tự thành lập theo quy định tại Luật Luật sư 2006. Dưới đây là quy định về điều kiện mở văn phòng luật sư, mời bạn đọc tham khảo

Căn cứ pháp lý

Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012)

Quy định về văn phòng luật sư như thế nào?

Theo Điều 33 của Luật luật sư 2006, Văn phòng luật sư được xác định là một tổ chức hành nghề luật sư và được thành lập theo quy trình và điều kiện quy định tại Điều 32 của luật này. Văn phòng luật sư được thành lập và hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân do một luật sư đứng ra thành lập. Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, Văn phòng luật sư không còn là lựa chọn tối ưu nhất cho hoạt động tổ chức hành nghề luật sư. Hiện nay, các tổ chức hành nghề luật sư có thể chọn những hình thức tổ chức khác như Công ty hợp danh để tận dụng sức mạnh và lợi thế của loại hình này. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều luật sư lựa chọn Văn phòng luật sư làm hình thức tổ chức hành nghề cho riêng mình.

Theo khoản 1 của Điều 33 Luật luật sư 2006, Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập và tổ chức hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân. Luật sư sáng lập văn phòng luật sư đó sẽ trở thành Trưởng văn phòng và sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi nghĩa vụ trong văn phòng, đồng thời là người đại diện cho văn phòng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều 33 Luật luật sư 2006 cũng quy định về tên gọi của văn phòng luật sư. Tên gọi này do luật sư tự chọn và phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, tên gọi đó phải bao gồm cụm từ “Văn phòng luật sư” và không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên gọi của các tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. Ngoài ra, tên gọi cũng không được sử dụng các từ ngữ hay ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện mở văn phòng luật sư năm 2023

Căn cứ vào Điều 32 của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012), điều kiện để thành lập một tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

1. Luật sư sáng lập hoặc tham gia sáng lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc làm việc cá nhân theo hợp đồng lao động cho một cơ quan hoặc tổ chức, theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Điều kiện mở văn phòng luật sư năm 2023 là gì?

3. Một luật sư chỉ được phép thành lập hoặc tham gia sáng lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp nhiều luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia sáng lập một công ty luật, họ có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong số các luật sư đó là thành viên.

4. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư sáng lập hoặc tham gia sáng lập tổ chức hành nghề luật sư không thuộc Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển và gia nhập Đoàn luật sư tại địa phương có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, theo quy định tại Điều 20 của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của văn phòng luật sư

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo khoản 1 của Điều 47 Luật Luật sư 2006 bao gồm:

1. Tự chấm dứt hoạt động: Tổ chức hành nghề luật sư có thể tự quyết định chấm dứt hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

2. Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động: Trường hợp tổ chức hành nghề luật sư vi phạm quy định của pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình, Giấy đăng ký hoạt động có thể bị thu hồi.

3. Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư: Nếu Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

4. Công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập: Trường hợp công ty luật bị hợp nhất hoặc bị sáp nhập vào một tổ chức hành nghề luật sư khác, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư sẽ chấm dứt.

5. Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết: Nếu Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết, tổ chức hành nghề luật sư cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp trên đề cập đến những lý do phổ biến khiến một tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Luật sư 2006.

Trên đây là nội dung Học viện đào tạo pháp chế ICA tư vấn về chủ đề “Điều kiện mở văn phòng luật sư năm 2023 là gì?“. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Câu hỏi thường gặp

Văn phòng luật sư được hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nào?

Theo quy định tại điều 33 Luật Luật sư 2006 quy định, văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.
Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng luật sư thì có cần cấp lại Giấy đăng ký hoạt động không?

Tại Điều 36 Luật Luật sư 2006 quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng luật sư trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết