fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh năm 2023

Công ty hợp danh là một hình thức công ty trong đó các thành viên cùng nhau thực hiện hoạt động thương mại dưới một tên chung và chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty. Công ty hợp danh, còn được gọi là công ty góp danh, đại diện cho một loại hình đặc trưng của công ty đối nhân. Công ty hợp danh thường được lựa chọn trong các ngành nghề chuyên môn hoặc dịch vụ như công ty luật, công ty kế toán, công ty tư vấn, nơi mà việc kết hợp tài năng và kinh nghiệm của nhiều thành viên mang lại lợi ích cho công ty và khách hàng. Sau đây là chia sẻ của Học viện đào tạo pháp chế

về chủ đề Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh năm 2023, mời bạn đọc tham khảo

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Quy định về công ty hợp danh như thế nào?

Theo khoản 1 của Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh được định nghĩa như sau:

Công ty hợp danh là một loại doanh nghiệp, có các đặc điểm sau:

1. Công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, và họ kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh). Bên cạnh các thành viên hợp danh, công ty cũng có thể có thêm các thành viên góp vốn.

2. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty. Điều này có nghĩa là thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tài chính không chỉ trong phạm vi vốn góp mà còn bằng tài sản cá nhân khác.

3. Thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Nghĩa là các thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm tài chính đến mức tương ứng với số tiền vốn mà họ đã cam kết đóng góp vào công ty.

Công ty hợp danh là một hình thức tổ chức doanh nghiệp linh hoạt và thường được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, cho phép nhiều cá nhân và tổ chức hợp tác và chia sẻ trách nhiệm và lợi ích tài chính theo cách riêng của mình.

Công ty luật hợp danh có đặc điểm như thế nào?

Theo quy định của Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh có những đặc điểm cơ bản sau đây:

1. Số lượng thành viên ít nhất là hai thành viên để thành lập. Những thành viên này sẽ là chủ sở hữu chung của công ty và kinh doanh dưới một tên chung.

2. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân: Các thành viên hợp danh trong công ty phải chịu trách nhiệm tài chính không chỉ trong phạm vi số vốn góp, mà còn bằng tài sản cá nhân khác. Điều này đảm bảo rằng thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ của công ty một cách toàn diện.

Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh năm 2023

3. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp: Các thành viên góp vốn trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này giới hạn trách nhiệm tài chính của các thành viên góp vốn chỉ trong phạm vi cam kết góp vốn của họ.

4. Có tư cách pháp nhân: Công ty hợp danh được công nhận và có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều này đảm bảo công ty có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

5. Không được phát hành chứng khoán: Công ty hợp danh không được phép phát hành chứng khoán. Điều này đồng nghĩa với việc không thực hiện hoạt động cổ phần hóa công ty và không có giao dịch chứng khoán liên quan đến công ty hợp danh.

Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh năm 2023

Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh trong lĩnh vực pháp luật, hay còn gọi là công ty luật, được quy định tại nhiều văn bản pháp luật như sau:

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất.

– Dự thảo Điều lệ của công ty luật.

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của luật sư sáng lập văn phòng luật sư hoặc tham gia sáng lập công ty luật.

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

2. Nơi đăng ký:

Công ty hợp danh trong lĩnh vực pháp luật phải đăng ký tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên của Đoàn luật sư.

Trong trường hợp công ty luật do luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia sáng lập, công ty sẽ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

3. Thời hạn:

Thủ tục đăng ký phải được hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sau đó, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối, sẽ có thông báo bằng văn bản giải trình.

4. Thông báo đến Đoàn luật sư:

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản cùng với bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà họ là thành viên.

Những quy định trên giúp đảm bảo quy trình hợp lệ và đúng quy định khi thành lập công ty hợp danh trong lĩnh vực pháp luật.

Nội dung bài viết trên là chia sẻ quy định pháp luật về quy định “Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh năm 2023“. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Câu hỏi thường gặp

Quy định về thành viên công ty luật hợp danh như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thành viên hợp danh được quy định:
+ Là cá nhân
+ Phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
+ Có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty

Thành viên công ty luật hợp danh có nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của thành viên hợp danh như sau:
Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;
Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;
Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết