fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Công ty luật có đăng ký kinh doanh không?

Công ty luật bao gồm hai loại hình chính là công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Đặc điểm chung của cả hai loại hình công ty luật là thành viên của công ty phải là luật sư, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và năng lực trong lĩnh vực pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều thắc mắc rằng Công ty luật có đăng ký kinh doanh không? Để nắm quy định về vấn đề này, chúng tôi mời bạn đọc tham khảo sự giải đáp tại nội dung bài viết sau

Căn cứ pháp lý

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012

Công ty luật được hiểu là như thế nào?

Công ty luật là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, chuyên cung cấp các dịch vụ và tư vấn liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Các hoạt động chủ yếu của công ty luật bao gồm tư vấn pháp luật, tham gia các hoạt động tố tụng tại tòa án, và đại diện ngoài tố tụng để hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. Ngoài ra, công ty luật cũng thực hiện một số dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật nói chung và Luật luật sư năm 2006 nói riêng.

Theo khoản 1 Điều 34 của Luật luật sư năm 2006, công ty luật có thể được thành lập dưới hai loại hình khác nhau: công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

Trong trường hợp công ty luật được thành lập dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải có ít nhất một Luật sư là chủ sở hữu của công ty.

Đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty phải có ít nhất hai thành viên là Luật sư tham gia góp vốn thành lập công ty.

Trong trường hợp công ty luật được thành lập dưới loại hình công ty luật hợp danh, công ty phải có ít nhất hai Luật sư là thành viên hợp danh, và không có thành viên góp vốn khác trong công ty.

Các quy định về loại hình và thành viên của công ty luật được quy định rõ trong Luật luật sư năm 2006, nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của ngành luật. Công ty luật, với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp pháp lý cho khách hàng và hỗ trợ trong các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Công ty luật có đăng ký kinh doanh không?

Theo Luật luật sư năm 2006 và Luật đầu tư năm 2020, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty luật được xem là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều này đòi hỏi các công ty luật phải tuân thủ các quy định và điều kiện đặc biệt để được thành lập và hoạt động.

Khác với các công ty thông thường khác, quy trình đăng ký thành lập công ty luật không được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng thay vào đó được thực hiện tại Sở Tư pháp. Điều này làm cho quy trình đăng ký và xác nhận hợp pháp của công ty luật trở nên đặc thù và phải tuân thủ các quy định của Sở Tư pháp và cơ quan quản lý liên quan.

Qua việc đăng ký tại Sở Tư pháp, công ty luật phải tuân thủ các quy định và điều kiện về số lượng và chất lượng luật sư trong công ty, cũng như các yêu cầu về đạo đức và chuyên nghiệp trong hoạt động pháp lý. Các công ty luật cần có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có đủ trình độ và kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ và dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Công ty luật có đăng ký kinh doanh không?

Việc thực hiện quy trình đăng ký tại Sở Tư pháp đồng thời đảm bảo rằng công ty luật tuân thủ các quy định về đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp của ngành luật. Điều này mang lại sự tin cậy và uy tín cho công ty luật trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Tổng kết lại, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty luật được xác định là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật luật sư năm 2006 và Luật đầu tư năm 2020. Việc đăng ký và xác nhận hợp pháp của công ty luật không thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư mà được thực hiện tại Sở Tư pháp. Qua quá trình này, công ty luật phải tuân thủ các quy định về số lượng và chất lượng luật sư, đạo đức và chuyên nghiệp trong hoạt động pháp lý để đảm bảo tính chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực pháp luật.

Tổ chức hành nghề luật sư có những quyền gì?

Công ty luật có quyền thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, bao gồm tư vấn pháp luật, đại diện trong các vụ án và thủ tục tố tụng, tham gia trong quá trình thương lượng và giải quyết tranh chấp pháp lý. Công ty luật nhận thù lao từ khách hàng dựa trên thỏa thuận giữa hai bên về mức phí và các điều khoản hợp đồng pháp lý.

Công ty luật có quyền thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư. Việc thuê luật sư và nhân viên làm việc phải tuân thủ các quy định về quyền hạn và đạo đức của ngành luật, đồng thời phải đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên có đủ trình độ và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ pháp lý.

Công ty luật có quyền hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, trong đó có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu pháp lý. Qua việc hợp tác này, công ty luật có thể mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng.

Công ty luật cũng có quyền thành lập chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch trong nước. Việc thành lập chi nhánh và văn phòng giao dịch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty luật cũng có quyền đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài, nhằm mở rộng hoạt động và phục vụ khách hàng quốc tế. Quyền này được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư và hoạt động doanh nghiệp ở nước ngoài.

Ngoài các quyền được nêu trên, công ty luật còn có các quyền khác theo quy định của Luật luật sư năm 2006 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Những quyền này đảm bảo cho công ty luật có sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng trong lĩnh vực pháp lý.

Trên đây là nội dung tư vấn về chủ đề “Công ty luật có đăng ký kinh doanh không?“. Qua bài viết Học viện đào tạo pháp chế ICA hy vọng đem lại những thông tin hữu ích đến bạn đọc

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện về trụ sở làm việc của công ty luật như thế nào?

Công ty luật phải có trụ sở làm việc. Trụ sở làm việc của công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:
Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
Trụ sở công ty không được sử dụng chung cư, khu tập thể trừ trường hợp chung cư, khu tập thể được xây dựng phục vụ mục đích cho thuê văn phòng.

Quy định pháp luật về điều kiện tên công ty luật như thế nào?

Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn.
Tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.
Tên công ty luật không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết