fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Các hình thức kỷ luật viên chức mới nhất hiện nay

Kỷ luật viên chức là người có trách nhiệm quản lý và giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, và chính sách của tổ chức đối với viên chức (nhân viên công vụ, viên chức) trong môi trường công việc. Vai trò của kỷ luật viên chức thường bao gồm việc đảm bảo rằng các quy tắc và quy định được tuân thủ đúng cách, xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm quy định, và thực hiện các biện pháp kỷ luật khi cần thiết. Cùng tìm hiểu về các hình thức kỷ luật viên chức mới nhất tại bài viết sau:

Nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức là gì?

Kỷ luật viên chức đóng một vai trò không thể phủ nhận trong việc duy trì và thúc đẩy sự tuân thủ quy định và nội quy trong tổ chức. Với trách nhiệm quản lý và giám sát, họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng môi trường làm việc được duy trì theo các chuẩn mực cao nhất và các quy định của tổ chức.

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức như sau:

– Khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.

– Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

+ Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

+ Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

– Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

– Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Các hình thức kỷ luật viên chức mới nhất hiện nay

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

– Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thi hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Các hình thức kỷ luật viên chức mới nhất

Công việc của kỷ luật viên chức không chỉ dừng lại ở việc áp đặt các quy tắc, mà còn mở rộng đến việc xử lý mọi vấn đề liên quan đến vi phạm quy định. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra giải pháp hợp lý, công bằng, và hiệu quả để đối mặt với những thách thức trong quản lý nhân sự.

Căn cứ vào Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

1. Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng đối với viên chức quản lý

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo như quy định trên thì việc xử lý kỷ luật viên chức sẽ được chia thành 02 trường hợp.

Theo đó, đối với viên chức quản lý sẽ có 4 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thì sẽ có 3 hình thức xử lý kỷ luật đó là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Ngoài ra, viên chức còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp khi bị xử lý kỷ luật.

Trình tự xử lý kỷ luật viên chức được thực hiện như thế nào?

Kỷ luật viên chức là những người thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn của viên chức. Qua việc đào tạo và hỗ trợ, họ giúp nhân viên hiểu rõ hơn về các quy tắc và nội quy, từ đó tạo nên một đội ngũ làm việc có đạo đức nghề nghiệp và đồng đội. Vai trò của kỷ luật viên chức không chỉ giới hạn trong việc thực hiện biện pháp kỷ luật mà còn mở rộng đến việc xây dựng một cộng đồng làm việc tích cực và chuyên nghiệp, giúp nâng cao hiệu suất và độ hài lòng của viên chức

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức

Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước sau đây:

1. Tổ chức họp kiểm điểm;

2. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

3. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này thì không thực hiện khoản 1 Điều này.

Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Như vậy, trình tự xử lý kỷ luật viên chức sẽ được thực hiện qua 3 bước như sau:

– Bước 1: Tổ chức họp kiểm điểm viên chức

– Bước 2: Thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức

– Bước 3: Ra quyết định xử lý kỷ luật viên chức.

Câu hỏi thường gặp

Pháp luật quy định về viên chức như thế nào?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010).

Vị trí việc làm của viên chức như thế nào?

Vị trí việc làm: Là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (căn cứ Điều 7 Luật Viên chức)

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết