fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng

Việc thực hiện các hợp đồng quốc tế ngày càng phổ biến. Điều này đặt ra một loạt các vấn đề pháp lý phức tạp, đặc biệt là khi có sự tham gia của các bên có liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. Trong việc giải quyết tranh chấp và áp dụng pháp luật cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài, việc xác định yếu tố nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, và dưới đây chúng ta sẽ bàn luận về ý nghĩa của việc này. Mời bạn đọc tham khảo bài viết “Ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng

Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng là một vấn đề quan trọng và cần được xem xét theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ý nghĩa của việc này là để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam:

 • Xác định phạm vi áp dụng của pháp luật Việt Nam: Việc xác định yếu tố nước ngoài giúp xác định xem liệu quan hệ hợp đồng có liên quan đến Việt Nam hay không. Nếu quan hệ hợp đồng có liên quan đến Việt Nam, pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng để quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
 • Bảo vệ lợi ích của các bên trong hợp đồng: Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng giúp bảo vệ lợi ích của các bên, đặc biệt là bên yếu hơn trong hợp đồng. Quy định của pháp luật Việt Nam có thể đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ của các bên được bảo vệ theo đúng quy định và tránh việc bị lợi dụng hoặc thiệt hại do yếu tố nước ngoài.
 • Định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bên: Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng giúp định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu có tranh chấp phát sinh, pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp và xác định trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế: Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng cũng liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các bên tham gia hợp đồng cần tuân thủ các quy định thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Tóm lại, việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, bảo vệ lợi ích của các bên, định rõ trách nhiệm và quyền hạn, cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng
Ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng

Thực hiện hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài thế nào?

Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng còn giúp tạo điều kiện công bằng cho các bên tham gia. Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật và quy định riêng, và việc xác định pháp luật áp dụng giữa các quốc gia khác nhau giúp đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý tranh chấp.

Để giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài, việc xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng là một bước quan trọng. Theo Điều 683 của Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân sự như sau:

Thoả thuận giữa các bên: Pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ được xác định theo thoả thuận của các bên, trừ khi có các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng liên quan đến bất động sản: Áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản đối tượng trong việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền khác với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc sử dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
 • Hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng: Các bên lựa chọn áp dụng pháp luật có ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu của người lao động, người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam, tức là áp dụng pháp luật của Việt Nam.

Thay đổi pháp luật áp dụng cho hợp đồng: Các bên có thể tự thoả thuận về việc thay đổi pháp luật áp dụng cho hợp đồng, nhưng thay đổi này không được ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người thứ ba đã được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp dụng, trừ khi người thứ ba này đồng ý.

Không có thoả thuận giữa các bên: Áp dụng pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó. Việc xác định pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng sẽ được thực hiện như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá: Áp dụng pháp luật của nước mà người bán cư trú (nếu là cá nhân) hoặc thành lập (nếu là pháp nhân).
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ: Áp dụng pháp luật của nước mà người cung cấp dịch vụ cư trú (nếu là cá nhân) hoặc pháp luật của nước mà pháp nhân đó được thành lập.
 • Hợp đồng lao động: Áp dụng pháp luật của nước mà người lao động thường xuyên thực hiện công việc. Trong trường hợp người lao động thường xuyên thực hiện công việc tại nhiều nước hoặc không xác định được nơi người lao động này thường xuyên thực hiện công việc, áp dụng pháp luật của nước mà người sử dụng lao động cư trú (nếu là cá nhân) hoặc pháp luật của nước mà phápĐể giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài, việc xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng là rất quan trọng. Theo Điều 683 của Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng dân sự như sau:

Thoả thuận giữa các bên: Áp dụng pháp luật của nước nào trong việc thực hiện hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, trừ khi có các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng liên quan đến bất động sản: Áp dụng pháp luật của nước nơi có bất động sản trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền khác với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc sử dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
 • Hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng: Các bên lựa chọn áp dụng pháp luật có ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu của người lao động, người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam, tức là áp dụng pháp luật của Việt Nam.

Thay đổi pháp luật áp dụng cho hợp đồng: Các bên hoàn toàn có thể tự thoả thuận về việc thay đổi pháp luật áp dụng cho hợp đồng, nhưng việc thay đổi đó không được ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người thứ ba đã được hưởng trước khi thay đổi pháp luật

Câu hỏi thường gặp:

Tranh chấp hợp đồng dân sự mang yếu tố nước ngoài được hiểu như thế nào?

Tranh chấp hợp đồng dân sự mang yếu tố nước ngoài xác định dựa vào 3 yếu tố: Chủ thể tham gia có yếu tố nước ngoài, hợp đồng được xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hoặc đối tượng của quan hệ dân sự ở nước ngoài.

Pháp luật nước nào sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự mang yếu tố nước ngoài?

Pháp luật của nước được áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự mang yếu tố nước ngoài sẽ do các bên thỏa thuận, trừ những trường hợp tại khoản 4, 5 và 6 Điều 683 Bộ luật Dân sự 2015.
Nếu như các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết