fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Nạn nhân của nạn mua bán người thường có hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu hiểu biết, hoàn cảnh rất đáng thương. Ngày nay, khi xã hội không ngừng phát triển, xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc, vấn đề bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân mua bán người qua biên giới ngày càng được quan tâm. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Xin giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” của Học viện đào tạo pháp chế ICA để tham khảo thêm về cách hỗ trợ các nạn nhân này nhé!

Tải xuống giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Điều kiện đề nghị cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Theo quy định trên, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Tạo sự ổn định và thoải mái cho văn phòng.
  • Diện tích đất tự nhiên tối thiểu cho mỗi nạn nhân là 15 mét vuông. Diện tích ở trung bình là 05 mét vuông cho mỗi nạn nhân.
  • Được trang bị và cung cấp nguồn lực phù hợp cho các nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân.
  • Ít nhất 5 nhân viên, trong đó 2 người có ít nhất bằng cao đẳng về công tác xã hội.
Xin giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Hồ sơ cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập cơ quan hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định tại Điều 7 Nghị định 09/2013/NĐ-CP về phòng, chống mua bán người như sau: Tôi đây.

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi.

Các dự án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bao gồm: mục tiêu; sứ mạng; cơ cấu tổ chức; các điều kiện đảm bảo hoạt động. Tính khả thi của dự án.

Tiểu sử cá nhân của người dự kiến ​​làm lãnh đạo cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Các giấy tờ, tài liệu có liên quan xác nhận việc đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Nội dung này cũng căn cứ vào Điều 4 Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH.

Đơn xin phép Cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ được hoàn thành theo mẫu quy định tại Bản đính kèm 1 của Thông tư này.

Đề án thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

Sơ yếu lý lịch của người sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Có xác nhận của Ủy ban nhân dân chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này. này; danh sách nhân sự dự kiến ​​làm việc tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Văn bản, Tài liệu liên quan:

Các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu đất dùng để vận hành cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm của Trung tâm hỗ trợ nạn nhân. Nêu rõ liệu bạn có đồng ý với vị trí của Trung tâm hỗ trợ nạn nhân hay không.

Giấy tờ chứng minh bằng cấp, trình độ chuyên môn của nhân viên làm việc trong cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Trình tự cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Do đó, các tổ chức hỗ trợ nạn nhân buôn người và xin giấy phép cư trú sẽ tuân theo trình tự sau:

  • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân về Phòng Quản lý tổ chức, Phòng, chống TNXH, Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Thọ.
  • Trung tâm Phục vụ Hành chính công địa phương sẽ xem xét hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ các thành phần theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT/BLĐTBXH. Sau đó, nó đã được bàn giao cho một bộ phận chuyên môn để thẩm định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trung tâm phục vụ hành chính công phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thẩm định, báo cáo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận cấp giấy phép thành lập. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải thích rõ lý do và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi Bộ Lao động – Thương binh và Phúc lợi.

Câu hỏi thường gặp:

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân là trường hợp nào?

Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài.
Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau:
Không thực hiện đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này;
Việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi dụng việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Hồ sơ không hợp lệ.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập gồm những nội dung gì?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ điều tra:
Sự cần thiết phải thành lập các cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Mục đích, phạm vi công việc, tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn. cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính;
Điều kiện bảo đảm hoạt động của tổ chức hỗ trợ nạn nhân được phép thành lập.
Khả năng thành lập và vận hành các cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải thẩm định và có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết