fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép tạm nhập, tái xuất năm 2023

Tạm nhập tái xuất hàng hóa là hoạt động đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ các khu vực đặc biệt thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Khi kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hoá tại Việt Nam phải được cơ quan nhà nước cấp phép. Người kinh doanh cần phải làm đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất. Bài viết sau chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin về đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất; bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống tại đây.

Tải xuống đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất

Điều kiện kinh doanh tạm nhập xuất hàng hóa

Doanh nghiệp Việt Nam được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất không phân biệt ngành nghề đăng ký kinh doanh. Đặc biệt:

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
Nếu như:

  • Ký quỹ 10 tỷ đồng với tổ chức tài chính trên địa bàn tỉnh thành phố nơi công ty có kho bãi theo quy định pháp luật
  • Cung cấp kho bãi với sức chứa tối thiểu 100 container lạnh 40ft với diện tích tối thiểu 1.500m2. Kho, bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng cao tối thiểu 2,5 m. Có đường cho xe container ra vào kho bãi, nhà máy đóng tàu. Có lối ra vào, biển báo công ty sử dụng kho bãi.
  • Kho bãi, nhà máy có đủ nguồn điện

Đối với công ty kinh doanh tạm nhập hàng TTĐB tái xuất

Doanh nghiệp phải kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quy định số.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP phải ký quỹ 7 tỷ đồng mới được nộp vào tổ chức tín dụng cấp huyện.
tỉnh, thành phố nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận cho công ty
đăng ký công ty.

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng phải:

Doanh nghiệp tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Phụ lục IX của Quy định 69/2018/NĐ-CP phải là khoản đặt cọc 7 tỷ đồng phải trả cho một tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở

Công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài chỉ được tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định

Các đối tượng nêu tại Điều 15 của quy định này không được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.
hóa chất

Xin giấy phép tạm nhập, tái xuất năm 2023

Hồ sơ cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định 69/2018/NĐ-CP về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất có nội dung như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định 69/2018/NĐ-CP về cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất:
Trong trường hợp thương mại liên quan đến việc tạm nhập hàng hóa để tái xuất theo Điều 13(1)(b) của Quy định này, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất xác định rõ mặt hàng xin kinh doanh tạm nhập tái xuất (Tên hàng, mã số HS hàng hóa, số lượng, giá cả); Cửa khẩu nhập, xuất: 1 bản chính
  • Giấy chứng nhận ĐKKD,: 1 bản có đóng dấu tên thương mại.
  • Các hợp đồng xuất nhập khẩu của Công ty với khách hàng nước ngoài: có đóng dấu treo của Công ty.
  • Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được cấp, trong đó ghi rõ số lượng hàng tạm nhập, hàng thực xuất: 01 bản chính.

Đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất hàng hóa dưới hình thức khác nêu tại Điều 15 khoản 1 a Nghị định này, hồ sơ bao gồm:

  • Giấy phép tái xuất Giấy đề nghị cấp phép tạm nhập, trong đó nêu rõ hàng hóa (tên hàng, mã số HS, số lượng, trị giá) tạm nhập, tái xuất. Mục đích tạm nhập tái xuất; Cửa khẩu xuất/nhập: 1 bản chính.
  • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu doanh nghiệp.
  • Hợp đồng, Cho thuê và mượn ký với Khách hàng Nước ngoài: Một bản sao có đóng dấu của chủ doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất

Căn cứ Điều 20 Nghị định 69/2018/NĐ-CP về Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất bao gồm:

Thương nhân gửi bộ hồ sơ đầy đủ trực tiếp đến Bộ Công Thương qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và phù hợp với quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của nhà phân phối, Bộ Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu nhà phân phối hoàn thiện hồ sơ và gửi.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp phép, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Riêng đối với Giấy phép tạm nhập, tái xuất hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Khoản a Điều 15 Nghị định này thì cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hành. Ngày Bộ Thương mại và Công nghiệp nhận được văn bản cho phép tạm nhập tái xuất của bộ hoặc cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm kiểm soát hàng hóa đó.

Trường hợp sửa đổi, thay đổi giấy phép. Trường hợp cấp lại Giấy phép bị mất, thất lạc, thương nhân phải có đơn đề nghị và các giấy tờ chứng minh gửi Bộ Công Thương. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét điều chỉnh và cấp lại Giấy phép cho thương nhân.

Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi đã mang lại cho bạn đọc những kiến thức mới về thực tiễn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết đơn đề nghị xin cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất là bao lâu?

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ thẩm định và cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất cho doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Bộ Công Thương phải có văn bản yêu cầu Công ty hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Công ty cung cấp.
Trường hợp không cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều kiện để được miễn thuế đối với hàng nhập khẩu tái xuất là gì?

Để được miễn thuế công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:
Các mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất hay tạm xuất tái nhập kinh doanh hàng hóa xin được liệt kê ở phần trên.
Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế miễn thuế không phụ thuộc vào hình dáng, công dụng của hàng tạm nhập và bảo đảm không thay đổi đặc tính cơ bản. và không tạo ra các sản phẩm khác.
Khi đổi hàng theo các điều khoản bảo hành trong hợp đồng mua bán, hàng hóa đổi phải bảo hành về hình thức, tính năng sử dụng và các đặc tính cơ bản của hàng hóa đổi.

✅ Giấy phép:📝 Tạm nhập, tái xuất
✅ Định dạng:📄 File Word
✅ Số lượng file:📂 1
✅ Số lượt tải:📥 +1000
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết