fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Hiện có nhiều hãng quan tâm đến mỹ phẩm Việt Nam. Bởi vì người tiêu dùng ngày càng coi trọng các sản phẩm địa phương với sự trợ giúp của công nghệ, các trang truyền thông xã hội và khả năng tiếp cận dễ dàng để mua hàng, thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, vì mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người nên quy trình sản xuất được quy định chặt chẽ bởi luật pháp và các quy định, chẳng hạn như năng lực sản xuất và công bố chất lượng mỹ phẩm. Bài viết dưới đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc giấy phép sản xuất mỹ phẩm, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện cấp giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, công ty sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, bao gồm:

Điều kiện làm việc:

Để xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm, người phụ trách sản xuất của nhà máy phải có kiến ​​thức chuyên môn về một trong các lĩnh vực chuyên biệt sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc lĩnh vực khác đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Công ty có địa điểm, diện tích, nhà xưởng và trang thiết bị phù hợp với dây chuyền sản xuất, loại mỹ phẩm mà công ty dự định sản xuất theo yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu. điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Tại kho nguyên vật liệu, bao bì, thành phẩm phải đảm bảo chênh lệch giữa nguyên vật liệu, bao bì, thành phẩm; có khu vực riêng bảo quản chất dễ cháy nổ, chất có độc tính cao, loại bỏ, thu hồi, trả lại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất
 • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ Y tế quy định.
 • Bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất
 • Mỗi sản phẩm đều có quy trình sản xuất riêng
 • Có bộ phận quản lý chất lượng theo dõi chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.
 • Một hệ thống nộp hồ sơ được sử dụng.
Giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hợp quy sản xuất mỹ phẩm bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP.

 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất.
 • Danh sách các thiết bị hiện có trong nhà máy sản xuất.

Việc tiếp nhận hồ sơ phải tuân thủ quy định tại Điều 8 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, cụ thể:

Các tài liệu phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế của tỉnh nơi đặt nhà máy.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận công bố hợp quy sản xuất mỹ phẩm, Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện một trong các hoạt động sau:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, chúng tôi sẽ cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP.
 • Vui lòng báo cáo nội dung không đầy đủ hoặc không hợp lệ bằng văn bản.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải nộp hồ sơ xin phép sản xuất mỹ phẩm tới Bộ Y tế trước khi tiến hành sản xuất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mọi sự từ chối cấp giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi hoặc chỉnh sửa phải được thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Nếu bạn tìm kiếm sự thay đổi hoặc biện pháp khắc phục từ tổ chức của mình:

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực hiện thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo về Bộ Y tế.

Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, rà soát hồ sơ hoặc (nếu cần) thanh tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Cơ quan kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

Nếu Bộ Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm đính chính, khắc phục thì hồ sơ cấp giấy ủy quyền của cơ sở sản xuất mỹ phẩm sẽ bị vô hiệu.

Đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã đạt Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Bộ Y tế (CGMP-ASEAN):

Bộ Y tế sẽ gửi văn bản về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến Bộ Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm cấp Giấy phép sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào bị thu hồi giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm?

Cơ quan cấp phép sản xuất mỹ phẩm sẽ thu hồi Giấy phép sản xuất mỹ phẩm trong các trường hợp sau:
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
Giấy phép sản xuất mỹ phẩm cấp không đúng quy định hoặc có nội dung trái pháp luật.
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép sản xuất mỹ phẩm.
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm làm đơn tự nguyện thu hồi Giấy phép sản xuất mỹ phẩm.

Điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cần có gì?

Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng trong trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng tên, địa chỉ cơ sở sản xuất có thay đổi. Do điều chỉnh địa giới hành chính (không thay đổi cơ sở sản xuất). Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận hợp quy sản xuất mỹ phẩm được lập tại câu 01 và bao gồm các giấy tờ sau:
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận công bố hợp quy sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này;
Tài liệu hỗ trợ thay đổi.
Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phù hợp với điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện theo quy định.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Bộ Y tế cấp Giấy phép sản xuất mỹ phẩm đáp ứng các điều kiện quy định đồng thời giữ nguyên số Giấy phép sản xuất mỹ phẩm gia tăng. Giấy xác nhận lần đầu ghi số lần điều chỉnh, ngày tháng năm điều chỉnh và lý do điều chỉnh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết