fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA

Việc sử dụng phương tiện đi lại là ô tô và nhu cầu nhập khẩu ô tô từ nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến ở nước ta. Thủ tục nhập khẩu ô tô khá phức tạp nên nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng nhất. mục đích thương mại, nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng, nhập khẩu ô tô để biếu tặng, trưng bày, triển lãm… Đối với ô tô nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định pháp luật. Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn làm giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trong bài viết sau đây nhé!

Tải xuống mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm:

Xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô năm 2023

Quy tắc chung trong kinh doanh nhập khẩu ô tô

Chỉ các công ty được xem xét cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện và được phép, doanh nghiệp được quyền nhập khẩu xe. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ Quy định kiểm soát nhập khẩu ô tô

Điều Khoản Và Điều Kiện Kinh Doanh Nhập Khẩu Ô Tô

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới được cấp cho công ty được thành lập hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

Sở hữu các cơ sở bảo hành và bảo dưỡng cho các phương tiện thuộc sở hữu của công ty, có hợp đồng cho thuê do công ty ký kết hoặc có mạng lưới đại lý được công ty ủy quyền, theo quy định

Công ty có văn bản hoặc văn bản xác nhận được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi xe nhập khẩu tại Việt Nam.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

1 Bản gốc Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới (ban hành theo Mẫu số 05, Phụ lục II, Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản pháp lý tương đương

Tài liệu chứng minh công ty đáp ứng điều kiện nhập khẩu xe, cụ thể:

  • Bản sao giấy tờ xác nhận công ty có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe đủ điều kiện theo quy định.
  • 1 Văn bản sao hoặc văn bản xác nhận công ty được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp xe nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi xe nhập khẩu tại Việt Nam theo quy định đã được cơ quan có thẩm quyền của Đại sứ quán chấp thuận bản sao theo quy định của pháp luật

Quy trình thực hiện xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp đến Bộ Công Thương, qua đường bưu điện hoặc theo bất kỳ hình thức phù hợp theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định.

Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới cho công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ thông báo thời gian xác minh tính xác thực của các điều kiện đưa ra. Thời hạn điều tra không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe có động cơ cho công ty. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp có thể nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện (nếu có yêu cầu) hoặc hình thức phù hợp khác. Nhận kết quả giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Hướng dẫn mẫu giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

(1) Người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới phải ghi rõ nơi, ngày, tháng, năm nộp hồ sơ.

(2) Tên công ty được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…

(3) Người nộp đơn phải ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của công ty, địa chỉ đường phố, tên thị trấn, thành phố trực thuộc trung ương, phường và thành phố trực thuộc trung ương.

(4) Nhập tên người liên hệ. Thường là một đại diện hợp pháp, chỉ ra một vị trí. Ví dụ: Giám đốc, Phó giám đốc, v.v.

Người đại diện theo pháp luật phải ký, ghi rõ họ tên và sử dụng con dấu của công ty để làm con dấu.

Người nộp đơn liệt kê các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm số, cơ quan cấp và ngày cấp.

Hoàn thành nội dung ở Mục 1 theo từng loại phương tiện ô tô khác nhau. Vui lòng chỉ mô tả các loại xe bạn kinh doanh và nhập khẩu.

Tệp đính kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản pháp lý tương đương. Giấy tờ chứng minh công ty có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe được chấp nhận. Văn bản hoặc tài liệu xác nhận công ty được ủy quyền thay mặt nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi xe nhập khẩu tại Việt Nam được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam của nước đó chấp thuận và hợp pháp hoá lanh sự theo quy định.

Phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên và dùng con dấu riêng của công ty làm con dấu.

Câu hỏi thường gặp:

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được cấp ở đâu?

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe cơ giới được cấp bằng cách nộp đơn trực tiếp đến Bộ Thương mại và Công nghiệp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức thích hợp khác. Địa chỉ là: Bộ Công Thương: Số 54 Hai Bà Trưng, ​​Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là gì?

Duy trì các điều kiện và đảm bảo thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, thu hồi đối với ô tô nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.
Cung cấp cho bên mua các tài liệu, giấy tờ sau:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ô tô bằng tiếng Việt của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài hoặc được dịch ra tiếng Việt từ tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài;
Phiếu bảo hành thể hiện rõ các thông tin về thời hạn, điều kiện bảo hành; chu kỳ và nội dung công việc bảo trì; Địa chỉ cơ sở bảo hành, dịch vụ và các thông tin khác cho việc bảo hành, dịch vụ.
Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về tình hình nhập khẩu ô tô của năm trước

Thời hạn giải quyết cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là bao lâu?

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, chỉ định hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe cơ giới: Ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật.
Thời hạn hoàn thành việc soi chiếu hồ sơ, kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận tải:
Hoàn thành việc rà soát hồ sơ trong vòng 2 giờ làm việc kể từ khi cơ quan Hải quan nhận đủ hồ sơ hải quan.
Hoàn thành việc kiểm tra hàng hóa trong thời hạn 8 giờ kể từ khi người khai xuất trình toàn bộ hàng hóa cho cơ quan hải quan.
Trường hợp hàng hóa phải được kiểm tra chuyên môn về chất lượng, sức khỏe, văn hóa, kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế là: Chi phí của hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên nghiệp được xác định trước.
Trường hợp số lượng lớn, chủng loại nhiều, việc kiểm tra phức tạp thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, người phụ trách thủ tục cấp phép nhập khẩu xe quyết định gia hạn thời gian kiểm tra thực tế. của hàng hóa. , nhưng thời gian gia hạn tối đa là 02 ngày.

✅ Giấy phép:📝 kinh doanh nhập khẩu ô tô
✅ Định dạng:📄 File Word
✅ Số lượng file:📂 1
✅ Số lượt tải:📥 +1000
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết