fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ quy định các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này phải có giấy phép hoạt động. Để được cấp giấy phép, tổ chức phải làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền. Nhiều tổ chức hiện đang được yêu cầu cấp giấy phép lập bản đồ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp giấy phép đo đạc bản đồ, hồ sơ, thủ tục đo đạc, v.v. Bạn đọc có thể tham khảo giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ trong bài viết sau của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống đơn đề nghị xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ đất đai như sau:

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đất đai khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật đo đạc và bản đồ và có nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành đo đạc và bản đồ quy định tại Phụ lục II. Nghị định 136/2021/NĐ-CP, trong đó:

Có ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật có thời gian công tác thực tế ít nhất 05 năm theo nội dung đề nghị cấp phép.

Xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong nước bao gồm:

 • Hồ sơ xin phép đo đạc và bản đồ đất đai
 • Bản sao hoặc bản sao chụp chính quyết định quy định nhiệm vụ, nghĩa vụ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đất đai chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hoặc tệp ảnh chụp bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đo đạc và bản đồ, xác minh quá trình công tác kỹ thuật.
 • Hoặc Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đất đai hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định cử người chịu trách nhiệm kỹ thuật;
 • Bản sao hoặc tệp ảnh chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ;
  Trích ngang quá trình công tác của ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật với ít nhất 05 năm phục vụ thực tế theo nội dung đề nghị cấp phép.
 • Bản sao hoặc bản sao chụp bản chính hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng máy đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ. Giấy chứng nhận thử nghiệm và hiệu chuẩn hợp lệ cho thiết bị đo lường.
 • Danh mục phương tiện, thiết bị, phần mềm đo đạc phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nước ngoài bao gồm:

 • Đơn hoặc hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Bản sao hoặc bản chính quyết định đấu thầu (hoặc quyết định lựa chọn nhà thầu) của chủ đầu tư có nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải xin giấy phép;
 • Bản chính bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, trường hợp kỹ sư là người nước ngoài thì bản sao hoặc tệp ảnh Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Hoặc bằng tốt nghiệp kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ Việt Nam, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động tùy theo số lượng và trình độ hồ sơ dự tuyển. Trả giá hoặc trao giải cho các tài liệu được chọn.
 • Bản chụp hoặc bản chụp hóa đơn gốc hoặc chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công tơ, thiết bị, phần mềm, đo lường, bản đồ căn cứ vào kết quả trúng thầu, trúng thầu sẽ được lựa chọn.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

Căn cứ Điều 33 Nghị định 27/2019/NĐ-CP thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định như sau:

 • Tổ chức đề nghị cấp phép do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập. Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có pháp nhân, hạch toán độc lập.
 • Là tổ chức trực thuộc Trung ương của tổ chức doanh nghiệp xã hội nghề nghiệp hạch toán độc lập được thành lập trên cơ sở quyết định thành lập pháp nhân của Thủ tướng Chính phủ.
 • Nhà thầu nước ngoài nộp hoặc gửi hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ Quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Hệ thống dịch vụ trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng Dịch vụ quốc gia. Hồ sơ đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua thư điện tử đến Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Tổ chức đề nghị cấp phép nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết nối với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. trường học;
 • Hoặc gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ sở tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người đề nghị cấp phép về việc hồ sơ đã được hoàn thiện theo quy định.

Cơ quan chuyên môn Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ của tổ chức.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ của tổ chức
 • Cơ quan xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đo đạc và bản đồ phải thành lập đoàn thẩm định không quá ba người để thẩm định hồ sơ tại trụ sở của tổ chức đề nghị cấp phép.
 • Đoàn thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của nhân sự, công cụ, thiết bị, phần mềm, tài liệu đo lường và bản đồ với thực tế của tổ chức đề nghị cấp phép.

Từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm quốc gia của BHXH Việt Nam, chúng tôi kiểm tra sự phù hợp giữa lý lịch của kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ với quá trình đóng BHXH.

Xác định năng lực thực hiện nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải xin giấy phép của tổ chức và xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên môn về đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định. Xác định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức.

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ. Tôi xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ để:

Cơ quan quản lý chuyên môn về đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được kết nối với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngoài ra, có thể gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến cơ quan hành chính chuyên môn về đo đạc và bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Câu hỏi thường gặp:

Nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ là gì?

Các sản phẩm bản đồ đặc biệt và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý đặc biệt yêu cầu sử dụng các lớp thông tin nền Bản đồ địa hình quốc gia và Cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia.
Tổ chức, cá nhân được sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ và tiến hành các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có thời hạn bao lâu?

Giấy phép cấp cho tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ phải tuân theo quy định tại Điều 51 của Luật Đo đạc và Bản đồ. Giấy phép có giá trị trong 5 năm và mỗi lần gia hạn là 5 năm.
Giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải xác định rõ lĩnh vực hoạt động và có thời hạn tương ứng với thời gian thực hiện nội dung đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Giấy phép sẽ được gia hạn theo thời hạn gia hạn để thực hiện các nội dung đo đạc và bản đồ trong gói thầu.
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Cấp theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Điều này bao gồm các thông tin bắt buộc về tên, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại liên hệ, fax, email, trang web và số điện thoại. Pháp luật về tổ chức hoặc chi nhánh của mã số công ty, danh sách các hoạt động đo đạc và bản đồ được phép, ngày cấp, thời hạn của giấy phép, phạm vi hoạt động, danh sách các hoạt động đo đạc và bản đồ bổ sung. Ngoài ra, Bên được cấp phép.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết