fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép buôn bán rượu

Thương nhân bán rượu phải hoàn tất quy trình cấp phép rượu. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, rượu được định nghĩa là: Rượu là thức uống có cồn được làm bằng cách lên men (có hoặc không có chưng cất) tinh bột ngũ cốc, nước ép thực vật và trái cây, hoặc được pha chế từ rượu ăn được. Rượu không bao gồm: các loại nước quả lên men có nồng độ cồn dưới 5% thể tích. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn đọc xin giấy phép buôn bán rượu, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống đơn đề nghị cấp giấy phép buôn bán rượu

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

  • Thành lập công ty theo quy định pháp luật
  • Hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn huyện, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty có ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu làm trụ sở chính. Trường hợp công ty có thành lập chi nhánh để bán rượu hoặc có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì không phải cấp Giấy chứng nhận đại lý bán lẻ rượu.
  • Có văn bản trình bày hoặc thỏa thuận về nguyên tắc với thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép buôn bán rượu

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 17 và 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), để xin giấy phép bán buôn rượu:

Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn đồ uống có cồn

Bản sao giấy chứng nhận đã đăng ký của công ty hoặc tài liệu pháp lý tương tự.

Bản sao hợp đồng chính, giấy xác nhận hoặc cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu và bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân tham gia hệ thống bán buôn rượu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng rượu đặt trụ sở chính của công ty

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

  • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng cơ sở của thương nhân trong nước, nhà phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó nêu rõ loại rượu dự định bán theo lĩnh vực hoạt động của thương nhân sản xuất, phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
  • Bản sao giấy phép chưng cất rượu, giấy phép bán rượu hoặc giấy phép bán rượu của nhà cung cấp rượu.
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu gửi Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 1 khoản 1 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP để được cấp phép hoạt động.
Xin giấy phép buôn bán rượu

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu

Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu như sau:

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn.

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho cơ quan cấp Giấy phép.

Khoản 22 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu (loạt 01) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Bản sao giấy chứng nhận đã đăng ký của công ty hoặc tài liệu pháp lý tương tự. Tài liệu liên quan đến hệ thống bán buôn rượu, bao gồm một trong hai loại sau:

Bản sao hợp đồng chính, giấy xác nhận hoặc cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu và bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân tham gia hệ thống bán buôn rượu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đối với mặt hàng rượu của công ty.

Các giấy tờ liên quan đến nhà cung cấp rượu:

Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng cơ sở của thương nhân trong nước, nhà phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó nêu rõ loại rượu dự định bán theo lĩnh vực hoạt động của thương nhân sản xuất, phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

Bản sao giấy phép chưng cất rượu, giấy phép bán rượu hoặc giấy phép bán rượu của nhà cung cấp rượu.

Bước 2: Xác minh tài liệu và cấp quyền.

Hồ sơ không đầy đủ, không chính xác: cơ quan cấp phép phải có văn bản yêu cầu chấp hành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giấy phép phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp. Việc từ chối phải được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Giấy phép được cấp thành nhiều bản: 02 bản lưu tại Phòng cấp giấy phép; 01 bản gửi công ty được cấp phép; 01 bản gửi Bộ Công Thương; 01 bản gửi bộ phận tổ chức tiếp thị; 01 bản gửi cho từng cơ sở sản xuất rượu hoặc công ty sản xuất rượu khác có tên trong giấy phép.

Thời hạn của giấy phép bán buôn đồ uống có cồn là 5 năm theo Điều 20 khoản 16 của Quy định 17/2020/NĐ-CP. Theo Điều 27 Quy định số 105/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Câu hỏi thường gặp:

Phí, lệ phí cấp giấy phép buôn bán rượu là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC, phí giám định là 1.200.000 đồng/lần giám định.

Thẩm quyền cấp giấy phép buôn bán rượu?

Theo Điều 25 Quy định số 105/2017/NĐ-CP, Bộ Công Thương là cơ quan cấp phép hoạt động bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết