fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Vấn đề góp vốn thành lập công ty theo quy định hiện hành

Góp vốn là quá trình quan trọng trong việc hình thành và phát triển doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh. Hành động này không chỉ là sự kết hợp tài sản mà còn là sự cam kết và niềm tin của các cổ đông đối với tương lai của công ty. Khi góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới, việc này là bước quan trọng để tạo ra nguồn lực tài chính ban đầu. Các nhà đầu tư và cổ đông góp phần vào quá trình hình thành vốn điều lệ, đồng thời chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với doanh nghiệp. Họ không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn đóng góp ý kiến, kinh nghiệm và sự hỗ trợ quan trọng trong quá trình quản lý và phát triển. Tìm hiểu ngay những quy định về gấn đề góp vốn thành lập công ty tại bài viết sau:

Vấn đề góp vốn thành lập công ty theo quy định hiện hành

Tài sản góp vốn

Việc góp vốn không chỉ giới hạn trong việc đóng góp các loại tài sản truyền thống mà còn mở rộng sang lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đánh dấu sự đa dạng và linh hoạt trong quá trình hình thành vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tài sản góp vốn có thể bao gồm đồng Việt Nam, ngoại tệ chuyển đổi tự do, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và nhất là quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số các tài sản góp vốn, quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, và quyền đối với giống cây trồng, cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác được quy định theo pháp luật. Điều này có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức chỉ có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của mình để đóng góp vốn khi chúng là chủ sở hữu hợp pháp của những quyền này.

Việc này không chỉ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến có thể góp vốn một cách hiệu quả mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển trong môi trường kinh doanh. Qua việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ, doanh nghiệp không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn thể hiện cam kết với việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công và bền vững trong tương lai.

Chuyển quyển sở hữu tài sản góp vốn

Quy trình chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho các loại hình doanh nghiệp như thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, và cổ đông công ty cổ phần đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ theo quy định pháp luật. Đối với tài sản đã đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, người góp vốn phải thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu mà không chịu lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn có thể thực hiện thông qua việc giao nhận tài sản góp vốn, và điều này phải được xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận này phải chứa đựng thông tin quan trọng như tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty, thông tin cá nhân hoặc tổ chức của người góp vốn, loại tài sản, số đơn vị, tổng giá trị tài sản góp vốn, và tỷ lệ của tổng giá trị đó trong vốn điều lệ của công ty.

Vấn đề góp vốn thành lập công ty theo quy định hiện hành

Quy trình này chỉ coi là hoàn tất khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. Điều này đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch và chính xác trong việc thực hiện các thủ tục giao nhận. Đồng thời, việc sử dụng tài sản góp vốn vào hoạt động kinh doanh không đòi hỏi thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân, giúp giảm bớt các khó khăn pháp lý liên quan. Điều này phản ánh sự linh hoạt trong quá trình quản lý tài sản và góp vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Định giá tài sản góp vốn

Quy định về đánh giá giá trị tài sản góp vốn là một phần quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình hình thành vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đầu tiên, tài sản góp vốn, bất kể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, hay vàng, phải được các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và phải được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Khi thành lập doanh nghiệp, quy trình định giá tài sản góp vốn phải tuân thủ nguyên tắc đồng thuận hoặc thông qua tổ chức thẩm định giá. Trong trường hợp sử dụng tổ chức thẩm định giá, giá trị tài sản góp vốn phải được chấp thuận bởi hơn 50% số thành viên, cổ đông sáng lập. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng thuận trong việc xác định giá trị tài sản.

Đối với trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế, quy định rõ ràng rằng các bên liên quan, bao gồm người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh), hoặc thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), đồng loạt liên đới chịu trách nhiệm và phải đóng thêm số tiền chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn. Họ cũng phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong quá trình quản lý tài sản và góp vốn của doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện về đối tượng kinh doanh khi thành lập công ty như thế nào?

Đối với chủ doanh nghiệp là công dân nước việt nam hoặc người nước ngoài định cư tại việt nam :
 – Các doanh nghiệp .
 – Các cơ quan , tổ chức , cá nhân có nhu cầu thành lập công ty .
Đối với thương nhân nước ngoài có quốc tịch là các nước thành viên WTO
– Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam.
– Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.
– Doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Điều kiện về địa điểm kinh doanh khi thành lập công ty như thế nào?

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết