fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Tội phạm học nghiên cứu về gì?

Tội phạm học, hay còn được biết đến là hình sự học, là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm và hệ thống hình sự. Nó tập trung vào việc hiểu rõ các khía cạnh của tội phạm, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội đến các biện pháp đấu tranh và ngăn chặn tội phạm. Cùng tìm hiểu nội dung Tội phạm học nghiên cứu về gì? Tại bài viết sau

Tội phạm học được hiểu là như thế nào?

Tội phạm học, hay còn gọi là Môn khoa học hình sự, là lĩnh vực chuyên sâu nghiên cứu về tình trạng và hiện tượng phạm tội trong xã hội. Được xây dựng trên cơ sở của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn như tâm lý học, xã hội học, thống kê học, tội phạm học tập trung vào việc phân tích sự biến động của tình trạng phạm tội, nhận diện các nguyên nhân gây ra tội phạm và đề xuất những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Tổng thể, tội phạm học bao gồm ba phần chính: tội phạm học lâm sàng, tội phạm học tổng hợp và tội phạm xã hội học. Tội phạm học lâm sàng tập trung vào việc nghiên cứu các tội phạm cá nhân và các yếu tố tâm lý đằng sau hành vi phạm tội. Tội phạm học tổng hợp, mặt khác, tìm kiếm hiểu về tổng quan về tội phạm, bao gồm cả các mô hình lớn và sự tương tác giữa các yếu tố khác nhau trong xã hội.

Tội phạm học nghiên cứu về gì?

Tội phạm xã hội học, thứ ba, chú trọng vào việc phân tích mối quan hệ giữa tội phạm và xã hội. Nó tìm kiếm sự hiểu biết về cách môi trường xã hội có thể tác động lên việc phát sinh và phát triển của tội phạm.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu về tình trạng phạm tội, tội phạm học đề xuất một hệ thống các biện pháp phòng ngừa. Những biện pháp này không chỉ nhằm mục đích loại trừ tội phạm mà còn tập trung vào những nguyên nhân gốc rễ phát sinh tội phạm. Bằng cách này, tội phạm học không chỉ là một công cụ đối phó với tội phạm mà còn là một cơ hội để xây dựng một xã hội an toàn và công bằng hơn.

Tội phạm học nghiên cứu về gì?

Tội phạm học là một lĩnh vực nghiên cứu sâu rộng trên bốn nội dung cốt lõi, mỗi nội dung mang đến cái nhìn sâu sắc về hiện tượng phạm tội và những yếu tố liên quan.

  •  Tình hình Tội phạm:

Tình hình tội phạm là trung tâm của tội phạm học, nơi nghiên cứu về bản chất, số lượng, và chất lượng của hiện tượng này. Tội phạm học không chỉ tập trung vào việc phân tích hiện tại mà còn đưa ra dự đoán về tình hình tội phạm trong tương lai. Bằng cách này, nó có thể đề xuất các biện pháp phòng ngừa chính xác và hợp lý để ngăn chặn và giảm thiểu tội phạm.

  •  Nguyên nhân và Điều kiện của Tình hình Tội phạm:

Tội phạm học không chỉ giới hạn nghiên cứu ở mức độ chung của tình hình tội phạm, mà còn chiến sâu vào nguyên nhân và điều kiện của nó. Ba mức độ nghiên cứu khác nhau cho phép tội phạm học đưa ra những hiểu biết đa chiều về tội phạm: từ mức độ chung của mọi tội phạm đến mức độ cụ thể của từng loại tội phạm. Điều này là quan trọng để xây dựng biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nhắm đến những yếu tố gốc rễ của tội phạm.

  • Nhân thân Người Phạm Tội:

Nghiên cứu về nhân thân người phạm tội không chỉ giúp làm sáng tỏ bản chất và đặc điểm của họ mà còn chú trọng vào các khía cạnh tâm lý và xã hội. Việc phân loại người phạm tội dựa trên các đặc điểm này không chỉ làm cơ sở cho việc áp dụng biện pháp tác động xã hội mà còn hỗ trợ trong việc thiết lập các chương trình giáo dục cải tạo và phòng ngừa tội phạm.

  •  Phòng ngừa Tình hình Tội phạm:

Nghiên cứu trong lĩnh vực này không chỉ tập trung vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn đề xuất và xây dựng hệ thống chủ thể thực hiện công tác này. Các nguyên tắc và kế hoạch hoạt động phòng ngừa cần phải được xây dựng một cách khoa học và linh hoạt để đảm bảo hiệu quả cao ở cả mức độ xã hội, nhóm và cá nhân.

Tổng cộng, tội phạm học không chỉ là sự nghiên cứu về tội phạm mà còn là cơ hội để xây dựng một xã hội an toàn và công bằng bằng cách hiểu rõ, dự đoán và ngăn chặn những hiện tượng xã hội độc hại này.

Đối tượng nghiên cứu khác của tội phạm học là gì?

Ngoài những đối tượng nghiên cứu cơ bản như tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của nó, nhân thân người phạm tội, biện pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả của chúng, tội phạm học mở rộng phạm vi nghiên cứu đến các vấn đề khác có ý nghĩa quan trọng.

1. Các Phương pháp Nghiên cứu:

Tội phạm học đặt ra vấn đề về các phương pháp nghiên cứu tình hình tội phạm và yếu tố nguyên nhân. Phương pháp này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về bản chất của tội phạm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng biện pháp phòng ngừa. Sự áp dụng phép biện chứng duy vật là cơ sở để xây dựng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với tính chất của đối tượng nghiên cứu, giúp tạo ra những kết quả khoa học và thực tiễn.

2. Nghiên cứu Lí luận và Thực Tiễn Đấu Tranh:

Tội phạm học không giới hạn trong giới hạn địa lý mà còn tìm kiếm những kinh nghiệm quý báu từ các nước khác trên thế giới. Việc nghiên cứu về lí luận và thực tiễn đấu tranh với tội phạm ở các quốc gia khác giúp học giả có cái nhìn toàn cầu về vấn đề này. Đồng thời, nó cũng là cơ hội để phê phán những quan điểm phản khoa học và ngăn chặn sự ảnh hưởng của chúng, góp phần vào việc xây dựng một lý thuyết và phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và đáng tin cậy.

3. Sự Ra Đời và Phát Triển của Tội Phạm Học trong Lịch Sử:

Việc nghiên cứu về sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử giúp hiểu rõ về nguồn gốc và quá trình hình thành của lĩnh vực này. Các giai đoạn quan trọng trong lịch sử tội phạm học có thể cung cấp thông tin giá trị về cách nhìn nhận vấn đề tội phạm qua các thời kỳ khác nhau và cách mà nó đã phát triển để trở thành một ngành nghiên cứu độc lập.

4. Nạn Nhân Học:

Tội phạm học không chỉ tập trung vào người phạm tội mà còn quan tâm đến nạn nhân. Nghiên cứu về nạn nhân học giúp hiểu rõ hơn về tác động của tội phạm lên cộng đồng và cá nhân, từ đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ và bảo vệ cho nạn nhân.

5. Vấn Đề Hợp Tác Quốc Tế:

Tình hình tội phạm không giới hạn bởi biên giới quốc gia, và vì vậy, nghiên cứu về vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm trở nên quan trọng. Việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và tạo ra các chiến lược phòng ngừa có thể giúp cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau để giảm thiểu tác động của tội phạm trên toàn cầu.

Những vấn đề này không chỉ mở rộng kiến thức của tội phạm học mà còn mang lại cơ hội cho các chuyên gia và học giả trong lĩnh vực này để đề xuất và thực hiện các giải pháp toàn diện hơn đối với tình hình tội phạm ngày càng phức tạp.

Câu hỏi thường gặp

Tội phạm học tổng hợp được hiểu là như thế nào?

Tội phạm học tổng hợp là Phần nghiên cứu tổng hợp những môn khoa học khác nhau để xác định những nguyên nhân phát sinh và phát triển tội phạm nói chung, dự kiến những biểu hiện của tội phạm và dự báo những loại hình vi phạm tội có thể xảy ra sau này, nhằm mục đích chung là tổ chức tốt cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phân loại tội phạm như thế nào?

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:
+ Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
+ Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
+ Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
+ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
– Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết