fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là gì?

Trong thế giới vô cùng đa dạng của tội phạm học, nhiều tác giả cả trong và ngoài nước đã đưa ra những định nghĩa độc đáo về lĩnh vực này. Các quan điểm này không chỉ là kết quả của sự nghiên cứu chuyên sâu mà còn là bản chất của quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học. Việc định nghĩa tội phạm học không chỉ dừng lại ở việc xác định nó là nghiên cứu về tội phạm, mà còn liên quan đến sự hiểu biết về quy luật và mô hình của sự phạm tội. Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là gì?

Tội phạm học – ngành khoa học phục vụ đắc lực cho đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tội phạm học, như một lĩnh vực nghiên cứu, không chỉ là việc đặt ra câu hỏi về tình hình tội phạm như một hiện tượng xã hội tiêu cực, mà còn là sự nỗ lực giải mã và khám phá bản chất của nó. Trải qua quá trình phát triển, tội phạm học đã trở thành một hệ thống tri thức vững chắc, xây dựng trên cơ sở nhận thức chân lý khách quan về tình hình tội phạm.

Nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng và quá trình tiêu cực trong xã hội là đối tượng chính của tội phạm học. Từ việc khám phá bản chất của các hiện tượng này, tội phạm học đặt ra mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn, và vô hiệu hóa những nguyên nhân và điều kiện tạo ra tình hình tội phạm. Các nhân tố xã hội, được xem xét như những móc xích gắn liền, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hiện tượng tội phạm, đồng thời tác động, ảnh hưởng, và chi phối lẫn nhau theo quy luật nhất định.

Hệ thống tri thức của tội phạm học không chỉ mô tả các quy luật khách quan bằng các phạm trù, khái niệm, và thông số về chất và lượng mà còn sử dụng một loạt các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải thích và hiểu rõ hơn về tình hình tội phạm. Những nghiên cứu này không chỉ cung cấp cơ sở cho việc phòng ngừa và xử lý tội phạm mà còn hỗ trợ các ngành khoa học xã hội – pháp lý khác trong công tác điều tra, xử lý và giáo dục.

Tội phạm học, với vai trò quan trọng của mình, không chỉ đóng góp vào nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm mà còn hỗ trợ trong việc khám phá và giáo dục. Nó trở thành một công cụ hữu ích, mang lại lợi ích tích cực cho cả xã hội và con người, làm nền tảng cho sự hiểu biết toàn diện về tội phạm và cung cấp hướng dẫn cho các biện pháp giải quyết.

Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là gì?

Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là gì?

Tội phạm học, với tư cách là một ngành khoa học xã hội pháp lí, chú trọng vào việc nghiên cứu một loạt các đối tượng đặc biệt liên quan đến tình hình tội phạm. Bốn nội dung cơ bản mà tội phạm học chú trọng bao gồm:

1. Tình Hình Tội Phạm:
Tội phạm học chủ yếu quan tâm đến việc mô tả, phân tích và hiểu rõ về tình hình tội phạm trong xã hội. Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu thống kê, các chuyên gia tội phạm học có khả năng đánh giá mức độ và xu hướng của tội phạm trong một cộng đồng cụ thể, từ đó xác định những vấn đề cụ thể cần phải được giải quyết.

2. Nguyên Nhân và Điều Kiện của Tình Hình Tội Phạm:
Tội phạm học không chỉ giới hạn ở việc đặt ra câu hỏi “tại sao” về tội phạm mà còn nỗ lực khám phá và hiểu rõ về những nguyên nhân và điều kiện tạo nên tình hình tội phạm. Bằng cách này, ngành này không chỉ tập trung vào việc xác định người phạm tội mà còn nhấn mạnh vào những yếu tố xã hội, kinh tế và văn hóa góp phần vào sự xuất hiện của tội phạm.

3. Nhân Thân Người Phạm Tội:
Một phần quan trọng của tội phạm học là nghiên cứu về nhân thân của những người phạm tội. Từ những chi tiết về họ, như lịch sử gia đình, tình trạng tâm lý, và môi trường sống, tội phạm học cố gắng hiểu rõ hơn về đặc điểm và nguyên nhân cá nhân có thể dẫn đến hành vi phạm tội.

4. Phòng Ngừa Tình Hình Tội Phạm:
Tính ứng dụng của tội phạm học được thể hiện qua khía cạnh phòng ngừa tội phạm. Bằng cách nghiên cứu và hiểu rõ về tình hình tội phạm cũng như nguyên nhân và điều kiện góp phần vào sự phát triển của nó, ngành này đưa ra các giải pháp và chiến lược để ngăn chặn, giảm thiểu và ngăn chặn sự xuất hiện của tội phạm trong cộng đồng.

Những nội dung cơ bản này đặt nền móng cho tội phạm học để có thể đóng góp đáng kể vào việc hiểu và giải quyết vấn đề tội phạm trong xã hội hiện đại.

Tội phạm học có đặc điểm như thế nào?

Tội phạm học nổi bật với một số đặc điểm quan trọng, điều này không chỉ làm nổi bật lĩnh vực nghiên cứu này mà còn giúp phân biệt nó với các ngành khoa học khác, đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan đến tội phạm.

1. Đặc Điểm về Đối Tượng Nghiên Cứu:
Tội phạm học tập trung vào đối tượng nghiên cứu độc lập, bao gồm cả tội phạm hiện thực, nguyên nhân của tội phạm hiện thực và cả kiểm soát tội phạm hiện thực. Thách thức của nghiên cứu này không chỉ là đặt ra câu hỏi về tại sao tội phạm xảy ra mà còn là cách thức ngăn chặn và kiểm soát hiện tượng này trong xã hội.

2. Đặc Điểm về Khoa Học Liên Ngành:
Tính liên ngành của tội phạm học là một điểm nổi bật, đặc biệt là khi nó kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực như tâm lý học, xã hội học, kinh tế học và pháp luật. Sự kết hợp này giúp tạo ra một cách nhìn toàn diện về tội phạm, không chỉ tập trung vào khía cạnh hình sự mà còn bao quát các yếu tố xã hội, tâm lý và kinh tế ảnh hưởng đến tội phạm.

3. Đặc Điểm về Khoa Học Thực Nghiệm:
Tội phạm học thường tiếp cận với khoa học thực nghiệm, hay còn được gọi là phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. Điều này bao gồm việc sử dụng dữ liệu thống kê, thử nghiệm, và các phương pháp khác để kiểm chứng và xác nhận các giả thuyết về tội phạm. Phương pháp này mang lại tính chính xác và khả năng ứng dụng cao trong việc hiểu rõ tình hình tội phạm.

4. Đặc Điểm về Mục Đích Phòng Ngừa Tội Phạm:
Mục đích chính của tội phạm học không chỉ là nghiên cứu mà còn là phòng ngừa tội phạm. Điều này làm nổi bật sự đặc biệt của lĩnh vực này, với việc phát triển chiến lược và giải pháp nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của tội phạm trong cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra các biện pháp hiệu quả, giúp xây dựng một xã hội an toàn và công bằng.

Những đặc điểm này đồng lòng tạo ra bức tranh riêng biệt cho tội phạm học, làm nổi bật tính độc đáo và sự quan trọng của ngành này trong việc nghiên cứu, hiểu và đối phó với tội phạm trong xã hội.

Câu hỏi thường gặp

Đến đâu để tố giác tội phạm?

Căn cứ theo điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định:
Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:
a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
Như vậy, bạn có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan tổ chức khác. 

Người tố giác tội phạm có quyền gì?

Quyền của người tố giác, báo tin về tội phạm được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, cụ thể gồm các quyền sau:
– Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa.
– Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
– Người tố giác tội phạm được yêu cầu biện pháp bảo vệ: Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của mình bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì người tố giác tội phạm có quyền đề nghị được bảo vệ bởi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. Khi xét thấy có căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ thì cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ sẽ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ thì phải giải thích rõ lý do cho người đã yêu cầu, đề nghị biết.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết