fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Tòa án nhân dân có nhiệm vụ gì?

Tòa án nhân dân là một trong những cơ quan quan trọng của hệ thống tư pháp trong quốc gia. Với vai trò là cơ quan giải quyết tranh chấp và xử lý các vụ việc pháp lý, Tòa án nhân dân đóng góp quan trọng vào việc duy trì công lý và bảo vệ quyền lợi của công dân. Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân bao gồm nhiều khía cạnh, từ giải quyết tranh chấp đến giám sát việc chấp hành pháp luật. Trong bài viết “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ gì?”, chúng ta sẽ tìm hiểu về những nhiệm vụ quan trọng của Tòa án nhân dân.

Chức năng của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thể hiện truyền thống pháp luật trong xã hội. Từ việc giải quyết các vụ việc pháp lý, Tòa án nhân dân đưa ra các quyết định và phán quyết mà xã hội phải tôn trọng và tuân thủ. Điều này đóng góp vào việc xây dựng và duy trì trật tự pháp lý trong xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định và bền vững của quốc gia.

Tại khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định:

Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật;

Xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng;

Căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ gì?

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp, giám sát việc chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công dân, và thể hiện truyền thống pháp luật trong xã hội. Để hoàn thành những nhiệm vụ này, Tòa án nhân dân cần đảm bảo độc lập, công bằng và chuyên nghiệp, đồng thời có sự giám sát và phản ánh từ công chúng. Việc thực hiện nhiệm vụ này đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững của quốc gia.

Nhiệm vụ chung của Tòa án nhân dân

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về như sau:

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao như sau:

 • Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
 • Giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định.
 • Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
 • Đào tạo; bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân.
 • Quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của Luật này và các luật có liên quan, bảo đảm độc lập giữa các Tòa án.
 • Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy định của luật.
Tòa án nhân dân có nhiệm vụ gì?
Tòa án nhân dân có nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp cao

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao được quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 như sau:

 • Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
 • Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Điều 37 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh như sau:

 • Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.
 • Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.
 • Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp huyện

Tại Điều 44 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương gồm:

 • Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tòa án quân sự

Tại Điều 49 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự như sau:

Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của luật.

Câu hỏi thường gặp:

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân như thế nào?

Tại Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về tổ chức Tòa án nhân dân gồm:
Tòa án nhân dân tối cao.
Tòa án nhân dân cấp cao.
Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
Tòa án quân sự.

Nguyên tắc tổ chức của Tòa án nhân dân ra sao?

Căn cứ Điều 5 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về nguyên tắc tổ chức của Tòa án nhân dân như sau:
“Các Tòa án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử.”
Như vậy, Trong bộ máy hành chính nhà nước thì Tòa án nhân dân được xét xử theo cách độc lập theo thẩm quyền.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết