fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân là một quy trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Qua thông báo này, doanh nghiệp tư nhân thông báo một quyết định của mình và đảm bảo rằng quá trình lập chi nhánh được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Mời bạn đọc tham khảo mẫu thông báo trong bài viết sau của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

Việc lập chi nhánh ở nước ngoài là một quyết định chiến lược quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận thị trường mới. Tuy nhiên, việc này không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận về kế hoạch và tài chính, mà còn yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.

Khi soạn thảo mẫu thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân, dưới đây là một hướng dẫn để bạn tham khảo:

 • Tiêu đề thông báo: Bắt đầu thông báo với một tiêu đề rõ ràng và ngắn gọn. Ví dụ: “Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của Doanh nghiệp Tư nhân [Tên Doanh nghiệp]”.
 • Thông tin công ty: Đưa ra thông tin cơ bản về doanh nghiệp tư nhân, bao gồm tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email và các thông tin liên hệ khác.
 • Lý do và mục tiêu lập chi nhánh: Trình bày lý do và mục tiêu của việc lập chi nhánh ở nước ngoài. Điều này giúp đảm bảo rằng các bên liên quan hiểu rõ về quyết định này và mục đích phát triển kinh doanh ra nước ngoài.
 • Thông tin về chi nhánh mới: Cung cấp thông tin chi tiết về chi nhánh mới, bao gồm tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên hệ khác. Nếu có, cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức và quản lý của chi nhánh mới.
 • Thông tin pháp lý: Đề cập đến các quy định pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài. Nêu rõ rằng doanh nghiệp tư nhân đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để lập chi nhánh.
 • Hiệu lực và thời gian: Xác định thời điểm lập chi nhánh chính thức có hiệu lực. Nếu có, đề cập đến thời gian hoạt động dự kiến của chi nhánh mới.
 • Liên hệ và hỗ trợ: Cung cấp thông tin liên hệ để các bên liên quan có thể liên lạc và nhận được hỗ trợ khi cần thiết. Đảm bảo rằng thông tin này rõ ràng và đầy đủ.
 • Kết luận: Kết thúc thông báo bằng một câu kết luận ngắn gọn, thể hiện sự cảm ơn và sự mong đợi của doanh nghiệp tư nhân với việc lập chi nhánh ở nước ngoài.
 • Chữ ký và tên người đại diện: Kết thúc thông báo bằng chữ ký và tên người đại diện của doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý rằng mẫu thông báo này chỉ là một hướng dẫn và bạn cần điều chỉnh nó để phù hợp với yêu cầu và tình huống riêng của doanh nghiệp tư nhân của bạn.

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật. Thông qua thông báo này, doanh nghiệp tư nhân có cơ hội thông báo cho các bên liên quan về quyết định của mình và đảm bảo rằng quá trình lập chi nhánh được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Khi soạn thảo mẫu thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân, dưới đây là những lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác và rõ ràng: Đảm bảo thông báo được viết bằng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp mà người đọc không rõ ràng.
 • Thể hiện sự tự tin và chắc chắn: Trong thông báo, thể hiện sự tự tin và chắc chắn trong quyết định lập chi nhánh ở nước ngoài. Sử dụng ngôn từ tích cực để thể hiện mục tiêu và lợi ích của việc mở rộng này.
 • Kiểm tra và xác minh thông tin: Đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp trong thông báo là chính xác và được kiểm tra kỹ lưỡng. Điều này đảm bảo rằng thông báo là đáng tin cậy và tránh những sự nhầm lẫn không đáng có.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng thông báo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài. Điều này bao gồm việc tham khảo và tuân thủ các quy định về đầu tư nước ngoài, thuế, văn bản pháp lý và luật doanh nghiệp của quốc gia đích.
 • Rõ ràng về quyền và nghĩa vụ: Trong thông báo, nêu rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân khi lập chi nhánh ở nước ngoài. Điều này giúp các bên liên quan hiểu rõ về trách nhiệm và cam kết của doanh nghiệp tư nhân.
 • Đặt câu hỏi và hỗ trợ: Khi soạn thảo, đặt câu hỏi và tự đặt mình vào vị trí của người đọc. Đảm bảo rằng thông báo cung cấp đủ thông tin để giải đáp các câu hỏi phổ biến và cung cấp thông tin liên hệ để các bên có thể tìm hiểu thêm hoặc yêu cầu hỗ trợ.
 • Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Trước khi phát hành thông báo, hãy kiểm tra lại và chỉnh sửa kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng. Điều này giúp tránh những lỗi chính tả hoặc thông tin không chính xác.
 • Tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật: Khi sử dụng thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm trong thông báo, hãy đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật.
 • Tham khảo các nguồn tài liệu pháp luật: Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ, hãy tham khảo các nguồn tài liệu pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về quy định về đầu tư nước ngoài, văn bản pháp lý, luật doanh nghiệp và các quy định thuế của quốc gia đích.
 • Tùy chỉnh thông báo theo yêu cầu của doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tư nhân có yêu cầu và tình huống riêng. Vì vậy, hãy tùy chỉnh mẫu thông báo này để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý rằng, ngoài những lưu ý trên, luôn hợp tác với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng thông báo và quá trình lập chi nhánh của bạn tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật và yêu cầu địa phương.

Câu hỏi thường gặp:

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc thông báo lập địa điểm kinh doanh cụ thể như sau:
Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;
Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết