fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của một doanh nghiệp tư nhân là một quyết định quan trọng và phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số lý do và mục đích cần tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân. Mời bạn đọc tham khảo mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

Tải xuống mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm chính phủ, khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Bằng cách tuân thủ quy định pháp luật, doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm đảm bảo rằng quyền và lợi ích của các bên liên quan không bị tổn hại một cách trái phép.

Dưới đây là hướng dẫn để soạn thảo mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông tin công ty: Bắt đầu thông báo bằng cách cung cấp thông tin về doanh nghiệp tư nhân, bao gồm tên công ty, địa chỉ trụ sở chính và các thông tin liên hệ khác như số điện thoại và địa chỉ email.
 • Ngày thông báo: Đặt ngày mà thông báo được viết bên trên, bên phải hoặc trái.
 • Người nhận thông báo: Ghi rõ tên và địa chỉ của người hoặc tổ chức nhận thông báo. Nếu có nhiều người nhận, bạn có thể liệt kê tên của họ dưới dạng danh sách hoặc sử dụng cụm từ “To whom it may concern” (Đến ai quan tâm).
 • Phần mở đầu: Bắt đầu thông báo bằng cách gửi lời chào và giới thiệu tên công ty và chi nhánh mà bạn đang thông báo về việc chấm dứt hoạt động.
 • Thông báo chấm dứt hoạt động: Trình bày rõ ràng và ngắn gọn về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Cung cấp thông tin về ngày chấm dứt, lý do chấm dứt (có thể là do kinh doanh không hiệu quả, thay đổi chiến lược kinh doanh, hoặc các yếu tố khác), và bất kỳ chi tiết nào liên quan đến quá trình chấm dứt.
 • Thời gian chấm dứt hoạt động: Đề cập đến ngày chính thức mà chi nhánh sẽ chấm dứt hoạt động. Đảm bảo rằng thông tin này được ghi rõ và dễ hiểu.
 • Các bên liên quan: Nếu có, liệt kê tên và thông tin liên hệ của các bên liên quan, bao gồm cơ quan chính phủ, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên nào khác có quan hệ kinh doanh với chi nhánh.
 • Thông tin liên hệ: Cung cấp thông tin liên hệ của công ty hoặc bộ phận có thể giúp đỡ hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến thông báo hoặc chấm dứt hoạt động.
 • Lời kết: Kết thúc thông báo bằng cách gửi lời cảm ơn đến những ai đã hỗ trợ và hợp tác với chi nhánh trong suốt thời gian hoạt động. Đồng thời, đảm bảo rằng thông báo kết thúc bằng lời chào và tên của người ký thông báo.
 • Chữ ký và tên người ký: Đặt tên và chức vụ của người ký thông báo dưới phần lời kết. Nếu có, cung cấp thông tin liên hệ của người ký, bao gồm số điện thoại và địa chỉ email.

Lưu ý rằng mẫu thông báo này chỉ mang tính chất tham khảo và bạn cần điều chỉnh nó để phù hợp với tình huống và yêu cầu cụ thể

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Việc tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quyền lợi của các bên liên quan. Nó cũng giúp đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý, bảo vệ quyền lợi của nhân viên và duy trì uy tín của doanh nghiệp trước công chúng. Trong mọi tình huống, việc tuân thủ quy định pháp luật là cốt lõi để đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của doanh nghiệp tư nhân.

Khi soạn thảo mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Sự chính xác: Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong thông báo là chính xác và đáng tin cậy. Kiểm tra lại tên công ty, địa chỉ, ngày chấm dứt và thông tin liên hệ để tránh sai sót.
 • Sự rõ ràng: Viết thông báo một cách rõ ràng và dễ hiểu. Tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc mơ hồ. Sử dụng câu văn ngắn gọn và đơn giản để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.
 • Lý do chấm dứt: Đưa ra một lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh một cách rõ ràng và thuyết phục. Lý do này có thể là kinh doanh không hiệu quả, thay đổi chiến lược kinh doanh, sự tái cơ cấu tổ chức hoặc các yếu tố khác. Điều này giúp người nhận thông báo hiểu rõ hơn về quyết định và tạo niềm tin.
 • Thời gian chấm dứt: Xác định ngày chính thức mà hoạt động của chi nhánh sẽ chấm dứt. Đảm bảo rằng thời gian này được đề cập rõ ràng và dễ nhìn thấy để tránh sự nhầm lẫn hoặc hiểu lầm.
 • Thông báo cho các bên liên quan: Đảm bảo rằng thông báo chấm dứt hoạt động được gửi đến các bên liên quan, bao gồm cơ quan chính phủ, khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Điều này giúp tạo một quá trình chấm dứt trơn tru và giảm thiểu các rắc rối pháp lý hoặc tác động tiêu cực đến các bên liên quan.
 • Thông tin liên hệ: Cung cấp thông tin liên hệ của công ty hoặc bộ phận có thể giúp đỡ hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến thông báo hoặc chấm dứt hoạt động. Điều này giúp người nhận thông báo có thể liên hệ và tìm hiểu thêm thông tin nếu cần.
 • Tôn trọng và cảm ơn: Khi kết thúc thông báo, hãy thể hiện lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và hợp tác mà chi nhánh đã nhận được từ các bên liên quan trong suốt thời gian hoạt động. Điều này giúp tạo một tinh thần tốt và duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Lưu ý rằng mẫu thông báo này chỉ mang tính chất tham khảo và bạn cần điều chỉnh nó để phù hợp với tình huống và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp tư nhân của bạn.

Câu hỏi thường gặp:

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh được thực hiện như thế nào?

Hồ sơ khi chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh;
Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
Hồ sơ phải được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh.
Doanh nghiệp phải lưu ý hoàn thành nghĩa vụ về thuế vớ Cơ quan thuế trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì sẽ gửi thông tin đến Cơ quan thuế để yêu cầu xác minh. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và cập nhật dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nào thì chi nhánh được xem là chấm dứt hoạt động?

Theo khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về các trường hợp được xem là chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp.
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo đó, một chi nhánh được xem là chấm dứt hoạt động khi thuộc một trong hai trường hợp nêu trên.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết