fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
So sánh thời hiệu và thời hạn

Trong hệ thống pháp luật dân sự, thời hạn và thời hiệu nổi lên như những chiếc chìa khóa quan trọng mở cánh cửa của quyền lợi và nghĩa vụ. Đây không chỉ là những khái niệm trừu tượng, mà còn là những quy định cụ thể quyết định về thời điểm, khoảng thời gian mà những quan hệ pháp luật sẽ bắt đầu và kết thúc. Tham khảo ngay nội dung So sánh thời hiệu và thời hạn tại nội dung bài viết sau của Học viện đào tạo pháp chế ICA

Thời hạn được hiểu là như thế nào?

Thời hạn, trong bối cảnh pháp luật, đại diện cho một đơn vị đo lường quan trọng, là khoảng thời gian được tính từ một điểm trong quá khứ đến một điểm trong tương lai. Ví dụ rõ nét nhất về khái niệm này là thời hạn tố tụng, nơi một đoạn thời gian cụ thể được xác định từ thời điểm khởi đầu đến thời điểm kết thúc, nhằm quy định việc thực hiện các hoạt động tố tụng.

Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, thời hạn không chỉ là một yếu tố kỹ thuật quy định thời gian thực hiện các bước tố tụng mà còn là công cụ quản lý và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống pháp luật. Thời hạn tố tụng không chỉ áp dụng cho người tiến hành tố tụng mà còn liên quan đến các bên liên quan như người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ luật tố tụng dân sự được xây dựng để định rõ thời hạn này, tạo ra một khung thời gian có tổ chức và đồng bộ để mọi bên liên quan có thể chuẩn bị và thực hiện hành động tố tụng một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn trường hợp kéo dài quá mức mà còn góp phần quan trọng vào tính minh bạch và công bằng trong quá trình tố tụng.

Thời hiệu được hiểu là như thế nào?

Thời hiệu, một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực pháp luật, đơn giản là một đơn vị thời gian được sử dụng như một căn cứ quyết định việc xác lập hoặc chấm dứt một quyền, hoặc nói cách khác, là thời gian quy định để thực hiện quyền hoặc được miễn trừ nghĩa vụ.

Trong mọi khía cạnh của đời sống pháp luật, thời hiệu đóng vai trò quyết định quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là một khía cạnh thời gian, mà còn là một công cụ hữu ích để định rõ và đồng bộ hóa quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan. Thời hiệu cung cấp khả năng dự đoán và xác định rõ ràng, giúp tạo ra một môi trường pháp luật ổn định và công bằng.

So sánh thời hiệu và thời hạn

Khi một quyền được xác lập thông qua thời hiệu, điều này đồng nghĩa với việc bên có quyền đó phải thực hiện và bảo vệ quyền lợi của mình trong khoảng thời gian đó. Ngược lại, thời hiệu cũng có thể làm kết thúc một quyền, đặt ra một rào cản thời gian để đảm bảo tính công bằng và tránh tình trạng kéo dài không cần thiết.

Do đó, thời hiệu không chỉ là một khía cạnh kỹ thuật của pháp luật mà còn là một yếu tố quyết định trong việc xây dựng và duy trì tính công bằng trong các mối quan hệ pháp luật.

So sánh thời hiệu và thời hạn

Tiêu chíThời hạnThời hiệu
Khái niệmThời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.
Đơn vị tínhCó thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.Không có điều khoản quy định cụ thể trong BLDS 2015; thường được tính bằng ngày, tháng, năm tùy theo quy định của pháp luật. 
Phân loạiGồm 3 loại:+ Thời hạn do luật định+ Thời hạn thỏa thuận theo ý chí của các bên+ Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định khi xem xét, giải quyết các vụ việc cụ thể.Gồm 4 loại:+ Thời hiệu hưởng quyền dân sự+ Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự+ Thời hiệu khởi kiện+ Thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc– Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015
– Theo thỏa thuận
– Được tính theo dương lịch, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. 
CSPLĐiều 144 – 148 BLDS 2015Điều 149 – 157 BLDS 2015

Câu hỏi thường gặp

Phân loại thời hạn như thế nào?

Thời hạn: Dựa vào chủ thể quy định có 3 loại: Thời hạn do luật định; Thời hạn thỏa thuận theo ý chí của các bên; Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định khi xem xét, giải quyết các vụ việc cụ thể.

Cách tính thời hiệu hiện nay như thế nào?

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định và khoảng thời gian của thời hạn đó bao giờ cũng diễn ra liền nhau nên thời hiệu luôn được tính từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của một khoảng thời gian liền nhau.
Điều 151 Bộ luật dân sự 2015:
Thời hiệu là thời hạn do luật quy định và khoảng thời gian của thời hạn đó bao giờ cũng diễn ra liền nhau nên thời hiệu luôn được tính từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của một khoảng thời gian liền nhau.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết