fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Quy định về người ký hợp đồng kinh tế như thế nào?

Hợp đồng kinh tế, là một tài liệu quan trọng chắc chắn vị trí của nó trong việc quy định và định rõ các cam kết giữa các bên tham gia. Đây là cơ sở pháp lý mà tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, dù lớn hay nhỏ, dựa vào để điều chỉnh và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các hoạt động kinh tế. Hợp đồng kinh tế thường xuất hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống kinh doanh. Quy định về người ký hợp đồng kinh tế như thế nào?

Hợp đồng kinh tế là hợp đồng như thế nào?

Hợp đồng kinh tế, một tài liệu giao dịch bằng văn bản, đóng vai trò quan trọng trong việc quy định và định rõ các cam kết giữa các bên tham gia. Chúng ta thường thấy hợp đồng này trong các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, cũng như trong việc tiến hành nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Mỗi bên tham gia vào hợp đồng kinh tế đều có những quyền và nghĩa vụ cụ thể. Quyền và nghĩa vụ này được định rõ ràng trong tài liệu hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện các cam kết. Bằng cách này, mọi bên đều có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch của họ một cách hiệu quả và không gặp khó khăn không cần thiết.

Hợp đồng kinh tế còn có khả năng bảo vệ các bên tham gia trước các rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. Nó định rõ các biện pháp giải quyết tranh chấp và cách xử lý những tình huống bất thường. Điều này giúp tạo nên sự ổn định và tin tưởng giữa các đối tác kinh doanh.

Như vậy, hợp đồng kinh tế không chỉ đơn giản là một tài liệu pháp lý mà còn là công cụ quản lý quan trọng giúp các doanh nghiệp và tổ chức xây dựng và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách có trật tự và hiệu quả.

Quy định về người ký hợp đồng kinh tế như thế nào?

Hợp đồng kinh tế, theo quy định của pháp lệnh, đòi hỏi sự thoả thuận và tương tác giữa các bên tham gia một cách hoàn toàn bình đẳng và tự nguyện. Mục tiêu của hợp đồng này là xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách rõ ràng giữa các bên, đặc biệt khi liên quan đến hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chủ thể của hợp đồng kinh tế bao gồm cả pháp nhân và cá nhân. Theo pháp lệnh, ít nhất một bên phải là pháp nhân, trong khi bên còn lại có thể là pháp nhân hoặc cá nhân đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các quy định cụ thể có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và loại hợp đồng kinh tế cụ thể.

Quy định về người ký hợp đồng kinh tế như thế nào?

Điều quan trọng cần nhớ là khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, mỗi bên phải cử một đại diện để thực hiện việc này. Đại diện này phải đáp ứng các yêu cầu pháp lệnh cụ thể:

 1. Đối với pháp nhân, đại diện hợp pháp là người được bổ nhiệm hoặc bầu vào vị trí đứng đầu của pháp nhân đó. Người này có thể là chủ tịch, giám đốc, hoặc vị trí tương tự. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của hợp đồng.
 2. Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện hợp pháp. Nếu chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm giám đốc, giám đốc đó sẽ là đại diện cho doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng.
 3. Đối với cá nhân đã đăng ký kinh doanh, người đứng tên trong giấy phép kinh doanh là đại diện.
 4. Đối với người làm công tác khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân, người thực hiện trực tiếp công việc trong hợp đồng là đại diện. Nếu nhiều người tham gia, cần có sự thoả thuận và tài liệu văn bản.
 5. Đối với hộ gia đình nông dân, ngư dân, cá thể, chủ hộ là đại diện.
 6. Đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (không có tư cách pháp nhân), đại diện của tổ chức đó phải được uỷ quyền bằng văn bản từ pháp nhân thành lập tổ chức tại Việt Nam.
 7. Đối với cá nhân nước ngoài ở Việt Nam, bản thân họ là người ký kết hợp đồng.

Ngoài đại diện hợp pháp, người ký kết hợp đồng cũng có thể được uỷ quyền, tùy theo tình huống cụ thể và phải tuân thủ các quy định về uỷ quyền được xác định bằng văn bản. Việc này giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế.

Các hình thức ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định mới

Có hai cách thức chính để ký kết hợp đồng: ký kết trực tiếp và ký kết gián tiếp.

 1. Ký kết trực tiếp: Đây là cách ký kết mà các bên, hoặc đại diện hợp pháp của các bên, trực tiếp gặp nhau để đàm phán về điều khoản của hợp đồng và sau đó ký vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng được xem xét là hợp lệ và có hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm hai bên đã đặt chữ ký lên tài liệu hợp đồng. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết và đồng tình ngay lúc đàm phán và ký kết.
 2. Ký kết gián tiếp: Đây là cách ký kết mà các bên không gặp trực tiếp nhau, thay vì đó, họ thương lượng và đàm phán qua việc trao đổi tài liệu bằng thư tín. Các tài liệu này bao gồm công văn, điện báo, đơn chào hàng, hoặc đơn đặt hàng, chứa đựng nội dung liên quan đến giao dịch. Thông thường, quá trình ký kết theo cách này bao gồm hai bước quan trọng:
 • Bước 1: Một bên tạo ra bản dự thảo hoặc đề nghị hợp đồng, trong đó đưa ra các yêu cầu về nội dung giao dịch và sau đó gửi cho bên kia. Nội dung trong bản đề nghị hợp đồng phải rõ ràng và chính xác.
 • Bước 2: Bên nhận đề nghị hợp đồng phản hồi bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung chấp thuận, nội dung không chấp thuận, hoặc đề nghị bổ sung. Nếu bên nhận đề nghị hợp đồng chấp thuận hoàn toàn tất cả điều khoản mà bên đề nghị đưa ra, thì việc ký kết được xem xét là chấp thuận.

Nếu bên nhận đề nghị hợp đồng đề xuất các sửa đổi hoặc điều chỉnh cho một số điều khoản, thì đây trở thành một đề nghị hợp đồng mới và bên này lại trở thành bên đề nghị hợp đồng. Bên nhận đề nghị mới cũng cần phản hồi bằng văn bản cho bên đề nghị ban đầu, đặt ra liệu họ chấp thuận hay không. Hợp đồng được ký kết bằng cách gián tiếp được coi là hợp lệ và có giá trị pháp lý từ thời điểm mà các bên nhận được tài liệu giao dịch thể hiện sự thống nhất ý chí của các bên về tất cả các điều khoản của hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Có nhứng cách thức thực hiện hợp đồng kinh tế nào hiện nay?

Thực hiện đúng điều khoản số lượng
Thực hiện đúng điều khoản chất lượng hàng hoá hoặc công việc
Thực hiện đúng điều khoản về thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận hàng hoá.
Thực hiện đúng điều khoản giá cả thanh toán

Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ trong trường hợp nào?

Nội dung của hợp đồng kinh tế đó vi phạm các điều cấm của pháp luật. VD nội dung hợp đồng kinh tế được thoả thuận sản xuất, tiêu thụ hàng cấm.
Một trong các bên ký hợp đồng không có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thoả thuận trong hợp đồng.
Người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. Người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền tức là người đó không phải là đại diện theo pháp luật, đại diện theo uỷ quyền hoặc là đại diện theo uỷ quyền nhưng ký kết vượt quá phạm vi uỷ quyền mà nội dung ký hợp đồng nằm toàn bộ trong phạm vi vượt quá uỷ quyền đó
Người ký kết có hành vi lừa đảo là người có hành vi như giả danh, giả mạo giấy tờ, chữ ký, con dấu

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết