fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Phụ lục có dùng để sửa đổi hợp đồng gốc được không?

Khi tạo ra một hợp đồng, các bên thường có linh hoạt trong việc thỏa thuận và sắp xếp các điều khoản. Có hai cách chính để sử dụng phụ lục hợp đồng trong quá trình này. Một cách là, trong quá trình giao kết hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận kèm theo một phụ lục hợp đồng. Phụ lục này có thể chứa những điều khoản cụ thể và chi tiết hơn về những cam kết trong hợp đồng chính, giúp làm rõ và định nghĩa rõ ràng hơn về các yếu tố quan trọng của thỏa thuận. Một cách khác là, trong quá trình thực hiện hợp đồng, có thể xuất hiện những vấn đề không thể dự đoán trước và khiến các bên phải đối mặt với khó khăn trong việc xử lý. Vậy phụ lục có dùng để sửa đổi hợp đồng gốc được không?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2019

Phụ lục hợp đồng được hiểu là gì?

Phụ lục hợp đồng là một phần quan trọng không thể thiếu của một hợp đồng. Được ban hành song song với hợp đồng chính, nó chứa các điều khoản và điều kiện cụ thể, chi tiết hơn về các cam kết và trách nhiệm của các bên. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là phụ lục hợp đồng không thể tồn tại mà không phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng gốc.

Nội dung của phụ lục hợp đồng phải luôn tuân theo và không được trái với những gì đã được định rõ trong hợp đồng chính. Nếu có bất kỳ sự xung đột nào giữa phụ lục và hợp đồng chính, thì điều khoản trong phụ lục sẽ không có hiệu lực, trừ khi có sự thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu tất cả các bên đều đồng ý chấp nhận điều khoản mâu thuẫn này trong phụ lục, thì nó sẽ được coi như một sửa đổi chính thức đối với hợp đồng gốc.

Nếu phụ lục hợp đồng bị vô hiệu, hợp đồng gốc vẫn sẽ duy trì hiệu lực. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề nào khiến hợp đồng gốc trở nên vô hiệu một phần hoặc hoàn toàn, thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ bị vô hiệu theo cách tương ứng với điều khoản bị tác động. Điều này giúp đảm bảo tính liên quan và sự thống nhất trong việc thực hiện hợp đồng và các phụ lục của nó.

Phân loại phụ lục hợp đồng như thế nào?

Phân loại phụ lục hợp đồng là một cách hữu ích để hiểu rõ hơn về cách chúng được sử dụng trong thế giới của các thỏa thuận hợp đồng. Có hai loại phụ lục chính mà chúng ta thường gặp:

Loại phụ lục hợp đồng 1: Được viết cùng với hợp đồng chính thức. Loại này thường xác định cụ thể về công việc, ngày tháng, sản phẩm hoặc dịch vụ, giai đoạn thực hiện, số liệu, tiêu chuẩn, và nhiều điều khác. Những quy định này tuân theo nguyên tắc của hợp đồng chính, nhưng được diễn giải chi tiết và cụ thể nhất.

Loại phụ lục hợp đồng 2: Được tạo ra sau khi hợp đồng chính đã ký kết, với mục tiêu thay đổi một hoặc vài điều khoản dưới sự đồng ý của cả hai bên. Phụ lục này có hiệu lực trong việc điều chỉnh thời hạn, gia hạn, thay đổi số lượng, điều kiện, loại bỏ hoặc thêm vào các điều khoản. Loại phụ lục này cho phép các bên linh hoạt sửa đổi nội dung hợp đồng sau khi đã thỏa thuận ban đầu.

Phụ lục có dùng để sửa đổi hợp đồng gốc được không?

Dù có sự khác biệt trong cách sử dụng, cả hai loại phụ lục đều có điểm chung: chúng được đính kèm vào hợp đồng chính mà không yêu cầu việc ký kết riêng biệt. Mặc dù đây là một thỏa thuận đã được cam kết, nhưng trong tương lai, không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ có hiệu lực pháp lý vì nó có thể bị “đóng băng” tại thời điểm thỏa thuận. Thay đổi tài liệu gốc (bản sao được đính kèm) sau đó thường không ảnh hưởng đến thỏa thuận, trừ khi điều này được thỏa thuận rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo sự đáng tin cậy và tính liên quan của hợp đồng và phụ lục của nó trong quá trình thực hiện.

Phụ lục có dùng để sửa đổi hợp đồng gốc được không?

Theo Điều 22 của Bộ luật lao động năm 2019, về việc quy định về Phụ lục hợp đồng lao động, chúng ta có thể rút ra các điểm chính sau:

  1. Phụ lục hợp đồng lao động được xem như một phần không thể tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực như chính hợp đồng lao động.
  2. Nhiệm vụ chính của phụ lục hợp đồng lao động là quy định chi tiết, sửa đổi hoặc bổ sung một số điều và khoản trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, quy định này không cho phép sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
  3. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều và khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến sự hiểu sai lầm hoặc khác biệt so với nội dung của hợp đồng lao động chính, thì sẽ tuân theo nội dung của hợp đồng lao động chính.
  4. Nếu phụ lục hợp đồng lao động có sửa đổi hoặc bổ sung một số điều và khoản của hợp đồng lao động, thì cần phải rõ ràng ghi chép nội dung của các điều và khoản đã được sửa đổi hoặc bổ sung, cùng với thời điểm khi những thay đổi này có hiệu lực.

Do đó, dựa trên quy định hiện hành, phụ lục hợp đồng lao động không được phép can thiệp vào thời hạn của hợp đồng lao động, mà chỉ có thể điều chỉnh các điều khoản khác trong hợp đồng để tạo sự rõ ràng và minh bạch trong quá trình làm việc.

Câu hỏi thường gặp

Phụ lục hợp đồng có phải hợp đồng phụ hay không?

Phụ lục hợp đồng không phải là hợp đồng phụ. Hợp đồng phụ là một hợp đồng riêng biệt tách khỏi hợp đồng chính và có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Còn phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, hiệu lực của nó như hiệu lực của hợp đồng mà nó kèm theo. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Phân biệt phụ lục hợp đồng với hợp đồng phụ như thế nào?

Điểm phân biệt giữa phụ lục của hợp đồng với hợp đồng phụ là chỗ: mặc dù hợp đồng phụ được lập ra cũng với mục đích là để thực hiện hợp đồng chính nhưng hợp đồng phụ có tính độc lập tương đối với hợp đồng chính và không nhất thiết phải thực hiện cùng một lúc với hợp đồng chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết