fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao đồng không?

Giao kết hợp đồng lao động chính là quá trình mà một người lao động và một người sử dụng lao động (thường là một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân) thống nhất và thực hiện các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc làm và công việc mà người lao động sẽ thực hiện trong môi trường làm việc. Hợp đồng lao động là một tài liệu pháp lý quan trọng, có nhiều thắc mắc rằng Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao đồng không? Hãy cùng ICA chúng tôi tìm hiểu ngay nhé!

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2019

Pháp luật quy định có bao nhiêu loại hợp đồng lao động?

Theo Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo những quy định cụ thể sau đây:

 1. Loại hợp đồng lao động:
  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn cụ thể và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn cụ thể và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Thời gian này không được vượt quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
 2. Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc: Trong trường hợp này, quy định sau đây áp dụng:
  a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, cả hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cả hai bên sẽ tiếp tục được thực hiện theo hợp đồng trước đó đã giao kết.
  b) Nếu hết thời hạn 30 ngày mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  c) Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, chỉ được ký thêm một lần nữa. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, đối với hợp đồng lao động của người giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trong trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này, các quy định này không áp dụng.

Như vậy, pháp luật công nhận sự tồn tại của hai loại hợp đồng lao động chính là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đặt ra quyền và nghĩa vụ cụ thể cho cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc.

Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao đồng không?

Người lao động có được giao kết nhiều hợp đồng lao đồng không?

Dựa trên Điều 19 của Bộ luật Lao động 2019 về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động, chúng ta có thể hiểu rõ về quy định này và cách mà nó áp dụng trong thực tế:

Giao kết nhiều hợp đồng lao động

Theo quy định của Điều 19, người lao động được quyền giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau, miễn là họ cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và nhiệm vụ đã được giao kết trong từng hợp đồng. Điều này đặt ra nguyên tắc quan trọng về tính minh bạch và trách nhiệm trong quan hệ lao động.

Bảo hiểm và quyền lợi

Tuy người lao động có thể ký kết nhiều hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động, nhưng quyền tham gia các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và quyền an toàn vệ sinh lao động vẫn phải được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng người lao động không bị thiệt hại về quyền lợi và an sinh xã hội khi tham gia vào nhiều hợp đồng lao động.

Hạn chế giao kết nhiều hợp đồng với cùng một người sử dụng lao động

Tuy quy định cho phép người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động, nhưng cần lưu ý rằng trong cùng một thời điểm cụ thể, người lao động không được phép ký kết hai hợp đồng lao động với cùng một người sử dụng lao động. Điều này giúp tránh tình trạng mâu thuẫn và xung đột trong quan hệ lao động.

Nguyên tắc và trách nhiệm

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo các nguyên tắc quan trọng như tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và tự do giao kết. Điều này đảm bảo rằng cả người lao động và người sử dụng lao động đều tham gia vào quá trình giao kết hợp đồng một cách công bằng và trung thực, không vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, và tuân thủ đạo đức xã hội.

Tóm lại, Điều 19 của Bộ luật Lao động 2019 đặt ra các nguyên tắc và quy định rõ ràng về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong một môi trường lao động bình đẳng và minh bạch.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động theo quy định mới

Theo quy định tại Điều 18 của Bộ luật Lao động 2019 về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động được xác định dựa trên các điều kiện sau:

Thẩm quyền của người lao động:

 1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động: Trường hợp này là quy tắc chung, khi người lao động tự mình ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
 2. Đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng: Nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để ký kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng này phải đi kèm với danh sách ghi rõ thông tin cá nhân của từng người lao động bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của mỗi người lao động.

Thẩm quyền của người sử dụng lao động:

 1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động: Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động có thể thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Những điều kiện đối với người lao động khi giao kết hợp đồng lao động:

 1. Người lao động được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Tổng hợp lại, quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 đã định rõ thẩm quyền và điều kiện giao kết hợp đồng lao động của cả người lao động và người sử dụng lao động. Điều này đảm bảo tính minh bạch, đáng tin cậy và hợp pháp trong quá trình ký kết hợp đồng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên trong quan hệ lao động.

Câu hỏi thường gặp

Quy định pháp luật về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động như thế nào?

Điều 15 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về nguyên tắc về hợp đồng lao động như sau:
– Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
– Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Quy định về hình thức của hợp đồng lao động như thế nào?

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về hình thức của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết