fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Nguyên tắc thanh lý hợp đồng năm 2023 là gì?

Thủ tục thanh lý hợp đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động về dân sự. Thông qua việc lập biên bản thanh lý hợp đồng dân sự, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện các điều khoản và nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, từ đó xác định rõ ràng các nghĩa vụ của các bên sau khi hợp đồng được thanh lý. Hãy cùng Học viện đào tạo pháp chế tìm hiểu về nguyên tắc thanh lý hợp đồng năm 2023 tại nội dung bài viết sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015

Thanh lý hợp đồng được hiểu là như thế nào?

Thanh lý hợp đồng là quá trình mà các bên ghi nhận và xác nhận những nội dung đã hoàn tất và chưa hoàn tất trong hợp đồng. Quá trình này đồng thời cũng xác nhận lại khối lượng và chất lượng công việc đã được thực hiện, cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Trong quá trình thanh lý hợp đồng, các bên sẽ kiểm tra và đối chiếu các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Những công việc đã được hoàn thành và các cam kết đã được tuân thủ sẽ được ghi nhận và xác nhận một cách chính xác và minh bạch. Đồng thời, những công việc chưa hoàn tất hoặc có thể còn phát sinh sẽ được đánh giá và thống nhất để đảm bảo rằng mọi cam kết và yêu cầu đều được đáp ứng đúng theo thỏa thuận ban đầu.

Việc xác nhận lại khối lượng và chất lượng công việc là để đảm bảo rằng mọi yêu cầu và tiêu chuẩn đã được đáp ứng đúng và đầy đủ. Điều này đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và đạt đủ chất lượng yêu cầu.

Ngoài ra, việc xác nhận các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc cũng là một phần quan trọng trong quá trình thanh lý hợp đồng. Các nghĩa vụ phát sinh này có thể bao gồm các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, hoặc các yêu cầu bổ sung khác mà có thể phát sinh sau khi công việc đã hoàn tất.

Tóm lại, thanh lý hợp đồng là quá trình ghi nhận và xác nhận các nội dung đã hoàn tất và chưa hoàn tất trong hợp đồng, đồng thời kiểm tra và xác nhận lại khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện và các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc. Quá trình này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong quá trình kết thúc hợp đồng và duy trì mối quan hệ tốt giữa các bên.

Nguyên tắc thanh lý hợp đồng năm 2023 là gì?

Thanh lý hợp đồng được thực hiện trong trường hợp nào?

Dù việc thanh lý hợp đồng không được định nghĩa cụ thể trong Bộ Luật Dân sự, thực tế đã chứng kiến việc thực hiện thanh lý hợp đồng rất thường xuyên và phổ biến. Từ những quy định và mục đích của việc thanh lý hợp đồng, ta có thể đưa ra một khái niệm chung về thanh lý hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng có thể được hiểu là một biên bản ghi nhận của hai bên tham gia hợp đồng sau khi đã hoàn tất một công việc. Biên bản này sẽ được hai bên xác nhận lại về các điều khoản và nội dung công việc đã được thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng và cũng như các phát sinh, nếu có, sau quá trình hoàn thành công việc. Biên bản này sẽ được ký tên bởi cả hai bên tham gia ký kết hợp đồng.

Việc thanh lý hợp đồng thường diễn ra trong các trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu và điều khoản của hai bên.

2. Thỏa thuận giữa các bên muốn chấm dứt hợp đồng để thanh lý.

3. Chủ thể tiến hành giao kết hợp đồng mất hoặc trường hợp pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân hoặc pháp nhân đó thực hiện.

4. Hợp đồng giao kết bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện do một trong các bên tự chấm dứt.

5. Hợp đồng không thể thực hiện do đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại.

6. Hợp đồng chấm dứt do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

7. Trường hợp khác do pháp luật quy định.

Như vậy, việc thanh lý hợp đồng giúp hai bên xác nhận rõ ràng và minh bạch về quá trình hoàn thành hợp đồng, đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra các tranh chấp sau khi công việc đã hoàn tất.

Nguyên tắc thanh lý hợp đồng năm 2023 là gì?

Nguyên tắc thanh lý hợp đồng sẽ tuân theo các nguyên tắc giao kết hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự, trong đó luôn tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận, đảm bảo không vi phạm quy định của pháp luật như được quy định tại điều 3 của Bộ luật dân sự năm 2015:

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015:

1. Mọi cá nhân và pháp nhân đều bình đẳng, không được phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ lý do nào. Tất cả đều được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân và pháp nhân có quyền xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình dựa trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận. Mọi cam kết và thỏa thuận phải tuân thủ các quy định cấm của luật và không vi phạm đạo đức xã hội. Những cam kết và thỏa thuận này có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được các chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân và pháp nhân phải xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

Như vậy, trong việc thanh lý hợp đồng, các bên phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản này. Các bên sẽ tôn trọng tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận, không có sự ép buộc hay vi phạm quy định pháp luật. Quá trình thanh lý hợp đồng sẽ diễn ra một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo tính trung thực và thiện chí giữa các bên. Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp và đáng tin cậy trong việc thực hiện quy trình thanh lý hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc phải thực hiện thanh lý hợp đồng hay không?

Thanh lý hợp đồng không phải là một quy định bắt buộc mà phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên. Nếu các bên tham gia hợp đồng đồng ý và có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý, thì quá trình thanh lý hợp đồng sẽ diễn ra theo thỏa thuận của các bên.

Thủ tục thanh lý hợp đồng hiện nay như thế nào?

Bước 1: Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận về việc thanh lý/ chấm dứt hợp đồng
Bước 2: Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết