fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mức lương của công chứng viên năm 2024

Mức lương của công chứng viên năm 2024 được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, phản ánh sự tăng trưởng kinh tế và điều kiện thị trường lao động. Đối với công chức, lương cơ bản và các khoản phụ cấp được xác định theo bảng lương mới, trong khi đó, các công chứng viên làm việc theo hợp đồng lao động sẽ nhận mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Đây là những điều kiện đáp ứng mục tiêu tăng thu nhập, cải thiện đời sống và đảm bảo tính công bằng trong môi trường làm việc của họ.

Mức lương của công chứng viên năm 2024

Mức lương công chứng viên hiện nay được trả theo hình thức làm việc của họ, được quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Công chứng 2014 như sau:

  • Công chứng viên tại các Phòng công chứng.
  • Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng.
  • Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng.

Cụ thể, mức lương của công chứng viên hiện nay được quy định như sau:

(1) Công chứng viên tại các Phòng công chứng:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, công thức tính lương công chứng viên tại các Phòng công chứng được áp dụng như công thức tính lương công chức, viên chức, như sau:

  • Mức lương = (Mức lương cơ sở) x (Hệ số lương hiện hữu)

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

(2) Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng:

Mức lương của công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng sẽ do các bên thỏa thuận khi ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương của công chứng viên có thể thỏa thuận nhưng phải tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Mức lương của công chứng viên năm 2024
Mức lương của công chứng viên năm 2024

Lương của Công chứng viên sau khi thực hiện cải cách tiền lương ngày 1/7/2024

Công chứng viên tại các Phòng công chứng (đã là viên chức):

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, việc cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện tại, thay vào đó là mức lương cơ bản được xác định bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được xây dựng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, áp dụng chung cho công chức và viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Cơ cấu tiền lương sau cải cách sẽ bao gồm:

  • Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);
  • Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);
  • Tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Do đó, lương công chứng viên là viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ được tính theo công thức:

Lương công chứng viên là viên chức = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) + Tiền thưởng (nếu có)

Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động:

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng 6% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 01/7/2024. Mức lương tối thiểu vùng mới dự kiến như sau:

VùngMức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng)Mức lương tối thiểu giờ (đồng/giờ)
Vùng I4.960.000 (tăng thêm 280.000)23.800
Vùng II4.410.000 (tăng 250.000)21.000
Vùng III3.860.000 (tăng 220.000)18.600
Vùng IV3.450.000 (tăng 200.000)16.600

Theo đó, mức lương công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới này.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Có được tự đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hay không?

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định trên thì có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên?

Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;
Phiếu lý lịch tư pháp;
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;
Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014;
Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết