fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mẫu Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Hiện nay, nhiều vụ cháy lớn đang xảy ra ở nhiều địa điểm, gây thiệt hại diện rộng về người và tài sản. Nguyên nhân có thể là do sự sơ suất của những người bên trong tòa nhà hoặc cũng có thể do tòa nhà chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và công tác phòng cháy chữa cháy mà tòa án nên yêu cầu đã thực hiện. Vì vậy, cơ sở khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận về phòng cháy và chữa cháy phải lập đơn gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bạn đọc có thể tham khảo quy định về mẫu Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ đề nghị phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy) theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/ND-CP như sau:

Đối với đồ án quy hoạch xây dựng:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06);
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15 và 16 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt):
 • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình;
 • Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình;
 • Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình:
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Dự toán xây dựng công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh);
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);
Mẫu Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư, chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Thủ tục xin cấp mẫu giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Các bước xin cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy như sau:

Cơ sở bắt buộc phải có Chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin cấp Chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Cán bộ tiếp nhận yêu cầu sẽ xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của yêu cầu:
Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ viết giấy biên nhận và cung cấp cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ làm lại trong thời gian sớm nhất. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp Giấy phép phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng được Sở phê duyệt, chấp thuận trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp “Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng có thẩm quyền.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy để cấp giấy chứng nhận thì cơ quan phòng cháy và chữa cháy phải thông báo rõ ràng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy?

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy phải hoàn tất việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp, cơ sở.
Nếu không đủ điều kiện xác nhận, lực lượng chữa cháy phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Tổng thời gian từ khi xin giấy phép đến khi có thể xuất hóa đơn cho khách hàng là khoảng 10-15 ngày làm việc. Nó phụ thuộc vào việc các tài liệu được cung cấp có đầy đủ và nộp cho cơ quan chức năng một cách kịp thời hay không.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết