fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thử việc

Hầu hết nhân viên đều phải trải qua thời gian thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức của một công ty cụ thể. Hợp đồng thử việc là một tài liệu ràng buộc được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động trước khi công việc bắt đầu. Hầu hết các công ty đều yêu cầu nhân viên mới hoàn thành thời gian thử việc trước khi ký hợp đồng lao động chính thức. Việc thực hiện một thỏa thuận thử việc bằng văn bản có thể là cơ sở pháp lý cho các sự kiện trong tương lai. Trong bài viết dưới đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA cung cấp những thông tin quan trọng về hợp đồng thử việc mà người lao động cần biết trước khi ký kết, bạn đọc tham khảo nhé!

Tải xuống hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc là gì?

Luật Lao động 2019 không quy định khái niệm hợp đồng thử việc mà chỉ quy định về thời gian thử việc tại Điều 24 như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về thời gian thử việc trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thời gian thử việc bằng hợp đồng thử việc.

Vì vậy, hợp đồng làm thử có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử. Vì vậy, các điều khoản về thời gian thử việc như điều kiện làm việc, quyền và lợi ích giữa các bên, v.v. sẽ được ghi trong hợp đồng thời gian thử việc.

Quy định về hợp đồng thử việc

Chủ thể của hợp đồng thử việc

Theo quy định của Luật lao động 2019, phạm vi của hợp đồng thử việc bao gồm 2 bên sau:

Người lao động là người làm việc theo sự sắp xếp của người sử dụng lao động, hưởng tiền lương và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người sử dụng lao động.

Tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Chương XI Mục 1 của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động là công ty, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng. Nếu người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực pháp luật đầy đủ.

Hình thức của hợp đồng thử việc

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào liên quan đến việc thiết kế hợp đồng thử việc.

Thỏa thuận dùng thử có thể được ký kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

Ngoài ra, nó có thể là một phần của hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 24 của Bộ luật Lao động 2019.

Nội dung bắt buộc phải có của hợp đồng thử việc

Theo quy định tại Điều 24 Khoản 2 Luật Lao động 2019 thì hợp đồng làm thử phải có những nội dung chủ yếu sau:

Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động

Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động.

Công việc và địa điểm làm việc;

Thời gian thử việc;

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Hợp đồng thử việc

Cách soạn thảo mẫu hợp đồng thử việc

Bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải điền đầy đủ, chính xác thông tin của hai bên.

Thoả thuận và ghi rõ các thông tin sau đây:

  • Ngày bắt đầu thử việc;
  • Ngày kết thúc thử việc;
  • Địa điểm làm việc thường xuyên của người lao động;
  • Bộ phận/Phòng làm việc, vị trí thử việc;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019;
  • Mức lương, phương thức trả lương.

Sau khi hai bên thoả thuận và ghi đầy đủ thông tin vào trong hợp đồng theo mẫu phải ký và ghi rõ họ tên.

Những lưu ý khi sử dụng mẫu hợp đồng thử việc

Có quy định trong hợp đồng lao động mẫu. Tuy nhiên, mẫu hợp đồng sẽ không giống hoàn toàn và có thể được điều chỉnh theo mong muốn của các bên. Sử dụng các mẹo để rà soát hợp đồng tránh những sai lầm không đáng có.

Cơ sở pháp lý

Như đã đề cập, cơ sở pháp lý cho hợp đồng thử việc dựa trên Bộ luật Lao động 2019 cụ thể là điều 24. Ngoài khái niệm cơ bản, chính sách đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp bổ sung, thời gian làm việc, v.v. Nội dung có thể điều chỉnh.

Việc đảm bảo nội dung đúng quy định giúp nhà tuyển dụng và người tìm việc tránh được các tình huống pháp lý liên quan đến khiếu nại, tranh chấp.

Không yêu cầu bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định, nó không nằm trong hợp đồng thử việc nên không bắt buộc phải mua bảo hiểm. Ứng viên có thể quyết định tham gia sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Quy chế nhân viên quản chế tình nguyện

Người lao động được hưởng một số quyền lợi nhất định trong thời gian thử việc, ngay cả khi mối quan hệ lao động chưa được thiết lập chính thức. Những quyền lợi này đã được quy định rõ ràng trong Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy, ứng viên nên tìm hiểu kỹ trước khi ký.

Câu hỏi thường gặp:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc có được không?

Vấn đề này đã được đề cập cụ thể tại Điều 27 Luật Lao động 2019.
Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải trả phí.
Điều này có nghĩa là người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc.

Hợp đồng thử việc có phải là hợp đồng lao động không?

Việc thời gian thử việc có thể được đưa vào hợp đồng lao động không có nghĩa là hai hợp đồng lao động là một.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc được trả công, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ việc làm.
Hợp đồng thử việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, công việc và các quyền, nghĩa vụ khác trong thời gian thử việc.

Công ty không ký hợp đồng thử việc có trái luật không?

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, không có nghĩa vụ phải giao kết hợp đồng thử việc.
Tuy nhiên, việc lựa chọn công việc và ký kết hợp đồng là do người lao động quyết định.
Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động phải làm thủ tục ký kết hợp đồng thử việc trước khi bắt đầu thời gian thử việc.
Nội dung và hình thức của hợp đồng thử việc phải tuân theo quy định của Luật lao động 2019.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết