fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khuôn khổ quan hệ việc làm là sự đảm bảo về chế độ, quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, người lao động hiện nay vẫn còn nhiều băn khoăn về thời giờ làm việc và không biết mình có được tham gia BHXH hay không? Hợp đồng thời vụ hiện nay có phải đóng bảo hiểm xã hội? Mời bạn đọc tham khảo bài viết hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Quy định hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Trong quan hệ việc làm hiện nay không còn hợp đồng thời vụ mà chỉ còn hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 36 tháng. Trước câu hỏi “Hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH?”, theo chúng tôi có thể hiểu câu hỏi như sau: người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ một người thì có phải đóng BHXH cho mấy người không? tháng?

Theo quy định tại khoản 1 mục 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các đối tượng sau khi giao kết việc làm phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về việc làm;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công an nhân dân, người làm công việc khác trong tổ chức mật mã;
 • Sĩ quan, quân nhân sự nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật Công an nhân dân; người làm công việc mã hóa nhận lương như quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân đội, công an, cơ yếu theo học được hỗ trợ sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định trong pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã hưởng lương;
 • Những người làm việc bán thời gian ở các thành phố, thị trấn
Hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 thì những đối tượng sau khi tham gia vào quan hệ lao động sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 

 • Người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
 • Người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 • Người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hay có thể hiểu, đối với người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là 2%/ tháng. Trong đó người sử dụng lao động phải đóng 1% và người lao động cũng phải đóng 1%.

Hợp đồng thời vụ có được tham gia bảo hiểm y tế theo công ty hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 thì những đối tượng sau khi tham gia quan hệ việc làm sẽ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên;
 • Người giữ chức danh người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, người quản lý hợp tác xã hưởng lương; công chức, viên chức;
 • Những người hoạt động kiêm nhiệm ở thành phố, quận, huyện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cũng như bảo hiểm thất nghiệp nêu tại khoản 3 điều này, nếu người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động sẽ phải đóng vào quỹ BHYT của người lao động tối đa 3%/tháng và người lao động chỉ phải đóng 1,5% tiền lương/tháng.

Tóm lại, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thời vụ vẫn được hưởng những quyền lợi và lợi ích tương tự như người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, việc quy định pháp luật gộp hợp đồng thời vụ và hợp đồng lao động xác định thời hạn thành một loại hợp đồng lao động xác định thời hạn cũng là hợp lý vì không ảnh hưởng đến quyền lợi của cả người lao động và người lao động.

Câu hỏi thường gặp

Người lao động làm thời vụ có được đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo Điều 43 Khoản 1 Luật Lao động 2013 quy định về nghĩa vụ tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Hợp đồng thời vụ được ký kết như thế nào?

Theo quy định tại Điều 14 Luật lao động 2019, hình thức hợp đồng lao động được thực hiện như sau:
Hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản và làm thành hai bản, một bản cho người lao động và một bản cho người sử dụng lao động.
Hợp đồng lao động được ký kết bằng phương thức điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Thương mại Điện tử có ý nghĩa tương tự như hợp đồng lao động bằng văn bản.
Các bên chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói với thời hạn dưới một tháng.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết