fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thỏa thuận

Mỗi ngày chúng ta thực hiện rất nhiều giao dịch với nhau, từ vấn đề lớn đến vấn đề nhỏ như: thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận góp vốn đầu tư, thỏa thuận góp vốn thương mại, thỏa thuận bãi đậu xe,.. Có những vấn đề khi xảy ra cần đạt được thỏa thuận chung, các bên phải soạn thảo một thỏa thuận hợp tác mẫu. Đây là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh. Khi xảy ra tranh chấp, chính sự thoả thuận của các bên sẽ là bằng chứng quan trọng để xác định trách nhiệm của mỗi bên. Bài viết dưới đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung cơ bản của hợp đồng thỏa thuận.

Tải xuống hợp đồng thỏa thuận

Nội dung hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là gì? Từ đó giúp các bên xác định được phương pháp, nội dung thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả.

Số lượng và chất lượng đồ vật. Ảnh hưởng tới giá trị món hàng khi ký kết hợp đồng.

Giá cả, phương thức thanh toán. Gắn liền với lợi ích của các bên khi giao kết hợp đồng. Mang lại lợi ích thiết thực nhận được nếu các bên liên quan tôn trọng và thực hiện đúng các thỏa thuận.

Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng. Xác định cụ thể thông tin về việc tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ có hiệu lực. Đây cũng là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng. Nêu rõ công việc cần thực hiện để đạt được nội dung hợp đồng.

Trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng. Tránh những bữa tiệc buộc phải diễn ra.

Giải quyết các lập luận. Cũng như nội dung tranh chấp, nếu các bên không thống nhất được cách giải quyết thì sẽ gửi yêu cầu giải quyết đến Tòa án đã thỏa thuận trước đó.

Hợp đồng thỏa thuận

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận

Đặc trưng khi tham gia vào các giao dịch dân sự là các bên có thể tự do thực hiện thỏa thuận. Điều này giúp triển khai và tiếp cận lợi ích tốt nhất khi tham gia thực hiện hợp đồng. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Miễn là các thỏa thuận đó không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thì một mẫu hợp đồng thỏa thuận chuẩn sẽ bao gồm đầy đủ các phần sau:

Thông tin các bên tham gia thỏa thuận.

Khi giao kết hợp đồng phải có sự tham gia của ít nhất hai bên. Từ đó, nội dung hợp đồng được xác lập với các thỏa thuận tương ứng về quyền và nghĩa vụ. Với sự thoả thuận thì hợp đồng là hợp đồng song phương, quyền của một bên là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Các bên tham gia cùng bảo đảm thực hiện đúng nghĩa vụ để thu được các quyền và lợi ích tương ứng.

Các bên tham gia thỏa thuận phải được xác định là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu bạn là cá nhân thì ghi các thông tin cơ bản về họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân, nơi làm việc… Những nội dung này còn được thể hiện theo nội dung, yêu cầu của hợp đồng được giao kết.

Trường hợp người tham gia là tổ chức và có người đại diện ký hợp đồng thì phải xác định rõ thông tin của tổ chức đó. Về tên, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện, cách thức liên lạc, v.v. Đảm bảo hợp đồng được xác lập với đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối tượng và nội dung của hợp đồng

Các bên ký kết hợp đồng thực hiện công việc như thế nào? Ví dụ: hợp đồng lao động, hợp đồng vận chuyển, v.v. Mục tiêu này cũng được thể hiện ngay trong tên gọi của hợp đồng. Là cơ sở để các bên có thể thương lượng tùy theo nhu cầu tiếp cận của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối tượng và nội dung của hợp đồng phải được nêu rõ. Khi đó mới có cơ sở cho việc áp dụng các quy định pháp luật có liên quan. Ngoài việc giúp cơ quan công quyền có thẩm quyền xác định quyền và nghĩa vụ của các bên khi phát sinh tranh chấp.

Tóm tắt các điều khoản đã thỏa thuận

Các điều khoản của hợp đồng được thể hiện dưới dạng quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó, một bên phải thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm quyền và lợi ích của bên kia. Đây cũng là đặc điểm của hợp đồng song phương.

Các bên thực hiện quyền của mình trong khuôn khổ các khía cạnh cụ thể của quy trình. Để có thể thu thập lợi ích một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần kiện tụng. Ngoài việc cam kết với nhau những nghĩa vụ đảm bảo thực hiện khi giao kết hợp đồng. Cũng như trong hợp đồng mua bán tài sản, cần phải thực hiện các điều khoản của hợp đồng liên quan đến:

  • Giá trị tài sản được giao dịch.
  • Địa điểm, phương thức, thời gian, cách thức chuyển giao tài sản, thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Có thể có bên thứ ba tham gia với các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Chữ ký của các bên liên quan.

Lập hợp đồng thỏa thuận với những nội dung đã được các bên thoả thuận và phải có chữ ký của các bên liên quan. Đảm bảo rằng họ đã hiểu và đồng ý thực hiện hợp đồng theo đúng nội dung đã cam kết.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận là một loại hợp đồng dân sự, các bên có thể thoả thuận giao kết bằng văn bản hoặc bằng hình thức văn bản tương đương.
Ngoài ra, các bên cũng có thể thỏa thuận bằng miệng.
Tùy theo đối tượng cần đàm phán, nếu giá trị hợp đồng lớn, nếu điều khoản phức tạp, quan trọng hoặc bị điều chỉnh bởi luật chuyên ngành thì nên hợp đồng bằng văn bản, để tránh những tranh chấp, thỏa hiệp không đáng có trong quá trình thực hiện hợp đồng. thỏa thuận ban đầu.

Chủ thể hợp đồng thỏa thuận gồm những gì?

Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Chủ thể của hợp đồng thỏa thuận rất phong phú, tùy vào nội dung mà các bên thỏa thuận về vấn đề gì.
Tuy nhiên nhìn chung, chủ thể hợp đồng phải là người có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo từng lĩnh vực mà các bên thỏa thuận.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết