fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thỏa thuận dân sự

Hàng ngày chúng ta thỏa thuận với nhau rất nhiều điều, từ những câu hỏi lớn đến những câu hỏi nhỏ, ví dụ: thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận góp vốn thương mại, thỏa thuận đỗ xe, v.v. Rất khó để đạt được sự đồng thuận chung rằng các bên nên soạn thảo một thỏa thuận hợp tác mẫu. Đây là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, sự thỏa thuận của các bên sẽ là bằng chứng quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý của mỗi bên. Bài viết dưới đây học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung cơ bản về hợp đồng thỏa thuận dân sự.

Tải xuống mẫu hợp đồng thỏa thuận dân sự

Các phần cần có của hợp đồng thỏa thuận dân sự

Thông tin các bên tham gia thỏa thuận. 

Khi giao kết hợp đồng phải có sự tham gia của ít nhất hai chủ thể. Từ đó xác lập nội dung hợp đồng với các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ tương ứng. Hợp đồng thỏa thuận là hợp đồng song vụ, quyền của một bên là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Các bên tham gia bảo đảm thực hiện đúng nghĩa vụ của mình để được hưởng các quyền và lợi ích tương ứng.

Phải xác định các bên tham gia thoả thuận là cá nhân hay tổ chức. Nếu là cá nhân thì ghi các thông tin cơ bản về họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, CMND, nơi làm việc… Những nội dung này còn được phản ánh dựa trên nội dung, yêu cầu của hợp đồng đã ký kết.

Nếu người tham gia là tổ chức và là người đại diện ký hợp đồng thì bạn cần xác định rõ thông tin của tổ chức đó. Về tên, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện, phương thức liên hệ,… Để ký kết hợp đồng đúng quy định của pháp luật.

Mục đích và nội dung xác lập hợp đồng.

Các bên ký kết hợp đồng thực hiện công việc như thế nào?Ví dụ: hợp đồng lao động, hợp đồng vận chuyển, v.v. Mục đích này cũng được thể hiện ngay trong tên hợp đồng. Đây là cơ sở để các bên thỏa thuận theo nhu cầu tiếp cận của mình khi giao kết hợp đồng.

Mục đích và nội dung của hợp đồng phải được nêu rõ. Từ đó làm cơ sở cho việc áp dụng các quy định pháp luật có liên quan. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các cơ quan chính phủ có liên quan trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Tóm tắt các điều khoản đã thỏa thuận.

Điều khoản hợp đồng được thể hiện dưới dạng quyền và nghĩa vụ của các bên. Bên này phải thực hiện nghĩa vụ của mình để bảo vệ quyền và lợi ích của bên kia. Đây cũng là đặc điểm của các điều ước song phương.

Các bên cấp quyền dựa trên các khía cạnh cụ thể của quyền truy cập. Đảm bảo quyền lợi được nhận một cách nhanh chóng, hiệu quả mà không có tranh chấp. Ngoài ra, chúng tôi còn hứa với nhau những nghĩa vụ phải thực hiện khi ký kết hợp đồng. Đối với bất kỳ hợp đồng mua bán bất động sản nào, các điều khoản và điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

  • Giá trị tài sản được giao dịch.
  • Địa điểm, phương thức, thời gian, cách thức chuyển giao tài sản, thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Có thể có bên thứ ba tham gia với các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Chữ ký của các bên liên quan.

Tạo hợp đồng với nội dung đã được các bên thỏa thuận. Biên bản này phải có chữ ký của các bên liên quan. Để xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý thực hiện hợp đồng theo đúng thỏa thuận.

Hợp đồng thỏa thuận dân sự

Nội dung mẫu hợp đồng thoả thuận dân sự

Tóm tắt những điều kiện mà các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng. Các bên được tự do thoả thuận những quyền và nghĩa vụ mà pháp luật không cấm. Xác định một số quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên trong hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi cam kết với nhau trên cơ sở pháp lý sẽ thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận.

khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thì nội dung hợp đồng bao gồm các điều khoản và điều kiện này, các điều khoản và điều kiện thông thường cũng như các điều khoản và điều kiện tùy chọn. Các điều khoản được thiết lập là cơ sở và ràng buộc các bên tuân thủ hợp đồng.

Đối tượng của hợp đồng là gì, từ đó giúp các bên quyết định phương thức và nội dung giao kết hợp đồng một cách hiệu quả.

Số lượng và chất lượng của đồ vật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Giá cả, phương thức thanh toán. Gắn liền với quyền lợi của các bên khi giao kết hợp đồng. Lợi ích thực sự phát sinh khi các bên tuân thủ và thực hiện đúng thỏa thuận.

Thời gian, địa điểm và hình thức thực hiện hợp đồng. Xác định mục tiêu thông tin liên quan đến việc tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp lệ. Đó cũng là cơ sở để giải quyết xung đột.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nêu rõ những công việc cần hoàn thành để đạt được những gì đã thỏa thuận.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Trách nhiệm phải được chia sẻ bởi tất cả những người liên quan.

Giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thể thống nhất được giải pháp, đơn xin giải quyết sẽ được nộp lên tòa án đã thỏa thuận trước đó cùng với các chi tiết của tranh chấp.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng thỏa thuận là ai?

Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Chủ thể của hợp đồng thỏa thuận rất phong phú, tùy vào nội dung mà các bên thỏa thuận về vấn đề gì.
Tuy nhiên nhìn chung, chủ thể hợp đồng phải là người có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo từng lĩnh vực mà các bên thỏa thuận.

Hình thức hợp đồng thỏa thuận là gì?

Hợp đồng thỏa thuận là một loại hợp đồng dân sự, các bên có thể thỏa thuận hợp đồng với nhau bằng văn bản hoặc hình thức tương đương với văn bản.
Bên cạnh đó các bên cũng có thể thỏa thuận bằng miệng.
Tùy thuộc mà vấn đề cần thỏa thuận, nếu giá trị hợp đồng lớn, các điều khoản phức tạp, mang tính chất quan trọng hoặc do luật chuyên ngành điều chỉnh thì hợp đồng nên ở dưới dạng văn bản, để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có khi thực hiện thỏa thuận ban đầu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết