fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng

Trong thi công lắp đặt hệ thống mạng hay bất kì một loại hợp đồng nào khác cũng đều có điều khoản của hợp đồng bao gồm quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Hợp đồng cần bao gồm các thông tin về đơn vị thi công, đơn vị khách hàng, thiết bị, đơn giá vật liệu, ngày thi công, cam kết công việc, các phụ lục, v.v. Chi tiết được thể hiện trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng

Nội dung hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng

Thông thường hợp đồng xây dựng mạng lưới sẽ do đơn vị thi công lập. Khách hàng phải đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.

Một hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng cơ bản sẽ yêu cầu tất cả các thông tin sau:

 • Thông tin chi tiết về 2 bên tham gia: Tên, địa chỉ, điện thoại, số CMND, tài khoản,…
 • Nội dung các công việc cần thực hiện.
 • Danh sách vật tư, thiết bị, kỹ thuật sử dụng trong công trình.
 • Quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên.
 • Cách thức thanh toán hợp đồng.
 • Điều khoản xử lý khi xảy ra tranh chấp, vi phạm hợp đồng.
 • Hiệu lực hợp đồng.

Hợp đồng càng chi tiết càng tốt. Thỏa thuận xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền lợi của các bên và không bảo vệ quyền lợi của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thi công lắp đặt mạng

Nguyên tắc soạn thảo và ký kết hợp đồng thiết kế, thi công nội thất

Tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật, đạo đức xã hội

Đối với các dự án thiết kế nội thất nhỏ, nguyên tắc thực hiện cần được nêu rõ trong hợp đồng.

Các dự án thiết kế, xây dựng nội thất có quy mô lớn và có tổ chức đấu thầu. Giá hợp đồng không thể vượt quá giá búa.

Tôi hoàn toàn đồng ý về chất lượng, công việc, tiến độ, giá cả…

Phải có đầy đủ chữ ký của các bên trong hợp đồng.

Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng

Nội dung cần có khi soạn thảo, rà soát hợp đồng thiết kế thi công nội thất

Thông tin về cơ sở pháp lý và hợp đồng thiết kế và thi công nội thất.

Thông tin về các đơn vị, đại diện tham gia ký kết hợp đồng và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng:

Đối tượng của hợp đồng là thể nhân: tên, ngày sinh, số CMND (giấy tờ tùy thân), ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, thông tin liên lạc.

Đối tượng của hợp đồng là tổ chức: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản, số điện thoại…

Chi tiết hợp đồng: Công việc xây dựng rõ ràng (cái gì, ở đâu, diện tích, địa điểm, yêu cầu của chủ đầu tư, loại vật liệu (nếu có)…)

Cung cấp số liệu cụ thể về vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc, vật liệu cung cấp… kèm theo hợp đồng để chủ đầu tư phê duyệt.

Yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào việc đó là hợp đồng thiết kế hay xây dựng. Tùy thuộc vào nội dung công việc mà các bên có thể thỏa thuận được.

Nếu hợp đồng bao gồm hạng mục công trình thì bên nào sẽ mua vật liệu?Yêu cầu mua vật liệu thay mặt chủ đầu tư có cần phải có chào giá hay không…

Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả trước hoặc trả chậm, số tiền đặt cọc, 100% hoàn thành thanh toán hoặc phí bảo lãnh.

Thời gian thi công: Thời gian bắt đầu/kết thúc thi công, nếu kéo dài thời gian thi công do lý do bất khả kháng…

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên A mua vật liệu hoặc Bên B hỗ trợ tận nơi và hoàn thiện các thủ tục giấy phép xây dựng.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thiệt hại và hình phạt: Điều khoản về thiệt hại và hình phạt trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

Hiệu lực của hợp đồng (hai bên ký đầy đủ hợp đồng và các phụ lục (nếu có))

Căn cứ nội dung hợp đồng, nếu cần thiết, các bên có thể thỏa thuận thêm các điều kiện khác để thực hiện đúng, đúng mục đích của hợp đồng xây dựng nội thất.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Soạn thỏa hợp đồng lắp đặt mạng phải đảm bảo bố cục của hợp đồng như sau:

 • Hồ sơ thiết kế phải có đầy đủ thông tin chi tiết về các bên tham gia hợp đồng lắp đặt thang máy mạng.
 • Hợp đồng phải nêu rõ ràng, rõ ràng các điều khoản cơ bản như số tiền hợp đồng, phương thức thanh toán, chi tiết hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng.
 • Hợp đồng lắp đặt mạng của bạn phải bao gồm các điều khoản và điều kiện nêu rõ kế hoạch giải quyết tranh chấp của bạn trong trường hợp có tranh chấp. Điều này có thể liên quan đến tòa án, hòa giải hoặc trọng tài để giải quyết tranh chấp.

Khi lập hợp đồng lắp đặt mạng với nhà cung cấp, cần xem xét các điều kiện sau:

 • Khi tạo hợp đồng lắp đặt mạng, cần có thông tin rõ ràng từ các bên trong hợp đồng giữa nhà cung cấp lắp đặt mạng và khách hàng.
 • Hợp đồng xây dựng mạng phải ghi rõ thời hạn thanh toán, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán cụ thể.
 • Khi lập hợp đồng lắp đặt mạng cần chú ý quy định rõ ràng về việc thực hiện các công việc lắp đặt cụ thể và đảm bảo tiến độ cho người sử dụng.
 • Hợp đồng lắp đặt mạng phải thể hiện và quy định chi tiết nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên. Bên lắp đặt mạng phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc lắp đặt mạng theo đúng hợp đồng. Hợp đồng và nghĩa vụ của khách hàng trong việc đảm bảo thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và hỗ trợ người lắp đặt theo thỏa thuận đã thỏa thuận.
 • Hợp đồng lắp đặt mạng nên xem xét các thỏa thuận về điều khoản bảo hành và sửa chữa trong trường hợp khách hàng gặp sự cố.

Câu hỏi thường gặp:

Có các tài liệu nào kèm theo hợp đồng thi công xây dựng?

Có các tài liệu kèm theo hợp đồng thi công xây dựng bao gồm:
Hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (Thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, mô tả công việc mời thầu nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu,….);
Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;
Biên bản thương thảo;
Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu;
HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
Các tài liệu khác có liên quan.

Quyền của Chủ đầu tư trong hợp đồng thi công xây dựng là gì?

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, giám sát nhưng không được can thiệp vào việc trì hoãn, trì hoãn hoặc gia hạn các yêu cầu bổ sung trong hoạt động xây dựng thông thường của Nhà thầu và các cuộc thanh tra/kiểm tra của Chủ đầu tư. Các khoản đầu tư không được tính vào tiến độ xây dựng của nhà thầu.
Nếu người sử dụng lao động tin rằng họ có quyền được thanh toán theo các điều khoản liên quan hoặc các điều khoản khác của hợp đồng, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho nhà thầu về điều này và cung cấp thông tin chi tiết.
Nếu chủ đầu tư biết được vấn đề hoặc tình huống dẫn đến khiếu nại thì phải thông báo cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất. Thông tin phải xác định cụ thể thời hạn hoặc cơ sở khác của quyền và bao gồm số tiền mà người sử dụng lao động được hưởng liên quan đến hợp đồng và lý do gia hạn.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết