fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng liên doanh với nước ngoài

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn hợp tác với một đối tác hoặc công ty khác tại Việt Nam để thành lập liên doanh với các loại hình công ty thông qua việc ký kết hợp đồng liên doanh giữa các bên. Liên doanh quốc tế là sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều công ty, bao gồm liên doanh và liên doanh theo dự án không có vốn. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn đọc soạn thảo hợp đồng liên doanh với nước ngoài.

Tải xuống mẫu hợp đồng liên doanh với nước ngoài

Quy định của hợp đồng liên doanh với nước ngoài

Đối tượng hợp tác liên doanh: Các bên cam kết đầu tư vốn vào dự án liên doanh và tham gia thành lập liên doanh (công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần).

Mục đích của liên doanh và dự án: Mục đích mà các bên tìm kiếm khi thành lập liên doanh, chẳng hạn như thực hiện một dự án đầu tư hoặc thực hiện một hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thành lập pháp nhân liên doanh: Tuyên bố và thỏa thuận thành lập liên doanh hợp pháp là liên doanh theo hình thức pháp lý do các bên lựa chọn (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn). Mỗi loại công ty có các yêu cầu pháp lý riêng về vốn, thành lập công ty, các điều khoản thành lập, quản trị và hoạt động mà các bên phải tuân thủ.

Vốn góp thành lập liên doanh – vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án liên doanh: là những quy định, thỏa thuận và nghĩa vụ mà mỗi bên góp vốn điều lệ để thành lập công ty liên doanh. Bên cạnh các quỹ khởi nghiệp, còn có các quỹ đầu tư do các bên hứa hẹn đóng góp hoặc huy động để thực hiện các dự án đầu tư mà mình mong muốn.

Quyền và nghĩa vụ của các bên: Quy định quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện thỏa thuận liên doanh, thành lập liên doanh và thực hiện các dự án đầu tư trong tương lai. Việc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên có thể được thực hiện trên cơ sở xứng đáng và/hoặc theo tỷ lệ phần vốn góp của mỗi bên và có thể được các bên thỏa thuận.

Phân chia lợi nhuận: Việc chia sẻ lợi nhuận được xác định theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên trong liên doanh, phù hợp với các yêu cầu pháp lý và điều lệ thành lập của liên doanh.

Cơ cấu tổ chức và quản trị của liên doanh: Xác định cơ cấu tổ chức của liên doanh và bổ nhiệm nhân sự của mỗi bên vào các bộ phận điều hành, quản lý và điều hành thích hợp của liên doanh. phù hợp với quy định của pháp luật.

Hệ thống tài chính, báo cáo và các vấn đề liên quan: Thiết lập hệ thống tài chính, kế toán, tiền tệ, kiểm toán và bảo hiểm áp dụng cho công ty và các dự án đầu tư theo yêu cầu của pháp luật. pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng và hoạt động công ty: Xác định các trường hợp chấm dứt Hợp đồng và chấm dứt hoạt động đối với các dự án liên doanh, liên kết đầu tư.

Giải quyết tranh chấp, bế tắc: Thiết lập cơ chế tòa án để giải quyết các tranh chấp, tranh chấp, bế tắc phát sinh giữa các bên trong quá trình vận hành liên doanh, dự án đầu tư.

Hợp đồng liên doanh với nước ngoài

Nội dung của mẫu hợp đồng liên doanh với nước ngoài

Hợp đồng liên doanh mới nhất bao gồm những phần nội dung cơ bản như sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Thời gian, địa điểm xác lập hợp đồng
 • Thông tin cơ bản về các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng liên doanh
 • Tên công ty
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty
 • Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tổng số vốn pháp định và số vốn đầu tư của công ty
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Cơ chế quản lý và tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp liên doanh
 • Tỷ lệ phân chia lỗ, lãi và trách nhiệm chịu rủi ro của mỗi bên tham gia ký kết hợp đồng liên doanh
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên khi tham gia hợp đồng
 • Cách thức giải quyết nếu như có các tranh chấp xảy ra
 • Các thỏa thuận khác (nếu có)
 • Hiệu lực của hợp đồng
 • Một số nội dung thỏa thuận khác v.v…
 • Ký tên, đóng dấu xác nhận đồng ý với những thỏa thuận trên của các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng liên doanh

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng liên doanh cần lưu ý những điều sau:

Tại mục “Thông tin cơ bản của bên ký kết hợp đồng liên doanh”, bạn cần cung cấp các thông tin cơ bản như tên cơ quan, địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email liên hệ, số tài khoản ngân hàng, tên pháp lý của cơ quan. Đại diện của công ty ký kết, v.v.

Tại mục “Loại hình doanh nghiệp”, bạn và bạn của mình có thể lựa chọn các hình thức khác nhau để thành lập doanh nghiệp liên doanh như: Ví dụ: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai nhân viên trở lên, công ty hợp danh, v.v.

Tại mục ngành nghề kinh doanh”, lựa chọn hoạt động kinh doanh phù hợp, không thuộc các hoạt động kinh doanh bị cấm, căn cứ vào khả năng tài chính và thế mạnh của các nhà điều hành kinh tế tham gia thành lập liên doanh không phải các ngành nghề bị cấm

Phần “Tổng số vốn đầu tư của công ty” liệt kê tổng số vốn đầu tư của mỗi bên, số vốn cổ phần và số tiền đóng góp cụ thể.

Câu hỏi thường gặp:

Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng liên doanh?

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia thỏa thuận liên doanh thì nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện thỏa thuận liên doanh nêu trên.
Nếu bên tham gia hợp đồng là pháp nhân Việt Nam thì công ty được thành lập theo quy định của Bộ luật Thương mại Việt Nam hiện hành.
Thỏa thuận liên doanh sẽ có hiệu lực khi được cấp phép đầu tư sau khi đáp ứng đủ các điều kiện và cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam.

Hình thức của hợp đồng liên doanh với nước ngoài là gì?

Hợp đồng liên doanh phải được lập thành văn bản, do đại diện hợp pháp của các bên ký nháy vào từng trang, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) vào trang cuối. Hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết