fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án

Ngày nay, các xã hội hiện đại và tiến bộ đang chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động hợp tác. Các chủ thể phải giao kết hợp đồng khi thực hiện hoạt động này. Thỏa thuận hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Trước khi tham gia hợp tác đầu tư, các bên phải chia sẻ rõ ràng lợi ích của mình. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng hợp tác đầu tư dự án trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư dự án

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác đầu tư

Thỏa thuận hợp tác đầu tư có các đặc điểm sau:

Nội dung của thỏa thuận hợp tác kinh doanh do các bên xây dựng để thực hiện và hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Các bên ràng buộc quyền và nghĩa vụ của mình vào hợp đồng.

Hiệp định Hợp tác đầu tư mang tính song vụ.

Hình thức của hợp đồng không có giá trị ràng buộc, kể cả bằng lời nói hay bằng văn bản. Để tránh những bất đồng về sau, các bên có thể thỏa thuận bằng văn bản thể hiện rõ ý chí của các bên. Đối tượng của thỏa thuận hợp tác đầu tư:

Về mục đích của thỏa thuận đầu tư, pháp luật quy định đối tượng của thỏa thuận hợp tác là nhà đầu tư. Thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết giữa các nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư của công ty bao gồm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư được định nghĩa tại Điều 18, 19 và 20 Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Nhà đầu tư trong nước là cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam có cổ đông hoặc thành viên không phải là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Nhà đầu tư nước ngoài là công dân nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài

Có thể thấy, mọi tổ chức, cá nhân dù là nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, nhà nước hay tư nhân đều có thể trở thành đối tượng đầu tư trên cơ sở “thỏa thuận hợp tác”.

Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án

Nội dung mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư dự án

Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án có thể được giao kết bằng miệng hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên hợp thức hóa hợp đồng rõ ràng bằng văn bản để tránh tranh chấp. Do đó, nội dung của mẫu thỏa thuận đầu tư dự án cần như sau:

Căn cứ soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư

Khi soạn thảo hợp đồng hay rà soát hợp đồng thì căn cứ soạn thảo là phần mục nội dung quan trọng. Ở đây, mẫu hợp đồng cần ghi rõ các căn cứ soạn thảo gồm:

 • Bộ luật dân sự năm 2015
 • Căn cứ tình hình năng lực, nhu cầu các bên tham gia
 • Căn cứ trên tinh thần, thiện chí hợp tác của các bên tham gia.

Thông tin các bên tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư như hợp đồng tư vấn đầu tư hay một dạng hợp đồng thương mại khác không thể thiếu thông tin về các bên. Cụ thể, thỏa thuận dữ liệu của mỗi bên thường sẽ bao gồm:

 • Thông tin về tên công ty
 • Thông tin về tên của người đại diện công ty và chức vụ của họ
 • Thông tin về địa chỉ trụ sở
 • Thông tin liên hệ: Điện thoại, số tài khoản, email,…

Mỗi công ty tham gia thỏa thuận được gọi là một bên của hợp tác xã, chẳng hạn như bên A, B, C, v.v. Do đó, mỗi bên phải cung cấp đầy đủ thông tin trong thỏa thuận hợp tác đầu tư. Bạn có thể xem thêm hình ảnh bên dưới.

Điều khoản các bên đồng ý khi tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư

Nội dung chính là các điều khoản đàm phán giữa các bên. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến hợp tác giữa các bên phải được xác định trong hợp đồng. Trong đó, những thông tin cần thiết có trong hợp đồng bao gồm:

 • Mục tiêu hợp tác giữa các bên khi tham gia
 • Phạm vi, định hướng hợp tác giữa các bên tham gia
 • Thời hạn của hợp đồng hợp tác
 • Số vốn góp, tài sản góp của các bên trong hợp đồng
 • Lợi nhuận phân chia giữa các bên tham gia hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Nguyên tắc về tài chính
 • Điều hành hoạt động kinh doanh
 • Điều khoản chung
 • Hiệu lực hợp đồng

Ngoài ra, mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư còn có nhiều nội dung liên quan khác. Ví dụ như chi tiết chữ ký của hai bên hay ngày ký kết hợp đồng, v.v. Tuy nhiên, trên thực tế, hình thức của hợp đồng được thay đổi dựa trên sự thỏa thuận của các bên với dự án thực hiện.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng hợp tác đầu tư là ai?

Đối tượng đầu tư của hợp đồng BCC là nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng có thể bao gồm đại diện của hai bên, một đối tượng hoặc nhiều bên tùy thuộc vào số lượng đại diện muốn tham gia hợp tác kinh doanh, những người muốn trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ ghi trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không?

Theo quy định của pháp luật dân sự xác định hình thức của hợp đồng, hợp đồng dân sự có thể được chấm dứt bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng các biện pháp do luật định mà không xác lập nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng.
Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật quy định việc giao kết hợp đồng phải bằng văn bản thì phải được công chứng, chứng thực và theo quy định của pháp luật (nếu không công chứng thì việc xác nhận hợp đồng vô hiệu).
Thỏa thuận hợp tác đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật dân sự. Pháp luật hiện hành không bắt buộc hợp đồng phải được công chứng, chứng thực. Vì vậy, các thỏa thuận hợp tác đầu tư không nhất thiết phải công chứng nhưng vẫn có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết