fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng gửi giữ tài sản là một loại hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp các bên thỏa thuận không phải trả tiền công.

Hợp đồng gửi giữ hàng hóa là loại hợp đồng dân sự phổ biến. Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận tài sản từ bên gửi giữ để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi giữ phải trả một khoản phí cho việc gửi giữ tài sản. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng gửi giữ tài sản trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng gửi giữ tài sản

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng song vụ

Bên đại lý có quyền yêu cầu bên gửi giữ lại tài sản gửi giữ và trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng hoặc khi có yêu cầu. Bên gửi giữ có quyền yêu cầu bên gửi giữ lấy tài sản khi hết hạn hợp đồng và trả tiền đặt cọc tài sản theo thỏa thuận.

Đối với các hợp đồng không có bồi thường, người gửi hàng phải thông báo cho nhà nước về tài sản. Bên nhận có nghĩa vụ bảo quản tài sản, tránh để mất mát, hư hỏng.

Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù

Nếu hợp đồng đặt cọc tài sản mà người quản lý nhận được hoa hồng, thì đó là hợp đồng bồi thường. Nếu người cầm giữ không nhận được tiền bồi thường cho việc sở hữu tài sản, thì đó là một hợp đồng không được bồi thường.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gửi giữ tài sản

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng gửi giữ tài sản cần lưu ý những điều sau:

Quyền và nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Điều 557 BLDS quy định bên giữ có nghĩa vụ sau:

ảo quản vật phẩm như đã thỏa thuận và trả lại cho người gửi trong tình trạng như ban đầu.

Phương thức cất giữ tài sản chỉ được thay đổi nếu việc thay đổi đó là cần thiết để bảo quản tài sản tốt hơn, nhưng khi có thay đổi phải thông báo ngay cho bên gửi.

Thông báo ngay cho người gửi rằng có nguy cơ hư hỏng hoặc phá hủy vật phẩm do tính chất của vật phẩm và yêu cầu người gửi được thông báo về cách xử lý trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu người gửi không trả lời trong khoảng thời gian này, chủ sở hữu có quyền thực hiện các bước cần thiết để lưu trữ và yêu cầu người gửi thanh toán chi phí.

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu hàng hóa ủy thác cho chúng tôi bị mất mát, hư hỏng do lỗi sơ suất của khách hàng thì chúng tôi phải bồi thường thiệt hại. Sơ suất của người nhận là khi người đó không thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc vô ý để người khác chiếm đoạt tài sản. Không bảo quản tài sản và thực hiện đúng yêu cầu bảo quản, làm ướt tài sản, làm hư hỏng, mất mát tài sản. Trong trường hợp bất khả kháng, chủ sở hữu không có nghĩa vụ bồi thường.

Sau khi kết thúc hợp đồng, chủ sở hữu phải trả lại tài sản cho bên gửi. Nếu quá thời hạn thanh toán mà tài sản bị hư hỏng, mất mát do người quản lý không thanh toán thì phải bồi thường trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp bất khả kháng.

Quyền của bên giữ tài sản

Theo quy định tại Điều 558 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu tài sản có các quyền sau đây:

Sau khi nhận tài sản, chủ sở hữu có quyền yêu cầu bên gửi thông báo về tình trạng, số lượng, chất lượng và cách bảo quản tài sản, đặc biệt là những tài sản độc hại, nguy hiểm cho con người.

Người gửi phải thu hồi tài sản trong quá trình gửi, nhưng sẽ có rủi ro tài sản bị hư hỏng.

Yêu cầu bên gửi bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng.

Nếu tiền đặt cọc không được thanh toán, chúng tôi sẽ yêu cầu người gửi thanh toán chi phí hợp lý để bảo trì tài sản.

Luôn yêu cầu người ký gửi đến nhận tài sản. Tuy nhiên, đối với việc lưu trữ vô thời hạn, phải thông báo trước cho người gửi một cách hợp lý.

Để bảo vệ quyền lợi của người gửi, bất kỳ tài sản thế chấp nào có nguy cơ bị hư hỏng hoặc phá hủy, thông báo cho người gửi về sự việc này và trả cho Người gửi tiền số tiền thu được từ việc bán tài sản trừ đi các chi phí hợp lý, để bán bất động sản;

Yêu cầu người gửi nhận hàng đúng thời hạn và thanh toán phí đã thỏa thuận hoặc phí hợp pháp. Nếu Người gửi tiền không thanh toán các thiệt hại hoặc bồi thường thiệt hại, Người quản lý có quyền giữ tài sản cho đến khi nhận được khoản thanh toán đầy đủ.

Quyền và nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Nghĩa vụ của bên gửi tài sản được quy định tại điều 555 BLDS, cụ thể:

  • Khi giao tài sản, bên gửi phải thông báo ngay cho bên gửi giữ về tình trạng của Tài sản và thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo quản tài sản gửi giữ; nếu bên gửi không báo trước mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy, hư hỏng do không bảo quản đúng cách thì bên gửi giữ phải chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  • Phải trả đủ tiền công, nhận hàng đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận, trả chi phí lưu giữ hàng hoá, nếu hợp đồng có quy định phải bồi thường.
  • Trong trường hợp lấy lại tài sản trước thời hạn thì phải trả đủ tiền lương theo thỏa thuận.
  • Trong trường hợp người gửi chậm nhận hàng thì phải trả chi phí bảo quản và tiền công cho người nhận để giữ hàng trong thời gian chậm nhận hàng.

Quyền của bên gửi tài sản

Điều 556 BLDS quy định bên gửi tài sản có những quyền sau:

  • Yêu cầu chủ sở hữu trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng
  • Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo cho bên gửi giữ một thời gian hợp lý.
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên gửi giữ làm mất, hư hỏng hàng hóa gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
  • Yêu cầu chủ sở hữu chăm sóc tốt tài sản.

Câu hỏi thường gặp:

Trường hợp nào chấm dứt hợp đồng gửi giữ tài sản?

Hợp đồng đặt cọc chấm dứt trong các trường hợp sau:
hết hạn hợp đồng
Một trong các bên chấm dứt hợp đồng, yêu cầu chấm dứt hợp đồng vì thiếu điều kiện đặt cọc
Tài sản bị hủy hoại, mất mát do trở ngại khách quan

Đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản là bao lâu?

Đối tượng của hợp đồng cầm giữ là tài sản đang lưu thông tự do. Đối với hàng khó bảo quản, hàng dễ cháy nổ, độc hại… chủ hàng phải đóng gói theo quy định. Bên nhận tài sản phải có đầy đủ cơ sở vật chất như kho tàng, bến bãi, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy để bảo đảm an toàn cho tài sản, phòng ngừa rủi ro xảy ra. Đối tượng của hợp đồng gửi giữ có thể là động sản hoặc bất động sản

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết