fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng giới thiệu việc làm

Tìm việc và nhu cầu tuyển dụng lao động là hai nhu cầu phổ biến và bức thiết hiện nay. Các trung tâm việc làm được sử dụng bởi các công ty và cá nhân có nhu cầu thuê lao động để tìm kiếm công nhân. Các trung tâm kinh doanh đã đăng ký cung cấp dịch vụ việc làm cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tìm kiếm người lao động. Sau đó, để giải quyết vấn đề tuyển dụng lao động, hai bên sẽ ký kết hợp đồng giới thiệu việc làm. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm trong bài viết dưới đây nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm

Hợp đồng giới thiệu việc làm là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa bên mời làm việc và bên có yêu cầu tuyển dụng. Hợp đồng được giao kết để xác nhận và sửa chữa các thỏa thuận của các bên sau khi giao kết hợp đồng. Đây cũng là văn bản pháp lý cao nhất ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp, thỏa thuận phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.

Những người tham gia ký kết hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015:

Cho cá nhân:

 • Tất cả các hợp đồng dân sự có thể được thực hiện bởi những người trên 18 tuổi và có năng lực pháp luật, và họ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.
 • Người đủ 15 tuổi, đủ 18 tuổi có thể giao kết hợp đồng nếu tự mình có khả năng thực hiện hợp đồng đó.
 • Người chưa đủ 16 tuổi tham gia hợp đồng có giá trị thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu.

Đối với pháp nhân:

 • Tổ chức hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: sở hữu tài sản, chịu trách nhiệm bằng tài sản sở hữu và tham gia độc lập vào các quan hệ pháp luật.
 • Khi giao kết hợp đồng dân sự, các bên phải tuân thủ nguyên tắc hoàn toàn tự chủ. Không bên nào được ép buộc bên kia giao kết và thực hiện hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng giới thiệu việc làm

Hợp đồng giới thiệu việc làm

Phần đầu tiên là thông tin của các bên trong hợp đồng. Bạn phải ghi đầy đủ thông tin về bên (người, chức danh, địa chỉ, số điện thoại) và Trung tâm Giới tính mà bạn muốn tuyển dụng lao động. Cơ quan Việc làm hoặc Cơ quan Việc làm (Đại diện). tên, số điện thoại, địa chỉ)

Điều 1. Nghĩa vụ thông báo của người dự định sử dụng lao động phải thông báo tổng số lượng, tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, v.v. của người lao động sẽ được sử dụng. Ngoài ra còn có thông tin về nơi làm việc. Vị trí, thời hạn hợp đồng lao động, thời gian thử việc, điều kiện làm việc, tiền lương và các quyền lợi khác (nếu có). Thông báo này giúp các cơ quan giới thiệu việc làm dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những người lao động đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Điều 2 Các bên thoả thuận về thời gian và phương thức đặt cọc. Chỉ định thông tin về phương pháp sắp xếp, khi nào công việc sẽ được thực hiện, nơi nó sẽ được thực hiện và cách thanh toán phí. Vị trí việc làm.

Điều 3 Quy định về Trách nhiệm của Trung tâm Việc làm (hoặc Cơ quan Việc làm): Trách nhiệm đối tác của Cơ quan Việc làm dựa trên Đơn đăng ký của Cơ quan Việc làm và Lệnh của Cơ quan Việc làm.

Điều 4. Trách nhiệm của bên muốn sử dụng lao động: Ghi rõ trách nhiệm này trong hợp đồng. Thông báo kết quả tuyển dụng lao động sau khi giao kết hợp đồng lao động. Nếu không, xin vui lòng nói rõ lý do. Tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các thỏa thuận cụ thể với Bên B trong Hợp đồng này. Thông báo cho Bên B để người lao động (do Bên B cung cấp) về việc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng lao động của người lao động đã thuê trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động. Các biện pháp và lý do chấm dứt…

Điều 5 Cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể tự thỏa thuận, thương lượng. Tuy nhiên, nếu không thể phân xử được thì tranh chấp có thể được đưa ra tòa án để giải quyết.

Sau khi đọc lại hợp đồng và đồng ý với các điều khoản trên, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Hợp đồng được lưu giữ thành nhiều bản và các bên có trách nhiệm lưu giữ các hợp đồng này vì những lý do thực tế. thực hiện hợp đồng; Ngoài ra, điều khoản hiệu lực của hợp đồng cũng được ghi trong hợp đồng kể từ thời điểm hai bên phải cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng để tránh những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có.

Lưu ý khi ký các dạng hợp đồng giới thiệu việc làm

Khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ nhân sự, hợp đồng giới thiệu việc làm, các bên cần đặc biệt lưu ý các điều kiện sau:

 • Điều kiện hoạt động cụ thể của ngành theo thỏa thuận.
 • Điều kiện nhân sự, chất lượng nhân sự, thiết lập mục tiêu.
 • Cam kết của nhân viên, số giờ làm việc tối thiểu.
 • Phí môi giới, Phương thức thanh toán, Điều khoản thanh toán.
 • Trách nhiệm pháp lý, Vi phạm hợp đồng, Bồi thường, Giá ước tính.
 • Hiệu quả, hiệu lực vô hiệu, hiệu lực phụ.
 • Bí mật Thương mại, Thông tin Nội bộ.
 • Quyền của Người lao động, Quyền và Nghĩa vụ của các Bên.

Bài viết trên đây đã giới thiệu đến bạn đọc hợp đồng giới thiệu việc làm. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu và tải xuống mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm trong bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi thường gặp

Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới việc làm như thế nào?

Việc thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến trọng tài được điều chỉnh bởi:
Trừ khi có thỏa thuận khác, trọng tài viên sẽ chịu mọi chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc phân xử trọng tài, ngay cả khi việc phân xử trọng tài không dẫn đến bất kỳ kết quả nào cho trọng tài viên.

Người môi giới có quyền hưởng thù lao môi giới việc làm không?

Điều 154 Bộ luật Thương mại 2015.
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền nhận tiền môi giới phát sinh kể từ thời điểm các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.
Trường hợp không có thoả thuận thì tiền hoa hồng môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết