fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Như chúng ta đã biết, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm thực hiện các nghĩa vụ và quyền đã thỏa thuận giữa các bên và có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết. Hiện nay, các hợp đồng như hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại rất phổ biến và thú vị. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp cho bên nhận dịch vụ quảng cáo dịch vụ theo hình thức thống nhất, định sẵn và nhận một khoản phí; bên nhận dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ theo hợp đồng. Học viện đào tạo pháp chế xin giới thiệu đến bạn đọc hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Mục đích của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là văn bản tạo lập mối quan hệ hợp đồng giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại. Hợp đồng là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên, đáp ứng nhu cầu của cả hai bên, bên sử dụng dịch vụ muốn thuê quảng cáo thương mại thì bên cung cấp dịch vụ được phép thực hiện dịch vụ của mình.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là cơ sở để xác lập hợp đồng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Các bên bảo đảm quyền và lợi ích của nhau, việc thực hiện nghĩa vụ của bên này bảo đảm quyền của bên kia và ngược lại.

Căn cứ pháp lý để khởi kiện giải quyết tranh chấp là hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, trong đó các bên thỏa thuận, nếu có tranh chấp thì các bên lựa chọn phương thức giải quyết được ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Nội dung của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo có thể bao gồm các nội dung sau:

Đối tượng của hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ này là công việc cụ thể liên quan đến quảng cáo thương mại cho bên thuê dịch vụ. Sau khi thỏa thuận về các nội dung liên quan đến dịch vụ, phải thống nhất các nội dung đó, bao gồm thỏa thuận về hình thức, phương tiện quảng cáo; địa điểm hoạt động, nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ, v.v.

 • Phí và lệ phí dịch vụ;
 • Dữ liệu và tài liệu cần cung cấp để cung cấp dịch vụ
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Quyền sở hữu trí tuệ;
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận, bổ sung các nội dung khác vào hợp đồng mà không trái pháp luật. Trong trường hợp các bên không có hợp đồng hoặc thỏa thuận

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Cho biết ngày thực hiện hợp đồng;

Dữ liệu của chủ hợp đồng: Người sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ phải cung cấp tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế, số tài khoản, người đại diện, chức vụ;

Các bên trong hợp đồng là bên thuê quảng cáo và bên nhận dịch vụ quảng cáo. Các bên cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết như sau: tên, địa chỉ, người đại diện (nếu là tổ chức), thông tin người đại diện, số tài khoản…

Xác định nội dung công việc mà các bên đã thỏa thuận trước đó;

Các Bên thừa nhận cụ thể nội dung của Dịch vụ Quảng cáo; các hình thức quảng cáo (bản tin, bài viết trên báo hoặc hình ảnh, video trên truyền hình); Phương thức quảng cáo; Phương tiện quảng cáo;

Ghi lại phí dịch vụ, phí quảng cáo, phí tài liệu, các chi phí và lệ phí khác;

Các bên thỏa thuận mức phí dịch vụ bao gồm: Phí dịch vụ quảng cáo; Chi phí nguyên vật liệu; các khoản chi phí khác (nếu có).

Hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ ngày ký hoặc từ ngày các bên đã thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Quảng cáo, các bên quy định quyền và nghĩa vụ của các bên cho phù hợp.
 • Bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng
 • Các bên xác định mức bồi thường và các trường hợp được bồi thường; Phạt vi phạm và Phí vi phạm. Xin lưu ý phí phá vỡ không vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng. Giải quyết tranh luận
 • Các bên thống nhất phương thức và hành động giải quyết tranh chấp.

Điều kiện khác

Các bên có thỏa thuận các điều kiện khác nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Một số điều khoản khác như:

 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của hai bên;
 • Chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Điều kiện chung và hướng dẫn ứng dụng.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn soạn thảo để thực hiện một các chính xác nhất nhé!

Câu hỏi thường gặp

Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

Các thỏa thuận về dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc dưới hình thức khác có hiệu lực pháp lý tương đương theo Điều 110 của Bộ luật Thương mại 2005.

Các loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại hiện nay có những loại nào?

Có hai loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:
Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo theo đó bên cung cấp dịch vụ có thể đảm nhận một phần hoặc toàn bộ giai đoạn quảng cáo thương mại (bao gồm cả việc công bố dịch vụ quảng cáo).
Thỏa thuận quảng cáo: có nghĩa là thỏa thuận dịch vụ quảng cáo, theo đó Nhà cung cấp dịch vụ là một tổ chức hoặc cá nhân dưới sự chỉ đạo của mình sử dụng tài liệu quảng cáo để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo tới công chúng. Điều này bao gồm các tổ chức tin tức, nhà xuất bản, chủ sở hữu trang web, nhà tổ chức chương trình văn hóa và thể thao cũng như các tổ chức và cá nhân khác sử dụng các công cụ quảng cáo.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết