fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng gia công

Gia công sản phẩm được định nghĩa là công việc tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người từ các vật liệu khác nhau. Bằng việc thuê hoặc đặt gia công, các bên ký kết gia công theo quy định. Gia công là cụm từ phổ biến thường được nhắc đến trong lĩnh vực sản xuất. Nếu bên kia không đáp ứng được yêu cầu trong khâu sản xuất thì phải thuê các đơn vị gia công đặc biệt giúp sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Vì vậy, hợp đồng gia công là cơ sở pháp lý giúp hai bên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc hợp đồng gia công.

Tải xuống mẫu hợp đồng gia công

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gia công

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng gia công cần lưu ý những điều sau:

Một hợp đồng đề cập đến những điều khác nhau và cả hai bên đều có vai trò quan trọng để ký kết hợp đồng.

Phần thứ nhất trình bày các bên trong hợp đồng: các bên cần được ghi rõ ràng, đầy đủ và càng chi tiết càng tốt. Thông tin trong hợp đồng phải chính xác như trong tài liệu gốc.

Nội dung cũng là một phần rất quan trọng. Văn bản yêu cầu các bên đồng ý đặt tên cho các điều khoản hợp lý nhất có thể.

 • Điều 1: Đây là mệnh đề chỉ đối tượng mà bên thuê bao yêu cầu bên xử lý thực hiện. Khách hàng phải ghi rõ tên sản phẩm và thông tin đóng gói.
 • Điều 2: Để tránh vi phạm, cần quy định số lượng, chất lượng, địa điểm và kho chứa hàng hóa cho mỗi bên
 • Điều 3: Phần này phải ghi rõ ngày sản xuất và ngày khách hàng phải nhận và kiểm tra sản phẩm.
 • Điều 4: Các bên khi thỏa thuận xử lý phải ghi rõ các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình để bên kia tôn trọng, không tác động.
 • Điều 5: Trong điều kiện thanh toán này, các bên thỏa thuận phương thức thanh toán, có thể là thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Một khi vấn đề được thỏa thuận, nó được cố định trong hợp đồng.
Hợp đồng gia công

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

Nhà thầu phụ có thể là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu cho bên nhận gia công.

Nghĩa vụ của bên đặt gia công

Theo quy định tại điều 544 BLDS, bên đặt gia công có nghĩa vụ sau:

 • Giao nguyên vật liệu cho bên nhận gia công đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm đã thỏa thuận; gửi các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xử lý. Chất lượng của nguyên liệu phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Nếu khách hàng giao nguyên phụ liệu cao cấp không đúng với những gì đã thỏa thuận và làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa thì bên nhận gia công không chịu trách nhiệm, trường hợp hư hỏng phải bồi thường. Vật liệu có thể được giao một hoặc nhiều lần, nhưng phải đúng thời hạn
 • Tư vấn cho bên nhận gia công về việc thực hiện hợp đồng.
 • Phí được thanh toán khi nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu không thoả thuận được về mức thù lao thì áp dụng mức tiền công bình quân để tạo ra sản phẩm cùng loại tại nơi gia công và tại thời điểm trả công.
 • Nhận hàng đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận.
 • Trường hợp bên nhận gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có quyền gửi sản phẩm về bảo quản và phải thông báo ngay cho khách hàng. Nghĩa vụ giao hàng được hoàn thành nếu các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng và khách hàng được thông báo về điều đó. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến tiền gửi.
 • Bên nhận gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro về thời gian chậm trễ kể cả sản phẩm được làm từ nguyên liệu của bên nhận gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Quyền của bên đặt gia công

Theo quy định tại Điều 545 Bộ luật Dân sự, bên xử lý có các quyền sau:

 • Yêu cầu bên nhận gia công thực hiện đúng hợp đồng. Nếu bên nhận gia công vi phạm nghĩa vụ và gây thiệt hại thì bên nhận gia công có quyền hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Yêu cầu người bảo trì giao hàng đúng thời gian, đúng chất lượng, số lượng,..
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên nhận gia công vi phạm cơ bản hợp đồng.
 • Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng và bên nhận gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không sửa chữa được trong thời hạn đã thỏa thuận thì bên nhận gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Rà soát, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng hàng gia công

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

Quyền và nghĩa vụ của bên nhân gia công là điều khoản không thể thiếu trong HĐGC

Nghĩa vụ của bên nhận gia công

Điều 546 BLDS quy định bên nhận gia công có nghĩa vụ sau:

 • Lưu trữ nguyên vật liệu do nhà thầu phụ cung cấp. trường hợp làm hư hỏng, mất mát thì phải bồi thường.
 • Thông báo cho khách hàng về việc đổi vật liệu khác nếu chất lượng không đảm bảo; từ chối gia công nếu bạn biết hoặc phải biết rằng việc sử dụng nguyên liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hiểm cho xã hội.
 • Giao sản phẩm cho nhà thầu phụ đúng số lượng, chất lượng, quy cách, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Giữ bí mật thông tin về quy trình sản xuất và sản phẩm được tạo ra.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng do nguyên vật liệu do nhà thầu phụ cung cấp hoặc do chỉ dẫn bất hợp lý của khách hàng.
 • Trả lại những vật tư còn lại cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
 • Giao sản phẩm đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Chịu trách nhiệm về những nỗ lực đã thực hiện để hoàn thành hợp đồng, nếu có sự cố làm hư hỏng sản phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu người chế biến phải tự mua nguyên liệu thì phải chịu phần nguyên liệu hư hỏng.

Quyền của bên nhận gia công

Pháp luật quy định quyền của bên nhận gia công tại Điều 547 BLDS, cụ thể:

 • Yêu cầu khách hàng giao vật tư đúng chất lượng, số lượng, thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. Nếu trong hợp đồng gia công có thỏa thuận về thời hạn bảo hành sản phẩm thì bên nhận gia công phải sửa chữa, thay thế sản phẩm do mình gia công trong thời hạn bảo hành. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng phát hiện chất lượng nguyên liệu không đảm bảo, có thể gây thiệt hại cho các bên thì bên nhận gia công phải thông báo cho khách hàng về việc đổi nguyên liệu hoặc có quyền rút lại hợp đồng nếu khách hàng không thực hiện được nguyện vọng đổi trả nguyên kiện.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ chối những chỉ dẫn không hợp lý của khách hàng, nếu xác định những chỉ dẫn đó có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng.
 • Yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ tiền lương theo thời gian và phương thức đã thỏa thuận.

Câu hỏi thường gặp:

Loại hàng hóa nào được phép gia công?

Theo Điều 180 Luật Thương mại 2005, hàng gia công phải đáp ứng các điều kiện sau:
Lệnh cấm buôn bán không bao gồm các hàng hóa đã qua chế biến như: Ma túy; hóa chất khoáng sản; mẫu vật động thực vật hoang dã… theo quy định.
Hàng gia công thuộc diện cấm buôn bán, cấm kinh doanh chỉ được gia công nếu thương nhân nước ngoài gia công đưa ra nước ngoài tiêu thụ và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ: vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, quân trang; sản phẩm mật mã dùng để bảo vệ bí mật nhà nước; gỗ tròn, toàn bộ là gỗ từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;…
Các loại hàng cấm như: hàng đã qua sử dụng gồm: hàng dệt may, giày dép, quần áo; thiết bị điện tử; làm mát;

Đối tượng của hợp đồng gia công là gì?

Theo quy định tại Điều 543 BLDS 2015 thì đối tượng của hợp đồng gia công là đối tượng được các bên thoả thuận hoặc xác định trước theo hình thức, tiêu chuẩn do pháp luật quy định. Vật phẩm là sản phẩm, hàng hóa do bên thầu phụ đặt hàng trên cơ sở hợp đồng. Màu sắc của sản phẩm này có thể do khách hàng quy định hoặc do nhà chế biến cung cấp và được khách hàng chấp nhận. Màu sắc các bên sử dụng không được trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết