fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực thương mại, trong đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ quảng cáo cho bên nhận dịch vụ theo một thể thức thống nhất. Đặt và nhận tiền bồi thường. Bên nhận dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền công đã thỏa thuận cho bên cung ứng dịch vụ. Học viện đào tạo pháp chế ICA cung cấp các mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại để khách hàng tham khảo và áp dụng.

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Mục đích của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là văn bản xác lập quan hệ hợp đồng giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại. Hợp đồng là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên nhằm đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Nếu người sử dụng dịch vụ muốn yêu cầu quảng cáo thương mại, nhà cung cấp dịch vụ có thể vận hành doanh nghiệp dịch vụ.

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo Thương Mại là cơ sở để xác lập sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Các bên sẽ đảm bảo quyền và lợi ích của nhau, việc thực hiện nghĩa vụ của một bên sẽ đảm bảo quyền lợi của bên kia và ngược lại.

Hợp Đồng Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo là cơ sở pháp lý ghi nhận phương thức giải quyết tranh chấp do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp được quy định trong hợp đồng.

Nội dung của mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo là bắt buộc. Những điều kiện này dựa trên luật pháp quốc gia. Ngoài các điều khoản ràng buộc, Thỏa thuận còn có các điều khoản bổ sung được xác định riêng bởi cả hai bên. Dưới đây là các điều khoản cơ bản mà mọi hợp đồng quảng cáo nên bao gồm:

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 108 Bộ luật Thương mại 2005 quy định “thương nhân có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại”.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ tình trạng sở hữu trí tuệ của kết quả nghiên cứu và sản phẩm quảng cáo. Để quảng cáo, đơn vị thực hiện phải được bên cho thuê cho phép hỏi về sản phẩm. Các quy định về sở hữu trí tuệ hạn chế tình trạng cho nhà quảng cáo ăn cắp ý tưởng hoặc kinh doanh trái phép sản phẩm.

Phí và phương thức thanh toán

Điều khoản này nêu rõ các chi phí mà bên thuê phải chịu. Điều này đảm bảo lợi ích bồi thường cho nhà quảng cáo và hạn chế chi phí quá trình làm việc cao bất thường. Chi phí cơ bản bao gồm phí dịch vụ quảng cáo và chi phí sản xuất tài liệu quảng cáo.

Hợp đồng cũng sẽ ghi rõ thời hạn thanh toán (một lần hay nhiều lần) và phương thức thanh toán (chuyển khoản hay trả tiền mặt). Ngoài ra, trong hợp đồng phải ghi rõ các khoản tiền phạt và thuế phải nộp.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng quảng cáo

Bên thuê có các quyền sau:

 • Chọn định dạng xuất bản, nhà xuất bản, nội dung và tài liệu quảng cáo. Thêm vào đó phạm vi và thời lượng của quảng cáo.
 • Bạn có thể theo dõi, kiểm tra tiến độ công việc và chất lượng sản phẩm quảng cáo của khách hàng.
 • Ngoài ra, công ty nhận đặt quảng cáo phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
 • Bạn phải cung cấp cho các công ty quảng cáo thông tin họ cần để tạo nội dung và ấn phẩm quảng cáo. Thông tin này phải chính xác. Nếu không làm như vậy cấu thành một sự vi phạm hợp đồng của bên thuê.
 • Trả thù lao công bằng và đúng hạn theo quy định trong hợp đồng. Ngoài ra còn có các khoản chi phí hợp lý được khai báo trong quá trình làm việc của Bộ phận tiếp nhận quảng cáo.
 • Thực hiện các thỏa thuận khác có trong hợp đồng quảng cáo;

Quyền và nghĩa vụ của người nhận quảng cáo

Các tổ chức quảng cáo có các quyền sau:

 • Các cơ quan quảng cáo có thể được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác và trung thực về sản phẩm, dịch vụ hoặc người được quảng cáo. Những thông tin này phải hợp lý và không được vi phạm các điều khoản của hợp đồng.
 • Bạn có quyền nhận thù lao cho các dịch vụ quảng cáo và chi phí được nêu rõ ràng và hợp lý.
 • Nhà quảng cáo phải đáp ứng ba nghĩa vụ:
 • Mong muốn và yêu cầu của người thuê nhà nên được xem xét. Sản phẩm quảng cáo đòi hỏi quảng cáo phải đúng hình thức, đúng nội dung, đúng phương tiện, đúng phạm vi và đúng thời điểm. Bạn phải trình bày một cách trung thực và chính xác chi phí của tất cả hàng hóa, vật liệu và chi phí cho quá trình quảng cáo.
 • Thực hiện các thỏa thuận khác có trong hợp đồng quảng

Các điều khoản riêng của các bên trong hợp đồng quảng cáo

Đây còn được gọi là các điều khoản tùy ý của hợp đồng quảng cáo. Khi ký kết hợp đồng quảng cáo, hai bên có quyền thêm một số điều khoản và điều kiện để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. Điều này sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện quảng cáo. Dưới đây là ba thuật ngữ thường được thêm vào các mẫu thỏa thuận chứng thực:

 • Quy tắc bảo mật thông tin cho cá nhân, tổ chức, công ty, sản phẩm, v.v.
 • Điều khoản chuyển nhượng cho bên thứ ba, chuyển nhượng hợp đồng. Điều khoản giao tiếp giữa các bên.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Cho biết ngày thực hiện hợp đồng.

Thông tin về đối tượng của hợp đồng:

 • Người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ sẽ cho biết tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, số tài khoản, người đại diện và chức danh.
 • Hãy nêu rõ nội dung công việc mà hai bên đã thống nhất trước.
 • Biết tổng chi phí dịch vụ, phí quảng cáo, chi phí vật chất, chi phí linh tinh và các khoản thanh toán.
 • Thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận bắt đầu vào ngày ký hoặc khoảng thời gian do các bên thỏa thuận.

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo là gì?

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến của người bán lẻ nhằm thông báo cho khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của họ. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại được soạn thảo nhằm giúp các bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình thực hiện.
Theo Điều 110 Bộ luật Thương mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý.

Có những loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại nào?

Có hai loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:
Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo:
Một thỏa thuận dịch vụ quảng cáo theo đó bên cung cấp dịch vụ có thể tiếp quản một phần hoặc toàn bộ hoạt động quảng cáo thương mại (bao gồm cả việc đặt quảng cáo).
Cho thuê quảng cáo:
Nhà cung cấp dịch vụ là tổ chức, cá nhân giới thiệu sản phẩm quảng cáo tới công chúng sử dụng phương tiện quảng cáo dưới sự chỉ đạo của mình, bao gồm tổ chức đưa tin, nhà xuất bản, chủ sở hữu trang thông tin điện tử, đơn vị tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao có nghĩa là Thỏa thuận dịch vụ quảng cáo và các phương tiện quảng cáo khác mà tổ chức, cá nhân sử dụng.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết