fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ lữ hành

Nhu cầu đi du lịch của con người ngày càng cao. Các cá nhân, công ty, cơ quan có thể lựa chọn đi du lịch độc lập hoặc đăng ký tour thông qua công ty dịch vụ du lịch. Hiện nay, ngành du lịch nước ta đang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế quan trọng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước. Vì vậy, nhà nước ban hành các quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ du lịch cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia trong việc ký kết hợp đồng. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng dịch vụ lữ hành trong bài viết sau đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống hợp đồng dịch vụ lữ hành

Điều kiện để một công ty được hoạt động dịch vụ du lịch

Căn cứ vào Điều 31 Luật Du lịch 2017 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

3. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. Chính phủ quy định chi tiết về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này.

5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Hợp đồng dịch vụ lữ hành

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ lữ hành

Để hoàn thiện khi soạn thảo, rà soát hợp đồng du lịch này, bạn cần lưu ý các nội dung sau đây:

  • Thông tin từ các bên: Để cá nhân hóa các chủ đề này, cần nêu rõ thông tin của các bên trong quan hệ hợp đồng làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm trong phạm vi thực hiện hợp đồng.
  • Nội dung hợp đồng: Hai bên phải thống nhất về nội dung công việc sẽ thực hiện, nội dung, phương pháp, địa điểm, thời gian… của dịch vụ du lịch.
  • Số lượng khách, giá dịch vụ, phương thức thanh toán: phải nêu rõ để đảm bảo việc xử lý hợp đồng được thông suốt và quyền lợi của các bên.
  • Thời gian cần thiết để thực hiện: nêu rõ thời gian cần thiết để thực hiện các hoạt động du lịch theo Hiệp định này.
  • Một số quyền và nghĩa vụ của các bên: Tùy theo hợp đồng cụ thể và loại hình du lịch, các bên sẽ thỏa thuận những điều khoản nhất định về quyền và nghĩa vụ sẽ được tóm tắt trong hợp đồng. Đảm bảo cơ sở thực hiện hợp đồng và làm rõ các tranh chấp. Các điều khoản khác: Các bên cũng có thể thỏa thuận thêm những nội dung liên quan khác theo thỏa thuận giữa các bên, chẳng hạn như: Bảo hiểm cá nhân, phạt vi phạm, bồi thường, giải quyết tranh chấp, v.v.

Trong hợp đồng du lịch, các bên có quyền thỏa thuận những điều khoản mà mình mong muốn. Bạn có thể đặt các điều kiện như trên.

Ngoài ra, bất kỳ điều kiện liên quan nào khác mà các bên cho là cần thiết để thực hiện hợp đồng đều có thể được thương lượng.

Tuy nhiên, nội dung hợp đồng đã thỏa thuận không được vi phạm bất kỳ điều cấm nào của pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội.

Câu hỏi thường gặp

Hình thức hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng du lịch là một loại hợp đồng dân sự. Thiết kế hợp đồng này đáp ứng các yêu cầu của pháp luật dân sự về hiệu lực của hợp đồng.
Pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định cụ thể nào liên quan đến việc thiết kế hợp đồng du lịch. Vì vậy, hãy lựa chọn hình thức phù hợp tùy theo nhu cầu của các bên tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng du lịch phải được giao kết bằng văn bản và có một số điều khoản, điều kiện phải được thỏa thuận và quy định trong hợp đồng phù hợp với quy định của Luật Du lịch 2017.

Hợp đồng lữ hành có bắt buộc phải lập bằng văn bản?

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Điều 39 Luật Du lịch 2017 quy định:
Hợp đồng du lịch phải được lập thành văn bản.
Hợp đồng du lịch phải có các nội dung sau:
Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá cả dịch vụ, thời gian và phương thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;
Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;
Điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý trong trường hợp bất khả kháng;
Điều kiện tài chính và trách nhiệm liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;
Điều kiện bảo hiểm cho khách du lịch.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết