fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ là một trong những công cụ quan trọng trong việc thiết lập và quản lý mối quan hệ giữa các bên tham gia trong một giao dịch thương mại. Nó cung cấp một cơ chế để định rõ các nhiệm vụ, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên, tạo ra sự minh bạch và sự tin cậy trong quá trình thực hiện dịch vụ. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết “Hợp đồng dịch vụ là gì?” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phạm vi và tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ được cung cấp. Bằng cách mô tả chi tiết các yêu cầu và kỳ vọng của bên mua và bên cung cấp dịch vụ, hợp đồng giúp đảm bảo rằng cả hai bên hiểu rõ về những gì được mong đợi và những cam kết cụ thể phải thực hiện.

Hợp đồng dịch vụ là gì? Theo Điều 513, 514 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là một công cụ quan trọng để xác định và quản lý mối quan hệ trong các giao dịch thương mại. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phạm vi, tiêu chuẩn chất lượng và cam kết của dịch vụ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các bên và giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, việc soạn thảo một hợp đồng dịch vụ đòi hỏi sự cẩn thận và hiểu biết về các quy định pháp lý, và trong một số trườnghợp, việc tham khảo ý kiến của luật sư có thể được khuyến nghị.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ được quy định chi tiết từ Điều 515 đến Điều 518 của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Đối với bên sử dụng dịch vụ

 • Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ:
  • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu, và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc khi công việc đòi hỏi.
  • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Quyền của bên sử dụng dịch vụ:
  • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các điều khoản khác đã thỏa thuận.
  • Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, bên sử dụng dịch vụ có quyền chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương và đòi hỏi bồi thường thiệt hại.

Đối với bên cung ứng dịch vụ

 • Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:
  • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các điều khoản khác đã thỏa thuận.
  • Không được chuyển giao công việc cho người khác thực hiện mà không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.
  • Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện sau khi công việc hoàn thành.
  • Thông báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về bất kỳ thông tin, tài liệu không đầy đủ hoặc phương tiện không đảm bảo chất lượng cần thiết để hoàn thành công việc.
  • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong quá trình thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Quyền của bên cung ứng dịch vụ:
  • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc.
  • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không cần chờ đợi ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, trong trường hợp chờ đợi có thể gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, mặc dù phải thông báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
  • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ.
Hợp đồng dịch vụ là gì?
Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng dịch vụ

Việc soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ không phải là một công việc đơn giản. Nó đòi hỏi sự cẩn thận và hiểu biết về các quy định pháp lý liên quan đến loại hợp đồng cụ thể và các yêu cầu của bên tham gia. Trong một số trường hợp, việc tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên về hợp đồng có thể là cần thiết để đảm bảo tính pháp lý và sự công bằng của hợp đồng.

Để soạn thảo một hợp đồng dịch vụ chính xác và đáng tin cậy, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Tiêu đề và thông tin chung:

 • Đặt tiêu đề cho hợp đồng dịch vụ, bao gồm tên đầy đủ của các bên tham gia và ngày tháng ký kết hợp đồng.
 • Cung cấp thông tin liên hệ cho mỗi bên, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Định nghĩa các thuật ngữ:

 • Định nghĩa rõ ràng các thuật ngữ quan trọng trong hợp đồng để tránh hiểu nhầm và tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Mô tả dịch vụ:

 • Cung cấp một mô tả chi tiết về dịch vụ mà bên cung cấp sẽ thực hiện, bao gồm phạm vi, tiến độ, và các yêu cầu cụ thể.
 • Chỉ định rõ ràng các nhiệm vụ, trách nhiệm và cam kết của cả hai bên.

Thời gian và địa điểm:

 • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của dịch vụ.
 • Ghi rõ địa điểm hoặc vị trí mà dịch vụ sẽ được thực hiện nếu cần thiết.

Giá cả và thanh toán:

 • Đặt mức giá và phương thức thanh toán cho dịch vụ.
 • Xác định các điều khoản về việc phát hành hóa đơn, thời gian thanh toán và các điều kiện khác liên quan đến thanh toán.

Bảo mật và quyền sở hữu:

 • Đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.
 • Xác định quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài sản trí tuệ liên quan đến dịch vụ và định rõ quyền sử dụng và phân phối.

Điều khoản chấm dứt:

 • Xác định điều kiện và quá trình chấm dứt hợp đồng dịch vụ.
 • Đề cập đến các trường hợp mà một bên có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm:

 • Định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp xảy ra vi phạm hoặc thiếu sót.
 • Xác định phạm vi miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Giải quyết tranh chấp: Đưa ra quy tắc và quy trình giải quyết tranh chấp, bao gồm thỏa thuận đến trọng tài hoặc các biện pháp khác để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Điều khoản chung: Điều này bao gồm các quy định pháp lý chung, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, cách thức thay đổi hợp đồng và các điều khon chung khác.

Lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ:

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu.
 • Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện quan trọng được đề cập một cách rõ ràng và chi tiết.
 • Kiểm tra lại hợp đồng để đảm bảo không có thông tin thiếu sót hoặc mâu thuẫn.
 • Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý và sự công bằng của hợp đồng.

Lưu ý rằng tôi chỉ cung cấp hướng dẫn tổng quát và không thể thay thế cho sự tư vấn pháp lý chuyên sâu. Đối với hợp đồng quan trọng, luôn luôn nên tham khảo ý kiến của một luật sư để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật của địa phương.

Câu hỏi thường gặp:

Quy định về trả tiền dịch vụ như thế nào?

Điều 519 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc trả tiền dịch vụ khi giao kết hợp đồng dịch vụ như sau:
Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Các công việc thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập?

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
Lái xe, bảo vệ;
Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết