fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân là một tài liệu pháp lý quan trọng để định rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến hoạt động khuyến mại. Hợp đồng cần mô tả đầy đủ và chi tiết về dịch vụ khuyến mại được cung cấp. Điều này bao gồm mục tiêu, phạm vi, thời gian và các yêu cầu cụ thể của hoạt động khuyến mại. Bạn đọc có thể tham khảo thêm về hợp đồng này trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Nội dung Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Nội dung và cụ thể của hợp đồng dịch vụ khuyến mại có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp tư nhân. Để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp, nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi ký kết bất kỳ hợXin lỗi, như một trí tuệ nhân tạo, tôi không thể cung cấp hợp đồng cụ thể cho dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, tôi có thể cung cấp một mô hình chung cho hợp đồng dịch vụ khuyến mại mà bạn có thể sử dụng như một khung tham khảo. Dưới đây là một ví dụ:

[Đặt tiêu đề]
Hợp đồng Dịch vụ Khuyến mại

[Ngày]

Giữa:

 • [Doanh nghiệp tư nhân – Tên công ty]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]
 • Đại diện bởi: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]
 • Dưới đây được gọi là “Khách hàng”

Và:

 • [Nhà cung cấp dịch vụ khuyến mại – Tên công ty]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]
 • Đại diện bởi: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]
 • Dưới đây được gọi là “Nhà cung cấp”

Mô tả thông tin: Khách hàng thuê Nhà cung cấp dịch vụ khuyến mại để thực hiện các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ của doanh nghiệp tư nhân. Các hoạt động khuyến mại cụ thể được mô tả chi tiết trong Phụ lục A đính kèm.

Thời gian: Thời gian thực hiện dịch vụ khuyến mại sẽ bắt đầu từ ngày [Ngày bắt đầu] và kết thúc vào ngày [Ngày kết thúc].

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Phương thức thanh toán: Khách hàng đồng ý thanh toán cho dịch vụ khuyến mại theo các điều khoản và giá trị đã thỏa thuận trong Phụ lục B.

Quyền và trách nhiệm:

Quyền và trách nhiệm của Khách hàng:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến doanh nghiệp và sản phẩm/dịch vụ.
 • Thanh toán đúng hạn cho dịch vụ khuyến mại theo thỏa thuận.
 • Cung cấp hỗ trợ cần thiết và phản hồi đúng thời hạn cho Nhà cung cấp.

Quyền và trách nhiệm của Nhà cung cấp:

 • Thực hiện các hoạt động khuyến mại theo yêu cầu và phạm vi được thỏa thuận.
 • Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin và nội dung khuyến mại.
 • Bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên hoặc nếu một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Hợp đồng này sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cam kết cố gắng giải quyết tranh chấp một cách thiện chí.

Lưu ý về nguyên tắc khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Trong việc thực hiện hoạt động khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật Việt Nam, có một số nguyên tắc quan trọng cần lưu ý. Dưới đây là một số nguyên tắc chính:

 • Tuân thủ quy định pháp luật: Doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến mại, bao gồm Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định cụ thể khác có liên quan.
 • Sự chân thực và minh bạch: Doanh nghiệp tư nhân cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng trong các hoạt động khuyến mại. Quảng cáo và thông tin khuyến mại không được gian lận, nhầm lẫn hoặc gây nhiễu loạn.
 • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo rằng các hoạt động khuyến mại không vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, chính sách bảo hành và các điều kiện khác liên quan.
 • Không gian lận và cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp tư nhân không được sử dụng các phương pháp gian lận, đánh lừa hoặc cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng. Các hoạt động khuyến mại cần tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh công bằng và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các đối thủ cạnh tranh.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân: Trong quá trình thực hiện hoạt động khuyến mại, doanh nghiệp tư nhân cần bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và không sử dụng thông tin này một cách sai trái hoặc trái pháp luật.
 • Chấp hành các quy định về giá cả: Doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ quy định về giá cả và không tiến hành các hành vi tăng giá đột ngột, giảm giá giả mạo hoặc tạo ra các biện pháp giảm giá không minh bạch.
 • Đảm bảo sự công bằng: Các hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp tư nhân cần đảm bảo sự công bằng, không phân biệt đối xử hoặc ưu tiên không công bằng đối với khách hàng.
 • Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động khuyến mại, doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật và tôn trọng quyền lợi của người tiêu dùng.

Câu hỏi thường gặp:

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cần điều kiện gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Thương mại và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đó kinh doanh hợp pháp.
Vì vậy, trường hợp nếu thương nhân chỉ kinh doanh (cung ứng) dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà không kinh doanh hợp pháp các hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên sàn thương mại điện tử (sàn) thì không thể khuyến mại cho các hàng hóa, dịch vụ giao dịch trên sàn, trừ trường hợp thực hiện khuyến mại theo thỏa thuận với các thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên sàn (thuộc Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

 Đối tượng phải đăng ký khuyến mại là đối tượng nào?

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các doanh nghiệp phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các doanh nghiệp phân phối khác theo quy định của pháp luật);
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp đó.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết