fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần

Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mãi trong công ty cổ phần đóng vai trò quan trọng trong việc quy định các điều kiện và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình triển khai chiến dịch khuyến mãi. Các chi tiết về các loại khuyến mãi, cách thức triển khai, và thời gian diễn ra chiến dịch được mô tả chi tiết để tránh hiểu lầm và xung đột trong quá trình triển khai. Bạn đọc có thể tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần

Nội dung mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần

Mẫu hợp đồng này giúp xác định những đặc điểm cụ thể của chiến dịch khuyến mãi, bao gồm mục tiêu cụ thể, các ưu đãi hoặc giảm giá cụ thể, và các yếu tố quyết định hiệu suất của chiến dịch. Dưới đây là một mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần. Lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu và bạn nên tìm sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để kiểm tra và điều chỉnh nội dung phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI

Hôm nay, ngày [Ngày], tháng [Tháng], năm [Năm], tại [Địa điểm], chúng tôi, công ty cổ phần [Tên công ty], có địa chỉ trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi ông/bà [Tên đại diện công ty], chức vụ [Chức vụ], dưới đây được gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ”, và công ty [Tên công ty], có địa chỉ trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi ông/bà [Tên đại diện công ty], chức vụ [Chức vụ], dưới đây được gọi là “Khách hàng”.

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần

Hai bên thống nhất và ký kết Hợp đồng này (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) để quy định các điều khoản và điều kiện liên quan đến dịch vụ khuyến mại được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

Mô tả dịch vụ:

1.1. Nhà cung cấp dịch vụ cam kết cung cấp các dịch vụ khuyến mại như sau: [Mô tả chi tiết về dịch vụ khuyến mại được cung cấp].
1.2. Các yêu cầu cụ thể về dịch vụ khuyến mại sẽ được thỏa thuận bổ sung trong Phụ lục A của Hợp đồng này.

Thời gian và địa điểm:

2.1. Dịch vụ khuyến mại sẽ được cung cấp từ ngày [Ngày bắt đầu] đến ngày [Ngày kết thúc].
2.2. Địa điểm cung cấp dịch vụ khuyến mại: [Địa điểm].

Phí dịch vụ:

3.1. Khách hàng cam kết thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ một khoản phí dịch vụ khuyến mại như đã thỏa thuận trong Phụ lục B.
3.2. Phương thức thanh toán và lịch thanh toán chi tiết sẽ được quy định trong Phụ lục B.

Bảo mật thông tin:

4.1. Cả hai bên cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến Hợp đồng này và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ bên kia.
4.2. Điều khoản bảo mật thông tin này sẽ vẫn hiệu lực sau khi kết thúc Hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng:

5.1. Hợp đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn bằng thỏa thuận bằng văn bản giữa cả hai bên.
5.2. Trong trường hợp một bên vi phạm nghị định quan trọng của Hợp đồng này và không khắc phục được vi phạm đó sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bên kia trong vòng 30 ngày, bên kia có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Điều khoản chung:

6.1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.
6.2. Hợp đồng này không thể chuyển giao hoặc nhượng lại cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ cả hai bên.
6.3. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán hợp tác. Trong trường hợp không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đệ trình cho tòa án có thẩm quyền tại [Địa điểm].
6.4. Hợp đồng này được thực hiện và hiệu lực theo luật pháp của [Quốc gia].
6.5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và kéo dài cho đến khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng.

Hai bên đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp đồng này.

Đại diện của Nhà cung cấp dịch vụ:

[Chữ ký]
[Tên]
[Chức vụ]
[Công ty]
[Ngày]

Đại diện của Khách hàng:

[Chữ ký]
[Tên]
[Chức vụ]
[Công ty]
[Ngày]

Lưu ý khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần

Hợp đồng xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình triển khai chiến dịch khuyến mãi. Cụ thể, nó có thể bao gồm các điều khoản liên quan đến trách nhiệm tài chính, trách nhiệm về quảng cáo, và các quy định pháp luật liên quan. Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty cổ phần, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên xem xét:

  • Đảm bảo rằng tên và địa chỉ của cả hai bên, tức là Nhà cung cấp dịch vụ (công ty cổ phần) và Khách hàng (công ty khác), được chỉ định một cách chính xác. Bạn cũng nên bao gồm thông tin liên hệ của từng bên.
  • Trình bày một cách rõ ràng và chi tiết các dịch vụ khuyến mại được cung cấp. Điều này bao gồm mô tả về phạm vi của dịch vụ, các yêu cầu cụ thể, và bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
  • Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của dịch vụ khuyến mại, cũng như địa điểm cụ thể mà dịch vụ sẽ được cung cấp. Điều này giúp đảm bảo sự rõ ràng và tránh những hiểu lầm về thời gian và địa điểm thực hiện.
  • Quy định rõ ràng về khoản phí dịch vụ khuyến mại mà Khách hàng phải thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ. Chi tiết về phương thức thanh toán và lịch thanh toán cũng nên được đưa ra.
  • Đảm bảo rằng Hợp đồng có các điều khoản bảo mật thông tin để bảo vệ thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm mà cả hai bên có thể tiết lộ cho nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
  • Đưa ra điều khoản về việc chấm dứt Hợp đồng, bao gồm cách thức và điều kiện chấm dứt. Điều này có thể bao gồm cả việc chấm dứt trước thời hạn và chấm dứt do vi phạm các điều khoản quan trọng của Hợp đồng.
  • Bao gồm những điều khoản chung và quy định bổ sung, bao gồm sửa đổi Hợp đồng, chuyển giao hoặc nhượng lại, giải quyết tranh chấp và luật áp dụng.

Lưu ý rằng việc soạn thảo một hợp đồng dịch vụ là một quá trình phức tạp và có thể cần sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Bạn nên tham khảo một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng Hợp đồng của bạn tuân thủ đúng các quy định pháp luật và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu riêng của công ty cổ phần.

Câu hỏi thường gặp:

Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, nếu sử dụng một trong các hình thức khuyến mại sau thì công ty phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép sau khi đăng ký khuyến mại:
Chương trình khuyến mại mang tính may rủi:
Khi mua hàng/sử dụng dịch vụ, khách hàng được tham gia chương trình có tính may mủi (ví dụ: bốc thăm trúng thưởng);
Thể lệ và giải thưởng cuộc thi được công bố trước khi khách hàng tham gia;
Việc trúng thưởng của khách hàng phụ thuộc vào sự may mắn.
Các hình thức khác nếu được Sở/Bộ Công Thương chấp thuận.

Các trường hợp không cần đăng ký khuyến mại

Trong một số trường hợp, công ty sẽ không cần phải làm thủ tục đăng ký khuyến mại, cụ thể tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:
Chương trình khuyến mại của công ty có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
Công ty cổ phần chỉ bán hàng và tổ chức khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết