fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên là một công cụ quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên là một công cụ quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Dưới đây là một mô tả tổng quan về nội dung một hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong một công ty TNHH một thành viên. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc lập hợp đồng cụ thể sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của công ty và dự án cung cấp dịch vụ. Việc tư vấn với một luật sư chuyên về lĩnh vực này là tốt nhất để đảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

 • Bên tham gia: Đặc tả rõ ràng về các bên tham gia vào hợp đồng, bao gồm công ty TNHH một thành viên và bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ, tên, đại diện pháp lý và thông tin liên lạc của các bên.
 • Đối tượng hợp đồng: Xác định rõ ràng dịch vụ thương mại điện tử mà bên cung cấp sẽ cung cấp cho công ty TNHH một thành viên. Cung cấp mô tả chi tiết về phạm vi, tính năng, chức năng và các yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ.
 • Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, cũng như thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Điều này bao gồm thời gian triển khai, giai đoạn thử nghiệm (nếu có), và các yêu cầu về giao hàng và cài đặt.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Đề cập đến quyền và nghĩa vụ của cả công ty TNHH một thành viên và bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Bao gồm mô tả về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo mật thông tin, thanh toán và các cam kết khác của các bên.
 • Bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ: Đặc tả các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin của công ty TNHH một thành viên và bên cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm bảo vệ thông tin thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin khác liên quan đến dự án.
 • Giá cả và thanh toán: Xác định giá cả dịch vụ thương mại điện tử, phương thức thanh toán, điều kiện thanh toán và các điều khoản liên quan đến việc phí, thuế và các khoản phí khác liên quan đến hợp đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm các trường hợp chấm dứt hợp đồng một cách tự nguyện, vi phạm hợp đồng, hay các trường hợp khác.
 • Trách nhiệm và giải quyết tranh chấp: Đặc tả các trách nhiệm và quyền của các bên trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Bao gồm các quy định về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, trọng tài hoặc thông qua hệ thống pháp luật.
 • Điều khoản chung: Bao gồm các điều khoản chung như áp dụng pháp luật, hiệu lực và hiệu quả của hợp đồng, sự thay đổi và bổ sung hợp đồng, thông báo và các quy định khác có liên quan đến hợp đồng.
Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Lưu ý khi soạn thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong một công ty TNHH một thành viên, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 • Xác định rõ mục đích của hợp đồng: Đảm bảo rằng hợp đồng xác định rõ ràng mục đích cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Điều này bao gồm mô tả chi tiết về công việc được thực hiện, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp, và mục tiêu kinh doanh cụ thể.
 • Định rõ phạm vi dịch vụ: Xác định rõ ràng và cụ thể phạm vi của dịch vụ thương mại điện tử được cung cấp. Điều này có thể bao gồm các yêu cầu kỹ thuật, chức năng, tính năng, và các dịch vụ kỹ thuật khác nhau.
 • Quy định về bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng hợp đồng có các quy định về bảo mật thông tin. Bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, quyền sở hữu trí tuệ, và các biện pháp bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin.
 • Điều khoản về thanh toán: Đặt ra các điều khoản rõ ràng và chi tiết về việc thanh toán dịch vụ thương mại điện tử. Bao gồm giá cả, phương thức thanh toán, thời gian thanh toán và các điều kiện liên quan, như phí trễ hạn, chi phí giao dịch và hợp đồng.
 • Quy định về thời gian và tiến độ: Xác định rõ ràng các mốc thời gian và tiến độ trong quá trình cung cấp dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án được triển khai và hoàn thành đúng hạn.
 • Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ: Đặc tả rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của cả công ty TNHH một thành viên và bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Điều này bao gồm việc xác định trách nhiệm về hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, cung cấp tài liệu hướng dẫn, và các cam kết khác.
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Đặt ra các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm các trường hợp chấm dứt một cách tự nguyện, vi phạm hợp đồng hoặc các trường hợp khác. Đảm bảo rằng quy định về chấm dứt hợp đồng được xác định rõ ràng và công bằng cho cả hai bên.
 • Giải quyết tranh chấp: Đặt ra các quy định về giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp. Các phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đàm phánhoặc trọng tài có thể được xem xét.
 • Điều khoản bổ sung: Bổ sung các điều khoản khác mà bạn cho rằng quan trọng và phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên. Điều này có thể bao gồm các điều khoản về bảo mật thông tin, tuân thủ pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định khác liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.
 • Kiểm tra pháp lý: Nếu bạn không chắc chắn về việc soạn thảo hợp đồng một cách chính xác và phù hợp với quy định pháp luật, hãy cân nhắc tìm kiếm sự tư vấn pháp lý từ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý. Điều này đảm bảo rằng hợp đồng của bạn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Câu hỏi thường gặp:

Hiểu đúng hợp đồng thương mại điện tử là gì?

Hợp đồng được xác lập thông qua phương tiện điện tử được hiểu tương đối thống nhất trong quy định của pháp luật các nước. Đây là hợp đồng được ký kết thông qua việc sử dụng những phương tiện truyền các thông điệp dữ liệu. Các hợp đồng này được gọi chung là hợp đồng điện tử. Như vậy, hợp đồng thương mại điện tử được hiểu như sau:

Giá trị pháp lý của hợp đồng thương mại điện tử?

Hợp đồng thương mại điện tử được pháp luật công nhận tính pháp lý và được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm điều khoản của hợp đồng khi hợp đồng thương mại điện tử đảm bảo được các điều kiện dưới đây:
Thứ nhất: Nội dung của hợp đồng thương mại điện tử bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp hoàn chỉnh (thông điệp chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu).
Thứ hai: Nội dung của thông điệp dữ liệu trong hợp đồng thương mại điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết (thông điệp dữ liệu có thể mở được, đọc được, xem được bằng phương pháp mã hoá hợp pháp đảm bảo độ tin cậy mà các bên thỏa thuận với nhau).

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết