fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần

Quy trình chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định và quy trình riêng của từng tổ chức quản lý cổ đông. Do đó, để đảm bảo tính chính xác và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nên liên hệ trực tiếp với FPTS và tuân thủ hướng dẫn của họ. Hai bên cần xác lập hợp đồng một cách rõ ràng vì đây là giao dịch lớn. Mời bạn đọc tham khảo hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần cần đảm bảo có những nội dung sau đây:

[Địa chỉ công ty cổ phần]
[Ngày]

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

Chúng tôi, dưới đây được gọi chung là “Bên Chuyển Nhượng”, gồm:

Tên: [Họ và tên Bên Chuyển Nhượng]
Địa chỉ: [Địa chỉ Bên Chuyển Nhượng]

Chúng tôi, dưới đây được gọi chung là “Bên Nhận Nhượng”, gồm:

Tên: [Họ và tên Bên Nhận Nhượng]
Địa chỉ: [Địa chỉ Bên Nhận Nhượng]

Cả hai bên đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây về việc chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong tổ chức cổ phần:

Mô tả thông tin:

a) Tên công ty: [Tên doanh nghiệp cổ phần]
b) mẫu chứng khoán: [Loại chứng khoán chưa niêm yết]
c) Số lượng: [Số lượng chứng khoán chưa niêm yết]
d) Giá chuyển nhượng: [Giá chuyển nhượng chứng khoán]

Điều kiện chuyển nhượng:

a) Điều kiện pháp lý: Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng chứng khoán được chuyển nhượng ko gắn liền mang bất kỳ hạn chế pháp lý nào và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào can hệ đến việc chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết.
b) Sự chấp thuận: Bên Nhận Nhượng cam kết rằng họ đã khiến việc sở hữu những cơ quan chức năng, cơ quan quản lý và đơn vị cổ phần để đảm bảo sự bằng lòng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này.

Nghĩa vụ và nghĩa vụ:

a) Bên Chuyển Nhượng cam kết rằng họ sở hữu phần nhiều quyền và khả năng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và không với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sở hữu chứng khoán.

b) Bên Nhận Nhượng cam kết rằng họ sẽ thực hiện thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng chứng khoán theo ký hợp đồng.

Thông báo và thanh toán:

a) Thông báo: Bên Chuyển Nhượng cam kết thông tin cho Bên Nhận Nhượng về việc hoàn tất chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và cung cấp các thông báo can hệ trong vòng [số ngày] bắt đầu từ ngày hoàn tất chuyển nhượng.

b) Thanh toán: Bên Nhận Nhượng cam kết thanh toán số tiền chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này trong vòng [số ngày] bắt đầu từ ngày nhận thông báo hoàn tất chuyển nhượng.

Bảo mật thông tin:

Cả hai bên cam kết giữ bí mật thông báo liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và ko mách nhỏ thông tin ấy cho bất kỳ bên thứ ba nào mà ko với sự bằng lòng bằng văn bản từ bên kia.

Điều khoản

Bạn có thể bao gồm các điều khoản khác như điều khoản về bồi thường thiệt hại, xử lý tranh chấp, áp dụng pháp luật, vv. tùy thuộc vào yêu cầu và quy định pháp luật của quốc gia và lĩnh vực tài chính.

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản để soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết. Để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn pháp lý từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ có thể giúp bạn tạo ra một hợp đồng pháp lý chính xác và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của trường hợp cụ thể của bạn.

Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong công ty cổ phần

Dưới đây là 1 chỉ dẫn căn bản để  soạn thảo giao kèo chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết trong doanh nghiệp cổ phần. Lưu ý rằng việc soạn thảo giao kèo pháp lý đòi hỏi sự tinh thông về quy định luật pháp và trả lời từ một trạng sư hoặc chuyên gia pháp lý được khuyến nghị để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định luật pháp cụ thể của quốc gia và lĩnh vực nguồn vốn.

 1. thông báo hồ hết của các bên:
  • địa chỉ tổ chức cổ phần: [địa chỉ công ty]
  • Bên chuyển nhượng (người bán):
   • Tên: [Họ và tên]
   • Địa chỉ: [Địa chỉ]
  • Bên nhận nhượng (người mua):
   • Tên: [Họ và tên]
   • Địa chỉ: [Địa chỉ]
 2. biểu hiện chứng khoán:
  • Tên doanh nghiệp cổ phần: [Tên đơn vị cổ phần]
  • chiếc chứng khoán chưa niêm yết: [Loại chứng khoán]
  • Số lượng chứng khoán chưa niêm yết: [Số lượng]
  • Giá chuyển nhượng: [Giá chuyển nhượng chứng khoán]
 3. Điều kiện chuyển nhượng:
  • Điều kiện pháp lý: Bên chuyển nhượng cam kết rằng chứng khoán được chuyển nhượng không gắn liền sở hữu bất kỳ tránh pháp lý nào và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan tới việc chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết.
  • Sự chấp thuận: Bên nhận nhượng cam kết rằng họ đã làm việc mang các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý và công ty cổ phần để đảm bảo sự hài lòng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này.
 4. trách nhiệm và nghĩa vụ:
  • Bên chuyển nhượng cam kết rằng họ với rất nhiều quyền và khả năng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và không sở hữu bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới việc có chứng khoán.
  • Bên nhận nhượng cam kết rằng họ sẽ thực hành thanh toán tất cả số tiền chuyển nhượng chứng khoán theo thỏa thuận.
 5. thông tin và thanh toán:
  • Thông báo: Bên chuyển nhượng cam kết thông báo cho bên nhận nhượng về việc hoàn thành chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và sản xuất các thông tin can hệ trong vòng [số ngày] kể từ ngày hoàn thành chuyển nhượng.
  • Thanh toán: Bên nhận nhượng cam kết thanh toán số tiền chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này trong vòng [số ngày] bắt đầu từ ngày nhận thông tin hoàn thành chuyển nhượng.
 6. Bảo mật thông tin:
  • Cả hai bên cam kết giữ bí mật thông báo liên quan tới việc chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết này và ko bật mí thông tin đócho bất kỳ bên thứ ba nào mà không với sự bằng lòng bằng văn bản từ bên kia.
 7. Điều khoản khác (tuỳ chọn):
  • Bạn với thể bao gồm các điều khoản khác như điều khoản về bồi thường thiệt hại, xử lý mâu thuẫn, vận dụng pháp luật, vv. Tùy thuộc vào bắt buộc và quy định pháp luật của quốc gia và lĩnh vực nguồn vốn.

Lưu ý: Đây chỉ là một chỉ dẫn cơ bản để soạn thảo hiệp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết. Để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật, bạn nên kiếm tìm sự trả lời pháp lý trong khoảng một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ mang thể giúp bạn tạo ra 1 giao kèo pháp lý xác thực và đáp ứng đầy đủ buộc phải của trường hợp cụ thể của bạn.

Câu hỏi thường gặp:

Chứng khoán chưa niêm yết có được phép chuyển nhượng không?

Câu trả lời là có. Khách hàng có chứng khoán đã được lưu ký trong tài khoản chứng khoán của mình nhưng chứng khoán này chưa được niêm yết trên sàn giao dịch. Khách hàng vẫn có thể chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết bằng cách: Bên bán và Bên mua tự thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh toán.

Hồ sơ chuyển nhượng chứng khoán gồm có gì?

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc còn hiệu lực với Cổ đông cá nhân;
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức;
Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với các Tổ chức phát hành có phát hành);
Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết