fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Anh

Công nghệ có thể nói là một trong những sản phẩm của lao động, là tinh hoa của trí tuệ con người, tạo ra cho xã hội. Đây không chỉ là công cụ quan trọng để các quốc gia sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có mà còn là chìa khóa để phát triển. Các nước phát triển có nhu cầu cao về công nghệ, đồng thời có khả năng đầu tư nghiên cứu công nghệ nhưng các nước đang phát triển như Việt Nam lại có năng lực hạn chế. Vì vậy, chuyển giao công nghệ được xem là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Sau đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu cho bạn đọc tham khảo hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Anh.

Tải xuống hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Anh

Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Anh

Khi soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng anh cần đảm bảo những nội dung au đây:

Tên công nghệ được chuyển giao.

Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm. Công nghệ được chuyển giao là một hoặc nhiều công nghệ sau:

 • Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
 • Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;
 • Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
 • Máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng trên.
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

Phương thức chuyển giao công nghệ. Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn một trong các phương thức sau:

 • Chuyển giao tài liệu về công nghệ.
 • Đào tạo người tiếp nhận công nghệ để làm chủ và làm chủ công nghệ trong khung thời gian đã thỏa thuận.
 • Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên tiếp nhận công nghệ để ứng dụng, vận hành công nghệ nhằm đạt được mục tiêu về chất lượng, tiến độ sản phẩm đã thỏa thuận.
 • Chuyển giao máy móc, thiết bị bằng công nghệ và phương pháp khác.
 • Các điều kiện chuyển nhượng khác do các bên thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Giá, phương thức thanh toán. Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức sau đây:

 • Thanh toán một lần hoặc nhiều lần bằng tiền, hàng hóa, kể cả các khoản thanh toán được tính theo từng đơn vị sản phẩm được sản xuất từ ​​công nghệ được chuyển giao;
 • Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vốn doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Trường hợp góp vốn bằng công nghệ sử dụng vốn nhà nước (công nghệ được tạo ra bằng vốn nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước để mua công nghệ) thì việc đánh giá công nghệ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán ròng:
 • Giá bán thuần được xác định bằng tổng giá bán của sản phẩm, dịch vụ được tạo ra sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ được chuyển giao (tính theo hoá đơn bán hàng) trừ đi các khoản sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (nếu có); Chi phí mua bán thành phẩm, bộ phận, chi tiết, linh kiện nhập khẩu hoặc mua trong nước; Chi phí mua bao bì, chi phí đóng gói, chi phí vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, chi phí quảng cáo.
 • Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) trên thu nhập ròng: Thu nhập ròng được xác định bằng thu nhập từ việc bán sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bằng công nghệ được chuyển giao, trừ các khoản giảm trừ vào thu nhập, bao gồm chiết khấu thương mại, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại;
 • Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) trên lợi nhuận trước thuế của người thụ hưởng: Lợi nhuận trước thuế được xác định bằng thu nhập ròng trừ đi tổng chi phí hợp lý cần thiết để sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ được chuyển giao bán ra thị trường. Các bên cũng có thể thỏa thuận trả một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế;
 • Các phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận.

Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).

Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.

Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.

Nội dung khác do các bên thỏa thuận

Hợp đồng chuyển giao công nghệ tiếng Anh

Một số lưu ý trong soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

Định nghĩa các khái niệm, điều khoản sử dụng trong hợp đồng (nếu có) nhằm thống nhất hiểu biết giữa các bên khi thực hiện hợp đồng.

Nội dung công nghệ được chuyển giao phải ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm đó.

Giá cả, phương thức thanh toán

Theo quy định tại Điều 27 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, các bên có quyền tự thỏa thuận với nhau về giá công nghệ được chuyển giao. Tuy nhiên, giá công nghệ phải được kiểm soát và áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và giá nếu một trong các bên tham gia hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có vốn nhà nước
 • Giữa các bên giao kết hợp đồng có quan hệ theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 • Giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế.

Các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận áp dụng một trong các phương thức thanh toán quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, như:

Thanh toán bằng tiền hoặc hàng hóa (có thể thanh toán một hoặc nhiều đợt), thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (trên giá bán ròng, thu nhập ròng, lợi nhuận trước thuế, v.v.) Chuyển đổi giá trị công nghệ thành vốn mang lại,…

Quyền và nghĩa vụ của các bên do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 như sau:

 • Yêu cầu bên kia tôn trọng cam kết trong hợp đồng
 • Trong trường hợp cần thiết, các bên có thể chuyển giao công nghệ bằng cách thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc chuyển giao.
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao
 • Có quyền yêu cầu bên vi phạm sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Các bên giao kết hợp đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Các bên phải chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến công nghệ được chuyển giao.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác mà các bên đã thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tôn trọng các cam kết trong hợp đồng; Bồi thường thiệt hại cho bên nhận công nghệ và bên thứ ba do vi phạm hợp đồng

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

Trừ trường hợp chuyển giao công nghệ theo hình thức chuyển giao công nghệ độc lập hoặc góp vốn bằng công nghệ phải được giao kết bằng hợp đồng; Việc chuyển giao công nghệ khác được thể hiện dưới dạng hợp đồng hoặc các điều khoản, điều khoản, phụ lục hợp đồng hoặc văn kiện dự án đầu tư.
Theo Điều 22 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được thể hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Văn bản hợp đồng phải có chữ ký và đóng dấu của các bên (nếu có); Ký tên và đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng và các trang phụ lục hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ là chủ thể có lợi ích hợp pháp trong việc chuyển giao công nghệ, bao gồm cả bên giao và bên nhận công nghệ.
Việc chuyển giao công nghệ và chuyển giao tài sản đều có nguồn gốc nên người chuyển giao phải là người có quyền định đoạt tài sản và người nhận tài sản không được nhận nhiều quyền hơn người chuyển giao tài sản.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết