fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Điều kiện để học đào tạo nghề công chứng viên

Để trở thành một công chứng viên, người học cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, ứng viên phải có bằng cử nhân luật để đủ điều kiện tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp. Khóa đào tạo kéo dài 12 tháng, trong đó học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết cho nghề công chứng. Ngoài ra, ứng viên cần tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và quy định về đào tạo nghề công chứng của Bộ Tư pháp. Việc nắm rõ các điều kiện này sẽ giúp người học chuẩn bị tốt hơn cho con đường trở thành công chứng viên chuyên nghiệp.

Điều kiện để học đào tạo nghề công chứng viên

Theo Điều 9 của Luật Công chứng 2014, đào tạo nghề công chứng được quy định như sau:

Điều 9. Đào tạo nghề công chứng

  1. Những người có bằng cử nhân luật được phép tham gia khóa đào tạo nghề công chứng tại các cơ sở đào tạo nghề công chứng.
  2. Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng, người học sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp từ cơ sở đào tạo nghề công chứng.
  3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ ban hành các quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành chi tiết về việc đào tạo nghề công chứng và công nhận tương đương văn bằng đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

Cơ sở đào tạo nghề công chứng là trường nào?

Cơ sở đào tạo nghề công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp, theo quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng 2014 và Thông tư 01/2021/TT-BTP. Học viện Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung đào tạo nghề công chứng.

Điều kiện để học đào tạo nghề công chứng viên
Điều kiện để học đào tạo nghề công chứng viên

Mất bao nhiêu năm để học xong khóa đào tạo nghề công chứng?

Theo Điều 9 Luật Công chứng 2014 quy định về đào tạo nghề công chứng như sau:

“Điều 9. Đào tạo nghề công chứng

  1. Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.
  2. Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.
  3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài”.

Tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn chi tiết khoản 3 Điều 8 Luật Công chứng như sau:

“Điều 7. Cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng

  1. Cơ sở đào tạo nghề công chứng theo quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.
  2. Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung đào tạo nghề công chứng.

Điều 8. Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

Người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được công nhận tương đương trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bằng đào tạo nghề công chứng được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam là thành viên;

b) Có văn bằng đào tạo nghề công chứng được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài mà chương trình đào tạo nghề công chứng đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng.

Người đề nghị công nhận tương đương văn bằng đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng (mẫu TP-CC-01); b) Bản sao văn bằng và bản sao kết quả đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch ra tiếng Việt và bản dịch tiếng Việt phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do”.

Như vậy, thời gian học công chứng viên mất 12 tháng. Ngoài ra, người muốn theo học công chứng viên cần đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Luật Công chứng 2014.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Cơ sở đào tạo nghề công chứng thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng đào tạo nghề công chứng chậm nhất bao lâu?

Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai giảng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Người được miễn đào tạo nghề công chứng có bắt buộc phải học bồi dưỡng để được bổ nhiệm công chứng viên không?

Người được miễn đào tạo nghề công chứng bắt buộc phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng là Học viện tư pháp trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.
Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết