fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được tổ chức thế nào ?

Tín chỉ là một hình thức đào tạo tiên tiến và linh hoạt đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam cho các trình độ Đại học và Cao đẳng. Hệ thống tín chỉ giúp sinh viên có khả năng quản lý học tập một cách hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp sự linh hoạt cho họ trong việc lựa chọn các môn học và xác định thời gian học tập phù hợp với lịch trình cá nhân. Hệ thống tín chỉ đặt trọng tâm vào việc đánh giá hiệu suất học tập dựa trên mức độ hoàn thành môn học và khả năng đạt được những kỹ năng, kiến thức cụ thể. Quy định về chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được tổ chức thế nào ?

Tín chỉ được hiểu là như thế nào?

Tín chỉ được coi là đơn vị quan trọng dùng để đo lường mức độ học tập trong hệ thống ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Theo đó, một tín chỉ đại diện cho một khối lượng công việc xác định mà sinh viên phải hoàn thành để đạt được nó. Điều này giúp đảm bảo rằng học sinh và sinh viên phải tiêu tốn một lượng thời gian và nỗ lực cố định để đạt được mỗi tín chỉ, không kể loại hoạt động học tập cụ thể.

Một tín chỉ tương đương với một loạt các hoạt động học tập khác nhau. Đối với phần lý thuyết, nó có thể đòi hỏi sinh viên tham gia vào khoảng 15 tiết học lý thuyết, nơi họ tiếp thu kiến thức từ giảng viên và tài liệu giảng dạy. Ngoài ra, tín chỉ cũng liên quan đến 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, giúp học sinh và sinh viên áp dụng những kiến thức họ đã học vào thực tế hoặc thảo luận về chúng.

Hơn nữa, để đạt được một tín chỉ, sinh viên cũng cần hoàn thành 60 giờ thực tập tại các cơ sở thực tế hoặc tương đương với 45 giờ dành cho việc làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên phải tự chuẩn bị và thực hiện công việc ngoài giờ lên lớp, đảm bảo sự hiểu biết và kỹ năng họ được đánh giá và phát triển một cách toàn diện.

Tín chỉ là một cách rất cụ thể để đảm bảo sự công bằng và chuẩn xác trong hệ thống đào tạo, đồng thời giúp học sinh và sinh viên hiểu rằng họ phải đầu tư thời gian và nỗ lực tương xứng để đạt được mục tiêu học tập của họ.

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được tổ chức thế nào ?

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được tổ chức thế nào ?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Quy chế đào tạo trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, định nghĩa phương thức đào tạo theo tín chỉ như sau:

1. Phương thức tổ chức đào tạo:

a) Đào tạo theo niên chế: Đây là phương thức tổ chức đào tạo theo lớp học tương đối cố định đối với tất cả các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trong toàn khoá học. Nó cho phép sinh viên cùng lớp thực hiện theo kế hoạch học tập chuẩn và theo một thời khóa biểu chung, trừ những học phần tự chọn hoặc học lại.

b) Sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường sẽ được học tiếp năm sau theo kế hoạch học tập chuẩn và đăng ký học lại những học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo.

c) Sinh viên được đánh giá không đạt tiến độ học tập bình thường sẽ phải học cùng sinh viên khóa sau để học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo.

2. Đào tạo theo tín chỉ:

a) Là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo.

b) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học một học phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy.

c) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc có thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo.

3. Cơ sở đào tạo lựa chọn, áp dụng phương thức tổ chức đào tạo như sau:

a) Đào tạo theo tín chỉ, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo.

b) Đào tạo theo niên chế, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo.

c) Áp dụng đào tạo theo tín chỉ cho một số khóa hoặc cho một hình thức đào tạo; áp dụng đào tạo theo niên chế cho một số khóa khác hoặc hình thức đào tạo còn lại.

Như vậy, theo quy định trên, đào tạo theo tín chỉ là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo.

Sinh viên có bị buộc thôi học khi nợ tín chỉ hay không?

Căn cứ vào Điều 11 của Quy chế đào tạo trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, việc xử lý kết quả học tập theo tín chỉ được quy định cụ thể như sau:

1. Cảnh báo học tập:

a) Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24.

b) Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo.

c) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba, và dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

2. Buộc thôi học:

a) Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp:

  • Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.
  • Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.

3. Quy định cụ thể của cơ sở đào tạo:

a) Cơ sở đào tạo có quyền lựa chọn và áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập, giới hạn số lần hoặc mức cảnh báo học tập, nhưng không vượt quá 2 lần cảnh báo liên tiếp.

b) Cơ sở đào tạo cần quy định rõ quy trình và thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học, cũng như thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên.

c) Trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học, cơ sở đào tạo cần xác định việc bảo lưu kết quả học tập đã tích luỹ, đảm bảo rằng sinh viên có thể sử dụng kết quả học tập này trong tương lai, sau khi thực hiện các biện pháp cải thiện.

Như vậy, theo quy định trên, sinh viên sẽ bị cảnh báo học tập nếu tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ. Trong trường hợp số lần cảnh báo này hoặc mức cảnh báo vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo, sinh viên có thể bị áp dụng hình thức buộc thôi học.

Câu hỏi thường gặp

Ưu điểm của hình thức đào tạo theo tín chỉ là gì?

– Sinh viên được linh hoạt về thời gian tốt nghiệp
– Linh hoạt thời gian học tập
– Giảm chi phí trong giảng dạy
– Tạo sự linh hoạt giữa các môn học, ngành học

Hình thức đào tạo theo tín chỉ có những nhược điểm gì?

– Khó tạo sự gắn kết giữa các sinh viên
– Kiến thức bị cắt vụn

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết